Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Uvodna stranka
 predošlá|12345678910 35 36 |

ZÁKONY ŽIVOTA – INŠPIRÁCIA PRE TRÉNEROV A HRÁČOV

Čím som starší, tým častejšie a rád načúvam slovám skúsenejších ľudí. A oni často hovoria o múdrostiach vyplývajúcich zo Zákonov Života, či Univerza a nezabúdajú dodať, že my ľudia dnešnej doby sme sa od týchto múdrostí veľmi odklonili.
Každodenná prax „mentalistu“ mi, každým stretnutím so športovcami, či ich trénermi ponúka veľké množstvo inšpirácii a príkladov, ako tieto „zákony“ rešpektujeme, prijímame, riadime sa nimi, alebo naopak, ich ignorujeme a opovrhujeme na škodu nás a nami vedených športovcov.

Čítajte viac...

Modifikácie inštitútu bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Článok je zameraný na problematiku zmluvných modifikácii inštitútu bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Problematika je skúmaná z hľadiska právnej úpravy jednotlivých možnosti modifikácie bezpodielového spoluvlastníctva manželov v Občianskom zákonníku. Súčasná právna úprava majetkových pomerov manželov je striktná a len v malej miere poskytuje manželom možnosť upraviť si vzájomne majetkové vzťahy odlišne od zákonnej úpravy. Možnosťou sú jednotlivé zmluvné modifikácie, ktoré sa však viažu na existenciu manželstva, neumožňujú vzájomne pomery manželov upraviť ešte pred uzavretím manželstva, respektíve v okamihu jeho uzatvorenia. 

Čítajte viac...

Vývoj manželského majetkového práva v Československu počas rokov 1948 - 1992

Článok je zameraný na problematiku vývoja manželského majetkového práva v rokoch 1948-1992. Problematika je skúmaná z hľadiska právnej úpravy jednotlivých majetkových spoločenstiev manželov, ktoré boli formované pod vplyvom vtedajšieho komunistického režimu. Obdobie zmluvnej voľnosti počas prvej Československej republiky tak vystriedala striktná právna úprava vo forme zákonného majetkového spoločenstva a neskôr bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré zotrvalo až do súčasnosti.

Čítajte viac...

Športové talenty má nájsť jednotné testovanie detí

ŠPIČKOVÝCH A ÚSPEŠNÝCH UBÚDA, POMÔCŤ MÁ PROJEKT
Ešte za éry Československa fungoval prepracovaný systém testovania, výberu a výchovy športových talentov z radov školákov, z ktorých vyrastali aj majstri sveta, či olympijskí medailisti. Ten pomáhal nielen nájsť tie najväčšie talenty a včas ich podchytiť, ale mal aj vplyv na celkovú popularitu športu u detí.

Čítajte viac...

Predmanželské zmluvy

Súkromné právo na území Slovenskej republiky so zreteľom na právnu úpravu vzťahov medzi manželmi podľa uhorského manželského zákona v období rokov 1918 – 1949 v základnej komparácii so súčasnou platnou právnou úpravou.

Čítajte viac...

Vývoj manželského majetkového práva počas prvej Československej republiky

Článok je zameraný na problematiku vývoja manželského majetkového práva v rokoch 1918-1939. Problematika je skúmaná z hľadiska osobitnej právnej úpravy manželského majetkového práva na území Čiech a Moravy a osobitnej právnej úpravy na území Slovenska. Zameriava sa na jednotlivé inštitúty manželského majetkového práva v podobe vena, osobitného majetku alebo spoločného majetku, či inštitútu koakvizície.

Čítajte viac...

VII. ročník Turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela (Memoriál Milana Hanzela) (22.11.2015) - základné informácie o podujatí

Prinášame základné informácie o organizácii a príprave VII. ročníka Turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela (Memoriál Milana Hanzela), ktorý sa uskutoční 22.11.2015 v Hant Aréne (športová hala Pasienky na Bajkalskej ulici) v Bratislave.

Čítajte viac...

Prelomenie zásady "iura novit curia"

V článku je poskytnutá krátka úvaha o zásade "iura novit curia" s ohľadom na činnosť znalca v oblasti práva.
Čítajte viac...

Rímska právna veda ako podporný prameň práva

V článku som sa zamerala na poukázanie určitého špecifika rímskeho práva, ktoré spočiatku spočívalo v tom, že na činnosti právnej vedy sa podieľal malý okruh súkromných právnikov,

ktorí v tom čase pracovali bez zásadných direktívnych obmedzení, čo sa postupne menilo, zásadným spôsobom nástupom dominátu. Významným faktorom ovplyvňujúcim plynulosť vývoja rímskeho práva bolo pôsobenie rímskej jurisprudencie, pozornosť som zamerala na najvýznamnejších predstaviteľov, ako aj na snahu o systematickosť práva.

Čítajte viac...

Správa Ríma a rímskych provincií v období principátu

Článok je zameraný na podanie prehľadu fungovania najväčších správnych jednotiek rímskeho územia, na prelínanie republikových orgánov a novovytvorených orgánov v období principátu. Je zameraný hlavne na poukázanie skutočnosti ako správu Itálie ovplyvňoval cisár, a to prostredníctvom svojej cisárskej administratívy, na čele ktorej stáli novovytvorené orgány, ktoré v jeho mene vykonávali kontrolu jednak nad správnymi záležitosťami mesta, jednak zastávali funkciu súdneho orgánu.

Čítajte viac...
 predošlá|12345678910 35 36 |
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
MailPošlite svoj príspevok

Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

Podmienky zverejnenia