Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator

Do tejto časti odborného menu sú z databázy portálu UčPS nasmerované informácie o internetových databázach a vyhľadávaní v nich, internetové prepojenia a ďalšie internetové nástroje (aplikácie, služby, pomôcky), ktoré by mohli byť užitočné pri výkone právnickej praxe.

Na tejto stránke nižšie je zobrazený tzv. blogový výpis/zoznam stránok portálu UčPS, ktorý bol editormi definovaný ako obsah k téme "e-Nástroje pre právnikov". Ponúknutý obsah (blogový výpis) je možné podľa potreby filtrovať pomocou kritérií rozšíreného vyhľadávania, pričom výsledky je možné postupne spresňovať na optimálny/prijateľný počet výsledkov.

Obsah tejto časti portálu je tvorený výhradne právnikmi, na základe ich poznania a praktických skúsenosti z každodennej odbornej praxe.

 predošlá|12|

Prístup k zverejňovaným rozhodnutiam slovenských súdov a prokuratúr

Prinášame prehľad webovských stránok, na ktorých môžete nájsť zverejňované právoplatné rozhodnutia súdov a prokuratúry, právnu úpravu zverejňovania rozhodnutí a iné zaujímavé informácie o súdnych konaniach.
Čítajte viac...

Verejná doprava osôb v SR, ČR a vo svete

18.01.2012UčPS tím (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )   |  e-Nástroje pre právnikov

Na tejto stránke sú zhromaždené praktické odkazy na stránky ponúkajúce informácie o verejnej doprave v SR, ČR a iných štátoch (vlaky, autobusy, lietadla, ceny pohonných hmôt).

Čítajte viac...

Multilaterálne dohovory a právne dokumenty Organizácie spojených národov (prehľad oblastí úprav s prepojením na dokumenty OSN podľa kapitol)

V tabuľke redakčne spracovanej na stránke UčPS sú vytvorené prepojenia na portál OSN - na 29 Kapitol, do ktorých sú rozdelené multilaterálne dohovory a iné právne dokumenty prijaté/podpísané pod gesciou OSN.

Čítajte viac...

iASPI - právne predpisy pre iPhone a ďalšie novinky ASPI

iphone_banner_skSystém právnych informácií ASPI prináša od 30.6.2011 pre svojich používateľov nové zaujímavé produkty a služby, resp. rozširuje doterajšiu ponuku právnych predpisov.

Aplikácia iASPI umožňuje garantovaný rýchly prístup (cez internet) ku kompletným platným a účinným právnym predpisom SR už od r. 1918 a výberovo aj k starším.

Nový modul PRELOŽENÁ LEGISLATÍVA prináša profesionálne preklady zásadných slovenských predpisov do anglického jazyka. 

Čítajte viac...

UčPS (25.10.2009): Francúzska republika - legislatívny proces, právnické internetové stránky, právne vydavateľstvá a publikácie

Učená právnická spoločnosť prináša informácie aj o legislatívnom procese v krajinách EU. Pre poznanie legislatívneho prostredia ide o zaujímavé informácie, ktoré dotvárajú obraz o legislatíve v krajine EU.

Čítajte viac...

Nový portál UčPS postavený na systémovej platforme GEKON

V marci 2011 bude sprístupnený odbornej právnickej verejnosti BETA verzia nového internetového portálu UčPS, ktorý je výsledkom takmer ročnej tvorivej činnosti jeho autorov - právnikov, ktorí v spolupráci s programátormi vytvorili na novej platforme GEKON originálne autorské dielo, ktoré je naplnením jedného zo základných cieľov činnosti Učenej právnickej spoločnosti. 
Čítajte viac...
 predošlá|12|
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti