Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Ruské štátne monopoly by mali skončiť s financovaním športových klubov

30.11.2013sport.sk (Spracoval: Bc. Lukáš Pitek )   |  Rýchla aktualita

Gazprom_Logo_russiaTakúto zmenu navrhuje časť poslancov hornej snemovne ruského parlamentu.

Čítajte viac...

MS SR pripravuje legislatívne zmeny na podporu alternatívnych trestov

paragraf2 ​Minister spravodlivosti T. Borec vymenoval členov pracovnej skupiny na prípravu legislatívy potrebnej na zavedenie elektronického systému monitoringu osôb.
Čítajte viac...

Rozsudok ESĽP vo veci Kucejová proti SR

espl ​Dňa 26. novembra 2013 vyhlásil Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) rozsudok v prípade Kucejová proti Slovenskej republike.
Čítajte viac...

Zahraniční experti na boj proti diváckemu násiliu na pôde Akadémie Policajného zboru

27.11.2013Ministerstvo vnútra SR (Spracoval: Michael Válek )   |  Rýchla aktualita
hooligansMedzinárodná konferencia venovaná boju proti diváckemu násiliu, ktorá sa konala 20. a 21. novembra 2013 v Akadémii Policajného zboru v Bratislave, bola miestom odovzdávania si vzájomných skúseností odborníkov, ktorí sa zaoberajú problematikou extrémizmu či násilia na športových a iných verejných podujatiach. Záštitu nad konferenciou prevzali podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák a prezident Policajného zboru Tibor Gašpar. Konferenciu organizovala Katedra policajných vied Akadémie Policajného zboru.
Čítajte viac...

Ukrajina zrušila plán podpísať dohody s Európskou úniou

23.11.2013Bc. Lukáš Pitek   |  Rýchla aktualita

resized__200x173_EU_Ukraine_Vstup Ukrajiny do Európskej únie bol už takmer dohodnutou vecou, vplyv zo strany Ruska bol však silný.

Čítajte viac...

Verejná ochrankyňa práv podala návrh na začatie disciplinárneho konania proti sudcovi

kladivo3Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová podala na Najvyšší súd SR návrh na začatie disciplinárneho konania proti sudcovi jedného z bratislavských okresných súdov. Je to prvýkrát v takmer 12-ročnej histórii, čo slovenský verejný ochranca práv využil túto svoju právomoc.
Čítajte viac...

VII.medzinárodné sympózium "Spravodajské služby"

frequency Na základe iniciatívy Asociácie bývalých spravodajských dôstojníkov (ABSD) organizuje Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v spolupráci s ABSD VII. medzinárodné sympózium na tému „Skúsenosti s fungovaním spravodajských služieb v postkomunistických krajinách.“
Čítajte viac...

Minister spravodlivosti T. Borec vymenoval novú riaditeľku Centra právnej pomoci

paragraf3 Minister spravodlivosti Tomáš Borec vymenoval novú riaditeľku Centra právnej pomoci JUDr. Natašu Nikitinovú. JUDr. Nikitinová pred vymenovaním do funkcie riaditeľky centra pôsobila ako predsedníčka predstavenstva neziskovej organizácie pôsobiacej v oblasti kultúry, vzdelávania a charity.
Čítajte viac...

V. ročník Memoriálu Milana Hanzela (2013) - výsledky turnaja

milan_hanzel

Učená právnická spoločnosť Vám prináša priebežné výsledky zo zápasov V. ročníka Memoriálu Milana Hanzela (priebežne aktualizované).

Čítajte viac...

V. ročník Memoriálu Milana Hanzela (2013) - rozlosovanie družstiev

12063_411958198874900_1846564838_n

V priestoroch reštaurácie Grémium práve prebieha rozlosovanie družstiev do skupín, ktoré sa stretnú v zajtrajších súbojoch o víťaza V. ročníka Memoriálu Milana Hanzela.

Čítajte viac...

Ministerstvo vnútra vypracovalo nové pravidlá vykonávania verejných zbierok

16.11.2013Ministerstvo vnútra SR (Spracoval: Michael Válek )   |  Rýchla aktualita
paragraf2 Ministerstvo vnútra podľa Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2013 predložilo do pripomienkového konania návrh nového zákona o verejných zbierkach. V súčasnosti platný zákon č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách nezohľadňuje nové ústavné a spoločensko-ekonomické podmienky a nevyhovuje potrebám praxe.
Čítajte viac...

Právo a odvaha - "Vec verejná" s Milanom Hanzelom

milan_hanzelSo súhlasom Slovenského rozhlasu Vám v súvislosti s nadchádzajúcim V. ročníkom Memoriálu Milana Hanzela prinášame audiozáznam z talkshow Michal Tvarožka "Vec verejná", ktorej hosťom bol JUDr. Milan Hanzel, CSc.

Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
MailPošlite svoj príspevok

Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

Podmienky zverejnenia