Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Archív

Varovanie Európskeho spotrebiteľského centra v SR

27.02.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast   |  Archív Rýchla aktualita

Európske spotrebiteľské centrum v SR v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR upozorňuje spotrebiteľov: Dávajte si pozor kam sa registrujete!

Čítajte viac...

Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal a vrátil zákony

Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal a vrátil viaceré zákony.

Čítajte viac...

Debyrokratizácia školstva

25.02.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast   |  Archív Rýchla aktualita

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spustilo Projekt znižovania administratívnej záťaže učiteľov a riadiacich pracovníkov základných a stredných škôl.

Čítajte viac...

Osobná komunikácia - užitočné informácie

25.02.2011Spracoval: JUDr. Peter Sepeši   |  Archív Jazyk a právo

Zaujímavé informácie a články k pravidlám osobnej komunikácie.

Čítajte viac...

Ústavné súdy štátov sveta

Ústavné súdy štátov sveta s prepojením na webovské sídla ústavných súdov.

Čítajte viac...

Kontrola genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v SR

Výsledky kontroly zameranej na geneticky modifikované organizmy, genetické technológie a environmentálne označovanie výrobkov v Slovenskej republike.
Čítajte viac...

Analýza efektivity vynakladania výdavkov na znalcov, tlmočníkov, prekladateľov a činnosť niektorých právnických profesií

22.02.2011Spracoval: JUDr. Peter Bellás   |  Archív Rýchla aktualita

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza Analýza efektivity vynakladania výdavkov na znalcov, tlmočníkov, prekladateľov a činnosti niektorých právnických profesií.

Čítajte viac...

Návrh zámerov rozvoja Letiska Bratislava a malých letísk

21.02.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič   |  Archív Rýchla aktualita

Letiská sú v súčasnosti vo všeobecnosti považované za inštitúcie majúce výrazný hospodársky a sociálny význam pre okolité regióny. Tento význam presahuje priamu úlohu letiska v tradičnom chápaní, ktorým je zabezpečenie dopravnej dostupnosti regiónu vzduchom. Letiská tak predstavujú základnú infraštruktúru na podporu regionálneho, ekonomického a sociálneho rastu. Zároveň sú to subjekty, ktoré okrem schopnosti generovať výnosy z investícií v prospech svojich akcionárov, majú zásadný prínos pre širšie spektrum subjektov a na spoločnosť ako celok.

Čítajte viac...

Najdôležitejšie zmeny v právnych predpisoch v oblasti životného prostredia

18.02.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast   |  Archív Rýchla aktualita

Zoznam právnych predpisov, ktoré v roku 2011 plánuje pripraviť Ministerstvo životného prostredia SR.

Čítajte viac...

Záverečné zasadnutie pracovnej skupiny Rady OSN pre ľudské práva pracujúcej na návrhu nového opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa

17.02.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič   |  Archív Rýchla aktualita

Záverečné zasadnutie pracovnej skupiny Rady OSN pre ľudské práva poverenej vypracovaním návrhu nového opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa.

Čítajte viac...

Práva autobusových pasažierov budú vďaka Európskemu parlamentu posilnené

Po dvoch rokoch vyjednávaní medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi sa dnes Európskemu parlamentu podarilo prijať nové právne predpisy upravujúce práva cestujúcich v režime autobusovej dopravy.

Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti