Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    
predošlá | 1 | ďalšia

Na vzdelávanie pôjde budúci rok viac než miliarda eur

einsteinEurópska komisia publikovala všeobecnú výzvu pre účasť v Programe celoživotného vzdelávania (LLP) v roku 2012. Vyčlenený rozpočet je približne 1,14 miliardy eur.

Zastrešujúcou prioritou Programu celoživotného vzdelávania je posilniť príspevok vzdelávania a odbornej prípravy k prioritám a hlavným cieľom stratégie Európa 2020, t. j. vytvárať hodnoty prostredníctvom rastu založeného na znalostiach, posilniť postavenie ľudí v začleňujúcich spoločnostiach a zabezpečiť prístup občanov k celoživotnému vzdelávaniu a nadobúdaniu nových zručností počas celého ich života.

Spomedzi siedmych prioritných oblastí stratégie sú pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy najrelevantnejšie štyri z nich: Mládež v pohybe, Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta, Únia inovácií a Digitálna agenda pre Európu.

Čítajte viac...

Tematické oblasti a témy praktického seminára

Témy praktického seminára "Efektívne využitie počítača, internetu a elektronických systémov právnych informácií" sú rozdelené podľa ich obsahovej náplne do štyroch základných tematických oblastí.

Čítajte viac...

Efektívna práca s počítačom, internetom a informačnými systémami právnych informácií

Učená právnická spoločnosť pripravuje praktický seminár určený pre právnikov, ktorého predmetom je zdokonalenie schopností a zručností právnikov pri využívaní PC a internetu s cieľom zefektívniť prácu a vyhľadávanie kvalitných odborných informácií.

Čítajte viac...

Komisia chce nový transparentnejší rebríček univerzít

students_of_universityEurópska komisia uvažuje o zostavení rebríčka kvality všetkých európskych univerzít.

Inšpiruje sa aj správou, v ktorej sa identifikovali nedostatky existujúcich svetových rebríčkov.

Tie sa totiž týkajú len asi troch percent všetkých vysokých škôl.

Čítajte viac...

Procedúra a jurisprudencia Európskeho súdu pre ľudské práva - praktický seminár (ERA)

Akadémia európskeho práva (ERA) organizuje v dňoch 29.- 30. marca 2011 v Štrasburgu praktický seminár zameraný na prípravu procesnej strany na potenciálny prípad pred Európskym súdom pre ľudské práva.
Čítajte viac...

Právnické fakulty v SR, ČR a v iných štátoch EÚ

Prehľad univerzít, vysokých škôl a ďalších vzdelávacích inštitúcií s právnickým zameraním v SR, ČR a EÚ.  
Čítajte viac...

Právnický pobyt s návštevou súdov v Londýne pod gesciou JUDr. Petra Potascha, PhD.

V dňoch 12. 09. 2009 - 16. 09. 2009 sa pod gesciou JUDr. Petra Potascha, PhD., uskutočnil právnický poznávací pobyt v Londýne. Účastníkmi pobytu boli 6 prokurátori (5 prokurátori GP SR a prokurátor VOP Prešov) a 2 sudcovia pôsobiaci t. č. na Najvyššom súde SR.

Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti