Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Európska únia je pripravená pomôcť Ukrajine

07.03.2014vlada.gov.sk (Spracoval: Bc. Lukáš Pitek )   |  Rýchla aktualita

EU_Ukraine_Lídri EÚ na mimoriadnom summite v Bruseli ostro odsúdili ruské vojenské aktivity na Kryme a dohodli sa na pozastavení rokovaní o uvoľnení vízového režimu pre Rusko.

Čítajte viac...

Vladimir Putin dal ukrajinským vojskám ultimátum na stiahnutie sa z Krymu

putin2Ruský prezident Vladimir Putin dal ultimátum ukrajinským vojskám, aby sa do piatej hodiny rannej miestneho času vzdali, inak budú "čeliť búrke." Ukrajisnký premiér Arseniy Yatsenyuk tvrdí, že Krym stále patrí Ukrajine napriek tomu, že sú tam prítomné ruské vojská. Čína intervenciu ruských jednotiek plne podporuje.
Čítajte viac...

Čínskemu disidendovi žijúcemu v Británii bolo odmietnuté pojednávanie pred ESĽP

kladivo5Wang Yam, čínsky disident, ktorý utiekol do Veľkej Británie sa snažil dovolať na Európsky súd pre ľudské práva potom, čo bol odsúdený za vraždu novinára v tajnom súdnom konaní. Yam namieta, že mu bolo porušené právo na spravodlivý súdny proces.Wang Yam, čínsky disident, ktorý utiekol do Veľkej Británie sa snažil dovolať na Európsky súd pre ľudské práva potom, čo bol odsúdený za vraždu novinára v tajnom súdnom konaní. Yam namieta, že mu bolo porušené právo na spravodlivý súdny proces.
Čítajte viac...

Nigerijský moslimi, ktorí boli odsúdení za vraždu britského vojaka Lee Rigbyho, boli odsúdení na doživotie

lee_rigby_2571567b Michaelovi Adebolajovi a Michaelovi Adebowaleovi, ktorí boli v decembri minulého roku porotou uznaní vinní za vraždu britského vojaka Lee Rigbyho, bol udelený trest odňatia slobody na doživotie (Adebolajo) a minimum 45 rokov odňatia slobody (Adebowale).
Čítajte viac...

Na obnovu dôveryhodnosti justície treba aj ústavné zmeny

justicia_oblohaMinisterstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky a s odborníkmi z právnej teórie pripravilo návrh ústavného zákona zameraného na obnovenie dôveryhodnosti justície. Predmetný návrh, ktorý uverejňujeme v celom znení, bude predmetom politických rokovaní s predstaviteľmi opozície. Z hľadiska obsahu ide o najväčšie zmeny v justícii od prijatia ústavného zákona č. 90/2011 Z.z.
Čítajte viac...

Ukrajinský parlament rokuje o prepustení Júlji Tymošenkovej

21.02.2014 Michael Válek   |  Rýchla aktualita
Yulia_Tymoshenko_008 Ukrajinský parlament, Verkhovna Rada, práve hlasuje o prepustení bývalej predsedníčky vlády Juljii Tymošenkovej, ktorá bola jedným zo symbolov ukrajinskej Oranžovej revolúcie a ktorá bola v roku 2011 odsúdená na trest odňatia slobody na 7 rokov pre uzavretie nevýhodného kontraktu na dovoz ruského plynu.
Čítajte viac...

Návrh nového zákona o verejných zbierkach prerokuje vláda

resized__200x150_peniazeNávrh nového zákona o verejných zbierkach vypracovalo MV SR na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2013. V súčasnosti platný zákon č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách nezohľadňuje nové ústavné a spoločensko-ekonomické podmienky a nevyhovuje potrebám praxe.
Čítajte viac...

Zákon o Dobrovoľnej požiarnej ochrane bude účinný od 1. apríla 2014

paragraf_IINový zákon o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky parlament schválil 29. januára 2014. Zákon, ktorého návrh vypracovalo ministerstvo vnútra ako iniciatívny materiál, ustanovuje základný právny rámec pre pôsobenie Dobrovoľnej požiarnej ochrany.
Čítajte viac...

EÚ plánuje, aby roaming stál rovnako ako vnútroštátny hovor

17.02.2014aktuality.sk (Spracoval: Bc. Lukáš Pitek )   |  Rýchla aktualita

resized__130x150_euEÚ sľubuje, že postupnými krokmi sa zasadí o vyrovnanie cien vnútroštátnych hovorov a roamingu. 

Čítajte viac...

Označenie Tokaj zostáva Slovensku, rozhodol Súdny dvor EÚ

14.02.2014ta3.com (Spracoval: Bc. Lukáš Pitek )   |  Rýchla aktualita

aproximaciaSúdny dvor rozhodol, že zápis slovenského názvu vína "Vinohradnícka oblasť Tokaj" do elektronického registra chránených označení pôvodu (E-Bacchus) nepredstavuje napadnuteľný akt.

Čítajte viac...

Belgický parlament schválil eutanáziu pre deti

child_protection_social_w_006Belgický federálny parlament, v pomere 86 ku 44 a s 12 absenciami, schválil zákon, ktorý povoľuje eutanáziu pre dlhodobé choré deti. Zákon, v ktorom je už prekonaný vekový limit pre eutanáziu, musí byť ešte podpísaný kráľom.
Čítajte viac...

V roku 2013 rozhodol Ústavný súd Slovenskej republiky v 76 nálezoch o porušení práva na súdnu ochranu

USSRSťažnosti na porušenie základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a iných článkov tvoria druhú najrozsiahlejšiu kategóriu sťažností fyzických a právnických osôb Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“). 

 

Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
MailPošlite svoj príspevok

Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

Podmienky zverejnenia