Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

On-line prenos z III. ročníku Memoriálu Milana Hanzela

kamera
Učená právnická spoločnosť Vám prináša možnosť zúčastniť sa aj na diaľku III. ročníku Memoriálu Milana Hanzela.
Čítajte viac...

Učená právnická spoločnosť podpísala Memorandá o spolupráci s novými partnermi

dohoda

Učená právnická spoločnosť v snahe pozitívne ovplyvniť profesijný a súkromný život členov združenia i celej odbornej právnickej verejnosti a tiež podporiť pozitívne vnímanie významu postavenia a práce právnikov v ľudskej spoločnosti, ako aj uvedomelosť a zodpovednosť právnikov pri plnení ich pracovných a spoločenských úloh, podpísala Memorandá o spolupráci s partnermi - C. H. Beck, s. r. o., Iura Edition, spol s. r. o., a S-EPI, s. r. o.

Memorandá o spolupráci sú výsledkom prirodzeného progresu vzájomného korektného vzťahu UčPS s uvedenými spoločnosťami a tiež vyjadrením vzájomného pochopenia a rešpektovania sa partnerov. Sú tiež vyjadrením vzájomnej podpory v plnení poslania partnerov na prospech právnickej obce, na prospech spoločnosti. 

Čítajte viac...

Aktuálne informácie o blížiacom sa III. ročníku Memoriálu Milana Hanzela

resized__103x150_JUDr_Hanzel
Vážená právnická obec, vážení priaznivci športu a priateľských stretnutí,

III. ročník Memoriálu Milana Hanzela sa blíži.

Všetci kolegovia z právnickej obce sú na Memoriáli vítaní, a to bez ohľadu na príslušnosť k povolaniu, postavenie alebo funkciu.

Podujatie nie je vyhradené pre žiadnu uzavretú právnickú skupinu. 
Športujme spolu, rozprávajme sa spolu. Žijeme spolu v jednom štáte a spoločne sa podieľame na fungovaní jeho právneho systému.

"Iustitia regnorum fundamentum!" 
Čítajte viac...

ESĽP: Rozsudok v prípade V.C. proti Slovenskej republike

09.11.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast   |  Rýchla aktualita
resized__235x150_espl

​Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil 8. novembra 2011 rozsudok v prípade V. C. proti Slovenskej republike. Európsky súd v tomto prípade konštatoval porušenie článku 3 a 8 Dohovoru.

​Sťažovateľka pôvodne namietala porušenie článku 3 Dohovoru na ochranu ľudských práv (zákaz ponižujúceho a neľudského zaobchádzania), článku 8 Dohovoru (právo na súkromie), článku 12 Dohovoru (právo na založenie rodiny), článku 13 Dohovoru (právo na účinný prostriedok nápravy) a článku 14 Dohovoru (zákaz diskriminácie). Európsky súd pre ľudské práva priznal sťažovateľke 31 000 € z titulu nemajetkovej ujmy a 12 000 € z titulu nákladov a výdavkov.

Čítajte viac...

Opatrenia na zrýchlenie konania, prekážky obštrukciám a zverejňovanie všetkých objednávok a faktúr potvrdené

08.11.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast   |  Rýchla aktualita
sudca

Prezident podpísal novelu Občianskeho súdneho poriadku a novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktoré parlament schválil na októbrovej schôdzi.

Od januára 2012 by sa tak na základe zmien v Občianskom súdnom poriadku mali zrýchliť a zefektívniť civilné súdne konania. Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám prináša zrušenie finančného limitu pri zverejňovaní faktúr a objednávok.

Obe úpravy budú účinné od 1. januára 2012.

Čítajte viac...

Prípravy na spustenie zverejňovania súdnych rozhodnutí pokračujú

07.11.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast   |  Rýchla aktualita
resized__200x150_resized__150x112_paragraf_I

Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkového konania vyhlášku o zverejňovaní súdnych rozhodnutí, ktorá nadväzuje na zmeny účinné od mája 2010 predkladané ministerkou spravodlivosti Luciou Žitňanskou.

