Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator

ÚSTAVA SR - konsolidované znenie k 25.10.2011 - TU

ÚSTAVA SR - konsolidované znenie (ANGLICKÉ znenie) - TU

ÚSTAVA SR v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z. (NEMECKÉ znenie) - TU

ÚSTAVA Českej republiky v znení ústavného zákona č. 319/2009 Sb. - TU

Nasleduje blogový výpis/zoznam stránok portálu UčPS, ktorých obsah súvisí s kategóriou: "ÚSTAVA"  

|12|ďalšia 

Ústavné súdy štátov sveta

Ústavné súdy štátov sveta s prepojením na webovské sídla ústavných súdov.

Čítajte viac...

Protiprávne odpočúvanie a záznam telefonickej komunikácie - rozhodnutie ústavného súdu

Ústavný súd SR v rozhodnutí sp. zn. I. ÚS 274/05 zo 14.5.2006, v súvislosti s nariadením odposluchov príkazom súdu bez vecného zdôvodnenia, posudzoval otázku porušenia základného práva na súkromie podľa čl. 22 ods. 1 a 2 Ústavy SR, čl. 13 Listiny základných práv a slobôd a čl. 8 ods. 1 a 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
Čítajte viac...

Ústava SR - konsolidované aktuálne znenie

Ústava Slovenskej republiky z 1. septembra 1992 publ. pod č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 356/2011 Z.z. (účinný od 25.10.2011) 

Čítajte viac...

Judikatúra súdov SR k používaniu jazyka, prekladu a tlmočeniu

Na tejto stránke sú uvedené právne vety publikovaných rozhodnutí slovenských súdov k používaniu jazyka, prekladu a tlmočeniu.
Čítajte viac...

Štátne symboly Slovenskej republiky a ich používanie

Informácie o štátnych symboloch na stránke vlády SR.

Čítajte viac...
|12|ďalšia 
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti