Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator

Do tejto časti odborného menu sú z databázy portálu UčPS nasmerované informácie o internetových databázach a vyhľadávaní v nich, internetové prepojenia a ďalšie internetové nástroje (aplikácie, služby, pomôcky), ktoré by mohli byť užitočné pri výkone právnickej praxe.

Na tejto stránke nižšie je zobrazený tzv. blogový výpis/zoznam stránok portálu UčPS, ktorý bol editormi definovaný ako obsah k téme "e-Nástroje pre právnikov". Ponúknutý obsah (blogový výpis) je možné podľa potreby filtrovať pomocou kritérií rozšíreného vyhľadávania, pričom výsledky je možné postupne spresňovať na optimálny/prijateľný počet výsledkov.

Obsah tejto časti portálu je tvorený výhradne právnikmi, na základe ich poznania a praktických skúsenosti z každodennej odbornej praxe.

|12|ďalšia 

Vyhľadávanie príslušnosti súdov/justičných orgánov podľa štátov

Na tejto stránke sú zhromaždené internetové nástroje (vyhľadávače a databázy), ktoré slúžia na zistenie/stanovenie miestnej a vecnej príslušnosti justičných orgánov členských štátov EU a iných štátov, využiteľné o. i. aj pri vybavovaní agendy justičnej spolupráce v trestných i civilných veciach.

Čítajte viac...

Štáty sveta - webové stránky použiteľné pri právnickej praxi

Abecedný register webovských stránok použiteľných v právnej praxi i pri štúdiu práva.

Čítajte viac...

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky - prepojenia na portál a agendu justičnej spolupráce v trestných veciach

Internetové prepojenia na portál Generálnej prokuratúry SR, na medzinárodné orgány a organizácie prokuratúr a štátnych zastupiteľstiev a na stránky súvisiace s agendou justičnej spolupráce v trestných veciach.
Čítajte viac...

Elektronický podpis v SR, ČR, EÚ a iné informácie súvisiace so zavedením a užívaním elektronického podpisu

Právna úprava elektronického podpisu v SR

ZÁKON č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

ZÁKON č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

Čítajte viac...

Odkazy na internetové stránky orgánov, úradov a inštitúcií Slovenskej republiky

Databáza užitočných odkazov na internetové stránky a webovské sídla orgánov, úradov a inštitúcií Slovenskej republiky s abecednou navigáciou stránky.
Čítajte viac...

Európska únia - stránky jej orgánov a inštitúcií a iné stránky súvisiace s právom EÚ

Databáza webovských stránok orgánov a inštitúcií EÚ a iné stránky súvisiace s právom EÚ.
Čítajte viac...

Informačno-komunikačné technológie (IKT) nielen pre právnikov

Na nasledujúcich tematických podstránkach sú informácie a dokumenty z oblasti IKT súvisiace s oblasťou práva, resp. využiteľné v právnickej praxi.

Čítajte viac...
|12|ďalšia 
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti