Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

III. ročník Memoriálu Milana Hanzela sa uskutoční 17.11.2011 v ŠH Pasienky v Bratislave

resized__300x167_milan_hanzelV minulých dňoch sa uskutočnili stretnutia JUDr. Petra Sepešiho (za UčPS) s JUDr. Idou Hanzelovou a následne s JUDr. Ladislavom Tichým (prvý námestník generálneho prokurátora), na ktorých menovaní zhodne konštatovali záujem na zorganizovaní III. ročníka Memoriálu Milana Hanzela, ktorý v prvých dvoch ročníkoch ukázal, že je právnickým podujatím, ktoré má perspektívu pevne sa usadiť v kalendári i v srdciach kolegov a priateľov Milana Hanzela, ako aj všetkých účastníkov tohto športového podujatia.

Aj tento rok by sa mali na podujatí zúčastniť ako hostia a športovci reprezentanti justície Maďarskej republiky pod hlavičkou Generálnej prokuratúry Maďarskej republiky.

Čítajte viac...

Prepis hovoreného slova už môže byť onedlho na slovenských súdoch

27.09.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast   |  Rýchla aktualita
resized__150x150_sudca Súdy by už onedlho mohli využívať nový softvér na prepis hovoreného slova do textu.

Aplikáciu, ktorá umožní efektívnejší postup pri vyhotovovaní súdnych rozhodnutí a ušetrí čas administratívnych pracovníkov, už v súčasnosti testuje niekoľko desiatok zamestnancov súdov po celom Slovensku. 

Čítajte viac...

Slovenská republika vyhrala súdny spor s Európskou komisiou

26.09.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast   |  Rýchla aktualita
aproximacia

Slovenská republika vyhrala súdny spor s Európskou komisiou v oblasti energetiky.

Komisia žalovala Slovenskú republiku pre zmluvu o priznaní práva na prenos elektrickej energie medzi švajčiarskou spoločnosťou Aare-Tessin AG für Elektrizität (ATEL) a Slovenskými elektrárňami, a.s., ktorej právnym nástupcom sa stala Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS).

Súdny dvor po posúdení zamietol žalobu Komisie.

Čítajte viac...

Janez Potočnik: Životné prostredie je predsa rovnako dôležité ako ekonomika!

22.09.2011EurActiv.sk (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )   |  Rýchla aktualita ŽP a Právo

zemegulaV súčasnej hospodárskej kríze je ťažké nesúhlasiť s názorom, že by sme mali všetko naše úsilie zamerať na pracovné miesta a rast, ale stačí to ako skutočne dlhodobé riešenie? Nie!

Vládnuce strany, ktoré každých pár rokov čelia voľbám, síce môžu byť v pokušení hľadať krátkodobé riešenia, ale každý, komu záleží na budúcnosti tejto planéty a osude budúcich generácií, zistí, že sa musíme sústrediť aj na to, aké pracovné miesta a aký rast vytvárame. Naše ekonomiky musíme nielen zlepšiť, ale aj zmeniť.

Janez Potočnik Komisár pre vedu a výskum (2004 - 2009), viac na www.EuropskaUnia.sk, je komisárom EÚ zodpovedným za životné prostredie. Na univerzite v Ľubľane Slovinsko získal titul PhD v odbore ekonómia.

Čítajte viac...

Právna pomoc bude pre ľudí bez prostriedkov dostupnejšia

21.09.2011 (Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast )   |  Rýchla aktualita
help Poslanci schválili novelu zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Od januára mala byť právna pomoc hradená štátom dostupnejšia pre vyše tisíc ľudí viac ako doteraz. Rozšíri sa totiž vecná pôsobnosť Centra právnej pomoci aj na oblasti práva, v ktorých centrum doteraz nemohlo poskytovať právnu pomoc. Zároveň sa zvýši aj finančná hranica, ktorou je vymedzený nárok na právnu pomoc hradenú štátom. Okrem toho budú po novom podľa návrhu právnu pomoc poskytovať už všetci advokáti a nielen tí zapísaní v špeciálnom zozname.
Čítajte viac...

Špekulatívnym praktikám v konkurznom konaní má byť koniec

20.09.2011 (Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast )   |  Rýchla aktualita

resized__200x150_peniaze Poslanci Národnej rady SR schválili dlho očakávané zmeny zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktoré prekladala ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská.

Malo by to znamenať koniec špekulatívnym praktikám, keď zadlžený podnik vyhlásil konkurz príliš neskoro, t.j. v čase, keď už oficiálne nemal žiadny majetok a veritelia už nemohli byť uspokojení.

Čítajte viac...

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja na rok 2011

energia__mozog_veda_ludstvo_inteligencia_foto_corbis_rozvoj_kapacita_plnaAgentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila 14.9.2011 verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

Táto verejná výzva nemá žiadne obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov výskumu a vývoja. Ich zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja určuje žiadateľ.

Základnou snahou agentúry je zvýšiť kvalitu výskumu a vývoja prostredníctvom súťaže všetkých žiadateľov v konkurenčnom prostredí. Žiadateľ bude v predloženom projekte sám indikovať odbor vedy a techniky a tým aj rozhodne, ktorá rada agentúry bude hodnotiť kvalitu projektu.

Predkladanie projektov je možné do 14.11.2011.

Čítajte viac...

Na vzdelávanie pôjde budúci rok viac než miliarda eur

einsteinEurópska komisia publikovala všeobecnú výzvu pre účasť v Programe celoživotného vzdelávania (LLP) v roku 2012. Vyčlenený rozpočet je približne 1,14 miliardy eur.

Zastrešujúcou prioritou Programu celoživotného vzdelávania je posilniť príspevok vzdelávania a odbornej prípravy k prioritám a hlavným cieľom stratégie Európa 2020, t. j. vytvárať hodnoty prostredníctvom rastu založeného na znalostiach, posilniť postavenie ľudí v začleňujúcich spoločnostiach a zabezpečiť prístup občanov k celoživotnému vzdelávaniu a nadobúdaniu nových zručností počas celého ich života.

Spomedzi siedmych prioritných oblastí stratégie sú pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy najrelevantnejšie štyri z nich: Mládež v pohybe, Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta, Únia inovácií a Digitálna agenda pre Európu.

Čítajte viac...

Šoférovať budú môcť aj sedemnásťroční

14.09.2011 (Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast )   |  Rýchla aktualita

resized__150x150_auta Poslanci opätovne schválili prezidentom vrátenú novelu zákona o cestnej premávke.

Sprísnenie pravidiel cestnej premávky ministerstvo vnútra vypracovalo na základe programového vyhlásenia vlády, ktoré nás zaväzuje prijať také opatrenia, aby úmrtnosť na cestách zostala na čo najnižšej úrovni.

Po dvoch rokoch skúseností s aplikáciou nových pravidiel cestnej premávky je tiež potrebné prehodnotiť niektoré ustanovenia.

Zmeny nadobudnú účinnosť 1. novembra 2011.

Čítajte viac...

EÚ plánuje novú legislatívu v oblasti online gamblingu

gambler3_1Veľká väčšina zákonodarcov a operátorov vyjadrila súhlas s vytvorením celoeurópskej legislatívy ohľadom trhu s internetovými hazardnými hrami.

Spoločné pravidlá by však nemali členským štátom Európskej únie zabrániť v tom, aby mohli regulovať online gambling tak striktne ako uvážia za vhodné.

Čítajte viac...

Debyrokratizácia školstva pokračuje spustením Rezortného informačného systému

byrokracia3 Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ) spustil koncom augusta 2011 proces registrácie používateľov do Rezortného informačného systému (RIS).

Úlohou nového systému je zjednodušiť a urýchliť štatistické vykazovanie v rezorte školstva, a tak znížiť množstvo administratívy s tým spojenej.

Čítajte viac...

Poslanci bez imunity?

NR_SRPoslanci za KDH (A. Ďurkovský a M. Kvasnička) predložili Národnej rade Slovenskej republiky na prerokovanie a schválenie návrh novely Ústavy Slovenskej republiky.

Predmetom novelizácie Ústavy je tzv. výnimka zo zásady rovnosti pred zákonom priznaná poslancom Ústavou.

Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
MailPošlite svoj príspevok

Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

Podmienky zverejnenia