Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Procedúra a jurisprudencia Európskeho súdu pre ľudské práva - praktický seminár (ERA)

Akadémia európskeho práva (ERA) organizuje v dňoch 29.- 30. marca 2011 v Štrasburgu praktický seminár zameraný na prípravu procesnej strany na potenciálny prípad pred Európskym súdom pre ľudské práva.
Čítajte viac...

Vyhľadávanie v databáze Dohovorov Európskej únie

Na internetovej stránke Rady Európskej únie je dostupná databáza dohovorov uzavretých medzi členskými štátmi EÚ ako aj dohovorov EÚ s tretími štátmi.
Čítajte viac...

Práva autobusových pasažierov budú vďaka Európskemu parlamentu posilnené

Po dvoch rokoch vyjednávaní medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi sa dnes Európskemu parlamentu podarilo prijať nové právne predpisy upravujúce práva cestujúcich v režime autobusovej dopravy.

Čítajte viac...

NR SR schválila návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

14.02.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič   |  Archív Rýchla aktualita

NR SR schválila návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Navrhovaná právna úprava má za cieľ zlepšenie verejného obstarávania.

Čítajte viac...

Zverejnenie výzvy na kandidatúru na člena Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania

11.02.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast   |  Archív Rýchla aktualita

Ministerstvo spravodlivosti SR vyhlásilo výberové konanie na pozíciu kandidáta na člena Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania za SR.

Čítajte viac...

Poslanci zvolili generálnu riaditeľku RTVS

11.02.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast   |  Archív Rýchla aktualita

Poslanci zvolili generálnu riaditeľku Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) až v opakovanej voľbe. Stala na ňou na päť rokov Miloslava Zemková.

Čítajte viac...

Zmeny v justícii účinné od 1. mája 2011

Dňa 1. februára 2011 poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení ďalších predpisov.
Čítajte viac...

Zmeny Zákonníka práce z pohľadu materskej resp. rodičovskej dovolenky

09.02.2011Spracoval: JUDr. Peter Bellás   |  Archív Rýchla aktualita

Povinnosti zamestnávateľov pri návrate zamestnancov z materskej/rodičovskej dovolenky.

Čítajte viac...

Všeobecný súd zrušil z dôvodu diskriminácie výzvu na prejavenie záujmu (Call for Expression of Interest) pre účely tvorby databázy zamestnancov inštitúcií EU

Výzva na prejavenie záujmu (Call for Expression of Interest), ktorú vydalo EPSO (The European Personnel Selection Office) – Európsky personálny úrad - pod. č. EPSO/CAST/EU/27/07 len v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku, zakladá podľa názoru Všeobecného súdu diskrimináciu uchádzačov na základe jazyka, čo je v rozpore s právom EU.

Čítajte viac...

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

08.02.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič   |  Archív Rýchla aktualita

Návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (ďalej len „smernica“). Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie ukončené.

Čítajte viac...

Podľa generálnej advokátky Juliane Kokkot sú dohody o územnej výlučnosti práva živého prenosu futbalových zápasov v rozpore s právom EU

08.02.2011Spracoval: doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch PhD.   |  Rýchla aktualita
Futbalová asociácia Premier League (The Football Asssociation Premier League Ltd. – ďalej ako „FAPL“) je inštitúciou vykonávajúcou marketingové práva súvisiace s televíznym  prenosom futbalových zápasov Premier League, pričom tieto vysielacie práva často poskytuje vo výhradnom režime k určitému územiu (spravidla vo vzťahu ku konkrétnemu štátu).
Čítajte viac...

Elektroodpad sa nebude vyvážať ale recyklovať

08.02.2011Spracoval: JUDr. Peter Sepeši   |  Rýchla aktualita Úvodná stránka
Európsky parlament odsúhlasil prísnejšie pravidlá pre zber a recykláciu elektroodpadu, ktorého objem v Európe nebezpečne rastie.
Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti