Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Uvodna stranka

Rokovací poriadok SFZ

Prinášame Vám úplné znenie Rokovacieho poriadku Slovenského futbalového zväzu schváleného konferenciou SFZ 22.2.2013 v Liptovskom Jáne v znení zmien a doplnení schválených 6.6.2014 v Senci.

Čítajte viac...

Dohovor o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi druhých štátov (dojednaný 18. marca 1965 vo Washingtone)

Prinášame Vám znenie Dohovoru o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi druhých štátov dojednaný 18. marca 1965 bol vo Washingtone (publ. pod č. 420/1992 Zb.)
Čítajte viac...

Dohovor (OSN) o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí (publ. pod č. 74/1959 Zb.)

Prinášame Vám znenie Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí podpísaného 10. júna 1958 v New Yorku na konferencii Organizácie Spojených národov o medzinárodnej obchodnej arbitráži, ktorý bol uverejnený vo vyhláška ministra zahraničných vecí č. 74/1959 Zb.
Čítajte viac...

Niekoľko slov k (prípadnej) trestnej zodpovednosti členov štatutárnych orgánov športových klubov:

Príspevok sa snaží krátkym a vecným spôsobom upresniť niektoré spojitosti a právne následky trestnoprávnej zodpovednosti štatutárnych orgánov športových klubov, ak by sa tieto subjekty stali zamestnávateľmi športovcov. Základom tejto situácie je zmena pripravovaná novým zákonom o športe - zmena statusu športovca zo zmluvného partnera športových klubov, na zamestnanca v prípade, ak športovec vykonáva športovú činnosť za odmenu ako závislú prácu. Nie je to jediná cesta vyrovnania zmluvnej nerovnovážnosti týchto vzťahov, no javí sa ako najjednoduchšia a jej inšpiráciou môže byť jej výskyt naprieč celým športovým svetom, prostredie Európskej únie nevynímjúc. 

Čítajte viac...

Verejná zbierka Učenej právnickej spoločnosti

11.06.2014UčPS tím   |  Úvodná stránka

resized__151x70_thank_youDňa 24.02.2014 získala Učená právnická spoločnosť (ďalej len „UčPS“) v rámci projektu Učená právnická spoločnosť - fungujúci systém, fungujúca spoločnosť (ďalej len „Projekt Učená právnická spoločnosť - fungujúci systém, fungujúca spoločnosť“), povolenie od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na konanie verejnej zbierky v období od 01.04.2014 do 31.03.2015.

V článku sa dozviete, ako možno do verejnej zbierky prispieť a na čo budú použité finančné prostriedky z verejnej zbierky.

Čítajte viac...

ROZHOVOR: Čo prináša nový zákon o verejných zbierkach?

09.06.2014UčPS tím   |  Rozhovory Úvodná stránka
verejna_zbierka

Národná rada SR pred pár dňami schválila nový zákon o verejných zbierkach, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2014. Cieľom rokovaní pracovnej skupiny k návrhu zákona bolo pripraviť zákon, ktorý sprehľadní, zjednoduší a uľahčí vykonávanie verejných zbierok.

UčPS Vám prináša rozhovor so spolutvorcom návrhu zákona, JUDr. Alexandrou Vicovou.

Čítajte viac...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci Association de médiation sociale

Má združenie pre mediáciu rátať za svojich zamestnancov pre posúdenie otázky zavedenia odborov aj učňov, s ktorými bola uzavretá zmluva na zvyšovanie odbornej kvalifikácie? 

Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti