Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Zbierka dôvodových správ k zákonom od roku 1993

ePredpisy.skNa stránke internetového portálu ePredpisy.sk od 1. októbra 2011 nájdete Zbierku dôvodových správ ku všetkým publikovaným zákonom od roku 1993.

Zbierka dôvodových správ bola vytvorená v spolupráci s Národnou radou Slovenskej republiky, ktorá poskytla texty dôvodových správ k zákonom zo svojho archívu. 

Čítajte viac...

Návrh zákona o elektronizácii administratívnych procesov a informatizácia verejnej správy

resized__202x150_resized__150x111_klavesnicaPodľa programového vyhlásenia vlády sa majú informatizáciou verejnej správy odstrániť niekoľkonásobne sa opakujúce požiadavky na informácie, doklady a údaje podnikateľov.

Urýchleným zavádzaním služieb eGovernmentu má dôjsť k zefektívneniu procesov vo všetkých oblastiach, kde dochádza k interakcii verejnej správy s občanmi alebo podnikateľskými subjektmi.

UčPS Vám prináša návrh zákona o elektronizácii administratívnych procesov, ktorý bol prerokovaný v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
Čítajte viac...

ESĽP: Prípad Viskupová a ďalší proti Slovenskej republike

18.10.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast   |  Rýchla aktualita
espl​Európsky súd v tomto prípade konštatoval porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

​Európsky súd pre ľudské práva rozhodol 11. októbra 2011 v prípade Viskupová a ďalší proti Slovenskej republike.

Sťažovatelia sa na Európskom súde sťažovali, že v dôsledku zákonných a praktických prekážok nemali prístup k súdu a nemohli tak dosiahnuť súdne vymoženie priznanej pohľadávky proti štátnemu podniku.

Čítajte viac...

Program III. ročníka Memoriálu Milana Hanzela (17.11.2011, ŠH Pasienky v Bratislave) - 8 družstiev

memorial_2009___pohar__6__web

Účasť na III. ročníku Memoriálu Milana Hanzela potvrdili právnické družstvá z Maďarskej republiky i z Českej republiky.

Na tohtoročnom Memoriáli by sa tak malo zúčastniť 8 družstiev, ak potvrdia svoju účasť aj všetci minuloroční účastníci (advokáti, exekútori, notári, prokurátori a sudcovia). Ôsmym účastníkom by mohlo byť družstvo Vysokoškolských učiteľov pod hlavičkou PEVŠ Bratislava alebo zmiešané družstvo Justície SR.

Prinášame predbežný program III. ročníka Memoriálu Milana Hanzela za predpokladu účasti 8 družstiev.

Čítajte viac...

UčPS podpísala Memorandum o spolupráci so spoločnosťami Auxerre - finančné služby, spol. s r.o. a Emineo Partners – financial services, s.r.o.

auxerre_emineoPrinášame informáciu o podpísaní Memoranda o spolupráci medzi občianskym združením Učená právnická spoločnosť na jednej strane a spoločnosťami Auxerre - finančné služby, spol. s r.o. a Emineo Partners – financial services, s.r.o., vykonávajúcimi činnosť v oblasti finančných služieb, na strane druhej.

Uvedené spoločnosti spolupracujú s celým portfóliom renomovaných finančných inštitúcií, od ktorých o. i. denne dostávajú aktuálne informácie o nových produktoch a ponukách, ktoré analyzujú, spracúvajú a ponúkajú pripravené na mieru svojim náročným klientom.

Zástupcovia uvedených spoločností a Učenej právnickej spoločnosti svoj vzájomný rešpekt a podporu, založenú na podobnom hodnotovom vnímaní života, vyjadrili podpísaním trojstranného Memoranda o spolupráci.

Čítajte viac...

Nález Ústavného súdu Českej republiky, ktorým bol zrušený ústavný zákon č. 195/2009 Sb. o skrátení piateho volebného obdobia Poslaneckej snemovne

usoud_retroV tejto dobe je pre slovenskú právnickú obec určite zaujímavou témou ústavné právo, najmä jeho časť upravujúca predčasné voľby do NR SR.

Do mozaiky Vášho právneho poznania prinášame text Nálezu Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. Pl. ÚS 27/09 v kauze Melčák - skrátenie volebného obdobia Poslaneckej snemovne jednorázovým ústavným zákonom. Nález ústavného súdu bol vyhlásený i publikovaný dňa 10.9.2009 pod č. 318/2009 Sb.

Ústavnou sťažnosťou fyzickej osoby - poslanca Miloša Melčáka, bol napadnutý ústavný zákon publ. pod č. 195/2009 Sb. o skrátení piateho volebného obdobia Poslaneckej snemovne a rozhodnutie prezidenta republiky publ. pod č. 207/2009 Sb. o vyhlásení volieb do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky.

Čítajte viac...

Občianske preukazy od budúceho roka už s elektronickým čipom

12.10.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast   |  Rýchla aktualita
novy_obciansky_preukaz_euro_obcianka_01_300x193V priebehu budúceho roka začne Slovenská republika vydávať občianske preukazy so zabudovaným elektronickým čipom, čí, sa zaradí medzi najmodernejšie európske štáty v oblasti používania elektronických dokladov.

Právne predpoklady pre uskutočnenie tohto zámeru má vytvoriť novela zákona o občianskych preukazoch, ktorú schválila legislatívna rady vlády.
Čítajte viac...

Zákony pre ľudí - nový systém právnych informácií pre právnikov

logoNa slovenskú scénu právnych internetových portálov nedávno vstúpil nový portál „Zákony pre ľudí“.

Zatiaľ ešte len BETA verzia však už ponúka sumárny prehľad všetkých zákonov publikovaných v Zbierke zákonov SR, a to až od roku 1945.

Čítajte viac...

Ministerstvo vnútra poskytne dotácie vo výške viac ako 2 milióny eur

10.10.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast   |  Rýchla aktualita

peniaze Ministerstvo vnútra podporí organizácie, ktoré pomáhajú a chránia ostatných.

Na budúci rok ministerstvo na dotácie vyčlenilo 2.122.300 €.

V porovnaní s rokom 2011 ide o pomoc vyššiu o 40 tisíc €.

Čítajte viac...

Nové/pripravované on-line nástroje (aplikácie, služby a pomôcky) internetového portálu UčPS nielen pre právnikov

paragrafTím právnikov Učenej právnickej spoločnosti (UčPS tím) pripravuje v spolupráci s informatikmi postupné dokončenie a implementáciu ďalších rozpracovaných projektov, ktorých výsledkom by mali byť on-line prístupné internetové nástroje (pomôcky, miniaplikácie a služby), ktorých cieľom je zefektívniť cestu právnika k relevantným odborným informáciám na webe a tiež umožniť mu zdieľať svoje odborné poznanie a skúsenosti.

Na tejto stránke si môžete pozrieť prehľad pripravovaných projektov, stav ich rozpracovania (ak sú rozpracované), ako aj náklady (predbežné, resp. po implementácii reálne náklady) jednotlivých projektov dobrovoľného prispievateľa, ktorý daný projekt spolufinancuje.

Čítajte viac...

Mobilný skener Scanline MT4090 - recenzia šikovnej pomôcky nielen pre právnikov

06.10.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast   |  Rýchla aktualita
imageV priebehu tohto týždňa sa nám dostal do ruky šikovný mobilný skener Scanline MT4090.

Scanline predstavuje šikovné a pohodlné riešenie najmä pre advokátov, notárov, exekútorov, prekladateľov, obchodných zástupcov, architektov, znalcov, či študentov, ktorí často potrebujú operatívne zoskenovať listinné dokumenty, s ktorými potrebujú následne ďalej pracovať.
Čítajte viac...

ESĽP: Prípad Bucha proti Slovenskej republike

05.10.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast   |  Rýchla aktualita
esplEurópsky súd pre ľudské práva včera rozhodol v prípade Bucha proti Slovenskej republike. Námietky sťažovateľa vyhlásil za zjavne nepodložené a sťažnosť odmietol.

​Sťažovateľ, ktorý je zároveň advokát, sa pred Európskym súdom pre ľudské práva sťažoval, že Ústavný súd SR mu v rozpore so svojou praxou v podobných prípadoch nepriznal trovy za účasť na ústnom pojednávaní.
Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
MailPošlite svoj príspevok

Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

Podmienky zverejnenia