Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Uvodna stranka
 predošlá|12345678910 26 27 |

Zúčastnite sa súťaže v písaní esejí a vyhrajte účasť na konferencii Šport a právo 2014

Učená právnická spoločnosť a Slovenský futbalový zväz v rámci konferencie „Šport a právo 2014“, ktorá sa uskutoční v dňoch 02.-03.10.2014 v Poprade, vypisujú kreatívnu súťaž v písaní esejí v hlavnej tematickej oblasti „Šport a právo – právo a šport“.

Súťaž trvá od 22.07.2014 do 20.09.2014.

Čítajte viac...

INFORMÁCIA k príprave a skúške odbornej spôsobilosti členov usporiadateľskej služby na verejných športových podujatiach

Dôležité informácie k príprave a skúške odbornej spôsobilosti členov usporiadateľskej služby (hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér a usporiadateľ) na verejných športových podujatiach podľa zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čítajte viac...

Disciplinárny poriadok SFZ (úplné znenie platné od 11.7.2014)

Prinášame Vám úplné znenie Disciplinárneho poriadku SFZ z 5.11.2013 so zapracovaním zmien a doplnkov schválených výkonným výborom SFZ dňa 11.7.2014, ktoré nadobudli účinnosť dňom schválenia. 
Čítajte viac...

Rokovací poriadok SFZ

Prinášame Vám úplné znenie Rokovacieho poriadku Slovenského futbalového zväzu schváleného konferenciou SFZ 22.2.2013 v Liptovskom Jáne v znení zmien a doplnení schválených 6.6.2014 v Senci.

Čítajte viac...

Poriadok Komory SFZ pre riešenie sporov

Prinášame Vám úplné znenie poriadku Komory Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov schválený na zasadnutí výkonného výboru SFZ dňa 7. mája 2014 v Dolnom Kubíne.

Čítajte viac...

UEFA FAQ - často kladené otázky týkajúce sa disciplinárneho konania

Prinášame preklad často kladených otázok týkajúcich sa disciplinárnych rozhodnutí UEFA.
Čítajte viac...

Dohovor o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi druhých štátov (dojednaný 18. marca 1965 vo Washingtone)

Prinášame Vám znenie Dohovoru o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi druhých štátov dojednaný 18. marca 1965 bol vo Washingtone (publ. pod č. 420/1992 Zb.)
Čítajte viac...

Dohovor (OSN) o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí (publ. pod č. 74/1959 Zb.)

Prinášame Vám znenie Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí podpísaného 10. júna 1958 v New Yorku na konferencii Organizácie Spojených národov o medzinárodnej obchodnej arbitráži, ktorý bol uverejnený vo vyhláška ministra zahraničných vecí č. 74/1959 Zb.
Čítajte viac...

Niekoľko slov k (prípadnej) trestnej zodpovednosti členov štatutárnych orgánov športových klubov:

Príspevok sa snaží krátkym a vecným spôsobom upresniť niektoré spojitosti a právne následky trestnoprávnej zodpovednosti štatutárnych orgánov športových klubov, ak by sa tieto subjekty stali zamestnávateľmi športovcov. Základom tejto situácie je zmena pripravovaná novým zákonom o športe - zmena statusu športovca zo zmluvného partnera športových klubov, na zamestnanca v prípade, ak športovec vykonáva športovú činnosť za odmenu ako závislú prácu. Nie je to jediná cesta vyrovnania zmluvnej nerovnovážnosti týchto vzťahov, no javí sa ako najjednoduchšia a jej inšpiráciou môže byť jej výskyt naprieč celým športovým svetom, prostredie Európskej únie nevynímjúc. 

Čítajte viac...

Verejná zbierka Učenej právnickej spoločnosti

11.06.2014UčPS tím   |  Aktualita Úvodná stránka

resized__151x70_thank_youDňa 24.02.2014 získala Učená právnická spoločnosť (ďalej len „UčPS“) v rámci projektu Učená právnická spoločnosť - fungujúci systém, fungujúca spoločnosť (ďalej len „Projekt Učená právnická spoločnosť - fungujúci systém, fungujúca spoločnosť“), povolenie od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na konanie verejnej zbierky v období od 01.04.2014 do 31.03.2015.

V článku sa dozviete, ako možno do verejnej zbierky prispieť a na čo budú použité finančné prostriedky z verejnej zbierky.

Čítajte viac...
 predošlá|12345678910 26 27 |
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
MailPošlite svoj príspevok

Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

Podmienky zverejnenia