Vyhláška upravuje postup súdov pri zverejňovaní súdnych rozhodnutí a zároveň vymedzuje kategórie údajov, ktoré sa v záujme ochrany práv a právom chránených záujmov zo súdnych rozhodnutí pred zverejnením vylúčia.

Zverejňovanie rozhodnutí podľa nových pravidiel má byť účinné od 1. januára 2012.

Čítajte viac...

ESĽP: Rozhodnutie v prípade Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. proti Slovenskej republike

03.11.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast   |  Rýchla aktualita

resized__99x150_kladivo5 Európsky súd pre ľudské práva vydal 4. októbra 2011 rozhodnutie v prípade Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. proti Slovenskej republike.

Uvedená spoločnosť žalovala Slovenskú republiku pre porušenie práva na spravodlivé konanie, ktoré je zaručené článkom 6 ods. 1 Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd a práva na slobodu prejavu, zaručeného článkom 10 Dohovoru.

Európsky súd vyhlásil sťažnosť spoločnosti za neprijateľnú a rozhodol v prospech Slovenskej republiky.

Čítajte viac...

Koncesionárske poplatky budú zrušené k 1. januáru 2013

02.11.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast   |  Rýchla aktualita
rtvsNárodná rada SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o Rozhlase a televízii Slovenska. Prijatím vládneho návrhu zákona, ktorý pripravilo Ministerstvo kultúry SR, sa od 1. 1. 2013 rušia úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania a príspevok zo štátneho rozpočtu, ktorý sa poskytuje na základe zmluvy so štátom. Hlavným príjmom bude príspevok zo štátneho rozpočtu.
Čítajte viac...

Novinka od Iura Edition - Aktuálne právne predpisy prinášajú nový praktický formát

iura_edition

Iura Edition prináša pre všetkých právnikov, študentov práva a odbornú verejnosť viacero publikácií z edície "Aktuálne právne predpisy."

Ak sa aj Vám stalo, že ste si potrebovali do zákona poznamenať či už na prednáške, v práci alebo konferencii dôležité poznámky, judikáty alebo komentár, no nakoniec z toho vzišla len neprehľadne popísaná čmáranica, sú tieto publikácie určené priamo pre Vás.

Alebo už nemáte voľné miesto na vpisovanie ďalších poznámok priamo k príslušným ustanoveniam do zákona, ktorý používate v práci, doma i na pojednávaniach?

Čítajte viac...

Novela zákona o pedagogických zamestncoch a odborných zamestnancoch

pedagog

Od 1. januára 2012 nadobudne účinnosť novela zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Prinášame Vám najdôležitejšie zmeny v zákone schválené v Národnej rade SR.


Čítajte viac...

Na dopravný inšpektorát sa budú môcť občania objednať na konkrétny čas

Clipboard01 Ministerstvo vnútra má v úmysle znižovať byrokraciu a šetriť čas občanov.

Umožniť by to mal projekt Elektronické služby národnej evidencie vozidiel, ktorý pripravilo ministerstvo vnútra.

Jeho cieľom je zrýchlenie a zefektívnenie komunikácie občanov s úradmi.
Čítajte viac...

Ministerstvo vnútra navrhuje zavedenie objektívnej zodpovednosti prevádzkovateľa vozidla za dopravné priestupky

24.10.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast   |  Rýchla aktualita

autaVyššia disciplinovanosť a ohľaduplnosť účastníkov cestnej premávky a takisto menej korupcie sú hlavnými cieľmi nového inštitútu objektívnej zodpovednosti za dopravné priestupky.

Ministerstvo vnútra navrhuje jeho zavedenie v novele zákona o cestnej premávke, ktorá je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Do praxe by sa mohol nový inštitút zaviesť od 1. júla 2012.

Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
MailPošlite svoj príspevok

Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

Podmienky zverejnenia