Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Návrhy generálneho advokáta vo veci C-268/13 - poskytnutie zdravotníckej služby v inom štáte Únie

EUGenerálny advokát Cruz Villalón zastáva názor, že členský štát je povinný povoliť poskytnutie zdravotníckej služby v inom štáte Únie, ak nemožnosť poskytnúť ju na jeho území vyplýva z dočasného a prechodného nedostatku jeho zdravotníckych zariadení. Generálny advokát sa však domnieva, že ak ide o problém štrukturálnej povahy, členský štát nemá povinnosť povoliť poskytnutie tejto služby v inom štáte, okrem prípadu, ak toto povolenie neohrozí životaschopnosť jeho systému sociálneho zabezpečenia.

Čítajte viac...

Neplatiči nájomného budú na tabuliach hanby

23.06.2014najpravo.sk (Spracoval: Bc. Lukáš Pitek )   |  Rýchla aktualita

paragraf_IIPoslanci Národnej rady Slovenskej republiky Otto Brixi a Anton Martvoň predložili do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Čítajte viac...

Od 1.7. 2014 začne na SFZ fungovať Komora pre riešenie sporov

21.06.2014Bc. Lukáš Pitek   |  Rýchla aktualita

resized__104x170_sfz1Od 1.7.2014 začne na Slovenskom futbalovom zväze fungovať národná komora pre riešenie sporov v oblasti futbalu.

Čítajte viac...

Stanovisko k návrhu Celoštátnej stratégie na ochrany a podporu ľudských práv v SR

resized__250x150_child_protection_social_w_006Členovia a členky rady vlády pre ľudské práva za občiansku spoločnosť, Ľudskoprávne organizácie a nezávislé expertky a experti zastúpení v Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť si vás dovoľujú pozvať na tlačovú konferenciu, na ktorej budú prezentovať svoje stanovisko k návrhu Celoštátnej stratégie na ochrany a podporu ľudských práv v SR.
Čítajte viac...

Medzinárodný kongres Svetovej akadémie komparatívneho práva

caj_salkaPaneurópska vysoká škola bude 23.júla 2014 hostiť program 19. Medzinárodného kongresu Svetovej akadémie komparatívneho práva, ktorý organizuje Univerzita vo Viedni. PEVŠ spolu so Švajčiarskym inštitútom komparatívneho práva sú partnerskými inštitúciami tohto významného svetového vedeckého podujatia. Celé podujatie sa uskutočňuje pod záštitou prezidenta Rakúskej republiky Dr. Heinza Fischera.
Čítajte viac...

Pripravovaná vyhláška o kamerových zabezpečovacích systémoch zvyšuje nároky na minimálne technické požiadavky

resized__154x150_paragraf2 Ministerstvo vnútra predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh vyhlášky o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme. Jeho vypracovanie vyplýva zo zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zavádza povinnosť zriadiť kamerový zabezpečovací systém na niektorých verejných športových podujatiach. Národná rada SR schválila tento zákon 4. decembra 2013 s účinnosťou od 1. februára 2014, keď ním bola zároveň zrušená vyhláška č. 332/2009 Z. z. o kamerovom zabezpečovacom systéme.
Čítajte viac...

Rozsudok ESĽP vo veci López Guió proti SR

03.06.2014 (Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast )   |  ESĽP Rýchla aktualita
resized__235x150_espl

​Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „európsky súd“) vyhlásil rozsudok vo veci López Guió proti Slovenskej republike týkajúci sa medzinárodného únosu dieťaťa. Ide vôbec o prvý rozsudok európskeho súdu proti Slovensku v tejto oblasti.

Čítajte viac...

Turecký najvyšší súd rozhodol v prípade Youtube

30.05.2014The Wall Street Journal (Spracoval: Bc. Lukáš Pitek )   |  Rýchla aktualita

osobne_udajeTurecký najvyšší súd rozhodol, že zablokovanie internetového servera YouTube porušuje slobodu prejavu a súčasne nariadil obnovenie prístupu k tomuto populárnemu serveru.

Čítajte viac...

Novela Trestného zákona a Trestného poriadku je v legislatívnom procese

28.05.2014najpravo.sk (Spracoval: Bc. Lukáš Pitek )   |  Rýchla aktualita

paragraf2Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo minulý týždeň do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.

Čítajte viac...

Slovensko vyhralo arbitráž v spore s Achmeou

kladivo5 Arbitrážny tribunál konštatoval, že koncept a implementácia verejného zdravotného poistenia je plne v rukách štátu. Zároveň uviedol, že tribunál nemá právo zasahovať do demokratického procesu suverénneho štátu a nemá právomoc rozhodovať o spore.
Čítajte viac...

Vo Veľkej Británií bol vydržaný dom na základe rímskeho práva

kladivo3 Súd rozhodol, že "nezákonný osadník", ktorý sa pred viac ako desiatimi rokmi nasťahoval do opusteného domu, sa stal vlastníkom tejto nehnuteľnosti na základe vydržania podľa princípu rímskeho práva. Avšak podľa platného práva je "votrelec."
Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
MailPošlite svoj príspevok

Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

Podmienky zverejnenia