Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Autori     Ministerstvo spravodlivosti SR

R. Fico a T. Borec predstavili návrhy na zefektívnenie práce súdov

kladivo6 V slovenskom súdnictve sa pripravujú zásadné zmeny. Predseda vlády SR Robert Fico spolu s ministrom spravodlivosti Tomášom Borecom predstavili návrhy, ktoré majú zefektívniť prácu sudcov či prokurátorov. „Tieto návrhy chceme ponúknuť na širšiu diskusiu aj opozícii, lebo bude potrebná zmena Ústavy SR a ústavných zákonov. Tiež chceme počuť názor predstaviteľov teórie a praxe zo všetkých dotknutých zložiek,“ povedal na pôde rezortu spravodlivosti premiér Robert Fico.
Čítajte viac...

Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. proti Slovenskej republike (č. 2) a (č. 3)

espl V prípade Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. proti Slovenskej republike (č. 2) sťažujúca sa spoločnosť žalovala Slovenskú republiku pre porušenie práva na spravodlivé konanie podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) a práva na slobodu prejavu podľa článku 10 Dohovoru.
Čítajte viac...

Rozsudok ESĽP vo veci Maxián a Maxiánová proti Slovenskej republike

esplSťažovatelia sa sťažovali podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru na neprimeranú dĺžku konania o zrušenie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti, vedeného na Okresnom súde Dunajská Streda a Krajskom súde v Trnave. Okrem toho sa sťažovali na porušenie článkov 8 a 13 Dohovoru a článku 1 Protokolu č. 1.
Čítajte viac...

Súdna ochrana práv spotrebiteľov sa dostane na novú úroveň

caj_salka Ministerstvo spravodlivosti SR v súlade s programovým vyhlásením vlády predkladá do pripomienkového konania nové pravidlá súkromnej arbitráže. Vďaka novému zákonu o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní sa výrazne zvýši ochrana spotrebiteľov pred úžerníckymi praktikami niektorých nebankových spoločností. Po novom budú musieť aj súkromné súdy občanom povinne poskytovať ochranu pred neprijateľnými zmluvnými podmienkami.
Čítajte viac...

Minister T. Borec pripravil nové pravidlá trestania sudcov

resized__150x150_sudca Bez funkčného systému vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti za chyby sudcov nie je možné obnoviť dôveru ľudí v justíciu. Ministerstvo spravodlivosti SR pod vedením Tomáša Boreca preto pripravilo návrh novely zákona o sudcoch a prísediacich, ktorej cieľom je zabezpečiť funkčnosť disciplinárnych senátov. Súčasné nastavenie zákona z čias bývalej vlády sa totiž v praxi ukázalo ako neúčinné a bezzubé.
Čítajte viac...

Za trestné činy bude možné postihovať aj firmy

resized__170x170_kladivo2 Ministerstvo spravodlivosti SR pripravilo nový nástroj na boj proti korupcii, daňovým trestným činom a ďalším druhom kriminality. Vďaka novému zákonu o trestnej zodpovednosti právnických osôb sa konkrétni páchatelia vybraných druhov trestných činov už nebudú môcť skrývať za činnosť obchodných spoločností ani iných právnických osôb. Predložením návrhu zákona do pripomienkového konania si zároveň Slovenská republika plní svoje záväzky vo vzťahu k viacerým zahraničným organizáciám, predovšetkým OECD.
Čítajte viac...

Valorizácia pracovných odmien väzňov pomôže obetiam násilných trestných činov

resized__223x150_vazenie Obvinení a odsúdení budú dostávať od 1. januára mierne vyššie pracovné odmeny. Zvýšenie tarify o štyri percentá prispeje k zlepšeniu uhrádzania nákladov trov výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, čo sú príjmy štátneho rozpočtu.

Priemerná hrubá mesačná odmena pracujúcich obvinených a odsúdených je v súčasnosti 92,06 eura, zvýši sa o štyri percentá.

Čítajte viac...

MS SR pripravuje legislatívne zmeny na podporu alternatívnych trestov

paragraf2 ​Minister spravodlivosti T. Borec vymenoval členov pracovnej skupiny na prípravu legislatívy potrebnej na zavedenie elektronického systému monitoringu osôb.
Čítajte viac...

Minister spravodlivosti T. Borec vymenoval novú riaditeľku Centra právnej pomoci

paragraf3 Minister spravodlivosti Tomáš Borec vymenoval novú riaditeľku Centra právnej pomoci JUDr. Natašu Nikitinovú. JUDr. Nikitinová pred vymenovaním do funkcie riaditeľky centra pôsobila ako predsedníčka predstavenstva neziskovej organizácie pôsobiacej v oblasti kultúry, vzdelávania a charity.
Čítajte viac...

Rozsudok ESĽP z 22. októbra 2013 Soltész proti Slovenskej republike

espl Dňa 22.októbra 2013 vyhlásil Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „Súd“) rozsudok v prípade Soltész proti Slovenskej republike.
Čítajte viac...

Poslanci schválili modernejšie pravidlá vo väzenstve

vazen Vo väzniciach budú platiť modernejšie pravidlá výkonu trestu, ktoré umožnia lepšie pracovať s odsúdenými a viac ich motivovať k aktívnemu plneniu povinností. Predpokladá to novela zákona o výkone trestu odňatia slobody, ktorú dnes schválila Národná rada SR. Obdobné pravidlá sa zavádzajú aj pri výkone väzby.
Čítajte viac...

Projekty eJustice zrýchlia súdne konania a priblížia súdy občanom

Clipboard01_1 Ministerstvo spravodlivosti SR vstupuje do realizačnej fázy projektov elektronizácie súdov, ktoré zrýchlia súdne konania a priblížia justíciu občanom. Projekty elektronizácie súdov vytvoria mechanizmy na transparentnú kontrolu justície, lepší prístup k súdnym rozhodnutiam a zabezpečia dostupnosť právne záväzných prameňov práva v elektronickej forme pre všetkých.
Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti