Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Archív

NR SR schválila návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

14.02.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič   |  Archív Rýchla aktualita

NR SR schválila návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Navrhovaná právna úprava má za cieľ zlepšenie verejného obstarávania.

Čítajte viac...

Zverejnenie výzvy na kandidatúru na člena Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania

11.02.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast   |  Archív Rýchla aktualita

Ministerstvo spravodlivosti SR vyhlásilo výberové konanie na pozíciu kandidáta na člena Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania za SR.

Čítajte viac...

Poslanci zvolili generálnu riaditeľku RTVS

11.02.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast   |  Archív Rýchla aktualita

Poslanci zvolili generálnu riaditeľku Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) až v opakovanej voľbe. Stala na ňou na päť rokov Miloslava Zemková.

Čítajte viac...

Zmeny Zákonníka práce z pohľadu materskej resp. rodičovskej dovolenky

09.02.2011Spracoval: JUDr. Peter Bellás   |  Archív Rýchla aktualita

Povinnosti zamestnávateľov pri návrate zamestnancov z materskej/rodičovskej dovolenky.

Čítajte viac...

Všeobecný súd zrušil z dôvodu diskriminácie výzvu na prejavenie záujmu (Call for Expression of Interest) pre účely tvorby databázy zamestnancov inštitúcií EU

Výzva na prejavenie záujmu (Call for Expression of Interest), ktorú vydalo EPSO (The European Personnel Selection Office) – Európsky personálny úrad - pod. č. EPSO/CAST/EU/27/07 len v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku, zakladá podľa názoru Všeobecného súdu diskrimináciu uchádzačov na základe jazyka, čo je v rozpore s právom EU.

Čítajte viac...

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

08.02.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič   |  Archív Rýchla aktualita

Návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (ďalej len „smernica“). Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie ukončené.

Čítajte viac...

Nezávislý audit elektronického mýtneho systému

04.02.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast   |  Archív Rýchla aktualita

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sa rozhodlo podrobiť elektronický mýtny systém nezávislému auditu. Vyplýva to zo záverov stredajšieho zasadnutia Komisie pre efektívnosť mýta.

Čítajte viac...

NR SR schválila návrh novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní škôl

03.02.2011Spracoval: JUDr. Peter Bellás   |  Archív Rýchla aktualita

Novelou dochádza súčasne k novelizácii zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Čítajte viac...

Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o registri bankových úverov a záruk

02.02.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič   |  Archív Rýchla aktualita

Národná banka Slovenska vypracovala podľa § 38 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách (ďalej aj „zákon o bankách“) návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o registri bankových úverov a záruk.

Čítajte viac...

Ministerstvo spravodlivosti SR - prepojenia na portál MS SR

 Internetové prepojenia na portál Ministerstva spravodlivosti SR.

Čítajte viac...

Právnický poznávací pobyt v Edinburgu

16.11.2010Spracoval: Ondrej Vaňovič   |  Archív Rýchla aktualita

Právnický poznávací pobyt v Edinburgu spojený s návštevou škótskych justičných, policajných a väzenských orgánov/inštitúcií pod gesciou JUDr. PhDr. Petra Potascha, PhD.

Čítajte viac...

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke

Dňa 12.11.2010 na rokovaní Vlády Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - nové znenie

Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti