Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Archív

Články k oblasti OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - všeobecne

03.08.2010Spracoval: JUDr. Peter Sepeši   |  Archív
MŽP SR zverejnilo v poradí už 15. Správu o stave životného prostredia SR
Zdroj: eNOVINY, 16.4.2009, Ing. Pavel Adamík   Ekologické katastrofy spôsobené toxickými látkami:
Čítajte viac...

Nemecký jazyk nielen pre právnikov

07.06.2010Spracoval: JUDr. Peter Sepeši   |  Archív Jazyk a právo
 Na tejto stránke budú zhromažďované nasledovné informácie súvisiace s nemeckým jazykom: 
 • jazykové pomôcky, pravidlá nemeckého jazyka
 • on-line kurzy, testy, príklady, úlohy, informácie o jazykovom e-learningu, 
 • elektronické knižnice, odporúčané knihy, časopisy, slovníky, vrátane internetových slovníkov a prekladačov a iné
 • Čítajte viac...

  Generálna prokuratúra Slovenskej republiky - prepojenia na portál a agendu justičnej spolupráce v trestných veciach

  Internetové prepojenia na portál Generálnej prokuratúry SR, na medzinárodné orgány a organizácie prokuratúr a štátnych zastupiteľstiev a na stránky súvisiace s agendou justičnej spolupráce v trestných veciach.
  Čítajte viac...

  Elektronický podpis v SR, ČR, EÚ a iné informácie súvisiace so zavedením a užívaním elektronického podpisu

  Právna úprava elektronického podpisu v SR

  ZÁKON č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

  ZÁKON č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

  Čítajte viac...

  Právna úprava Európskej únie pre oblasť justičnej spolupráce v trestných veciach

  Prehľad dohovorov medzi členskými štátmi EÚ, rámcových rozhodnutí a rozhodnutí upravujúcich oblasť justičnej spolupráce v trestných veciach.
  Čítajte viac...

  Zdravie

  23.01.2010Spracoval: JUDr. Peter Sepeši   |  Archív

   V tomto príspevku nájdete predovšetkým:

  1. Zdravotnícke zariadenia, služby a informácie doporučené právnikmi na základe osobnej skúsenosti
  2. Starostlivosť o ZDRAVIE "domácich miláčikov" a domácich zvierat

  Čítajte viac...

  Súdne rozhodnutia z oblasti chránené rastliny a živočíchy

  Prehľad súdnych rozhodnutí z oblasti chránených rastlín a živočíchov.

  Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti