Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator

V trestných veciach s medzinárodným prvkom je jedným z možných procesných postupov efektívneho vybavenia veci:

 • odovzdanie trestného konania do cudziny a
 • prevzatie trestného konania z cudziny

Tento procesný postup odovzdania/prevzatia jurisdikcie sa uskutočňuje na základe žiadosti dožadujúceho štátu o prevzatie trestnej veci (trestného konania/stíhania) adresovanej príslušným orgánom dožiadaného štátu.

V praxi sa využívajú tieto režimy odovzdania/prevzatia trestného konania:

1. na základe MULTILATERÁLNEJ MEDZINÁRODNEJ ZMLUVY 

EURÓPSKY DOHOVOR o odovzdávaní trestného konania (CETS 73) publ. pod č. 551/1992 Zb.

2. na základe BILATERÁLNEJ MEDZINÁRODNEJ ZMLUVY  doplňujúcej multilaterálnu zmluvu

V týchto prípadoch sa postup slovenských orgánov pri odovzdaní i prevzatí trestného konania riadi primárne ustanoveniami dvojstrannej zmluvy a medzinárodného dohovoru, ktoré majú prednosť pred zákonnou úpravou v ust. § 528 a nasl. Trestného poriadku, ktoré sa použijú subsidiárne (§ 478 Trestného poriadku), resp. pri vnútroštátnom postupe slovenských orgánov.

3. na základe PRINCÍPU VZÁJOMNOSTI (reciprocity), v prípadoch neupravených medzinárodnou zmluvou

V týchto prípadoch sa postup slovenských orgánov pri odovzdaní i prevzatí trestného konania riadi iba ustanoveniami § 528 a nasl. Trestného poriadku. Princíp vzájomnosti je upravený v ust. § 479 Trestného poriadku.

predošlá | 1 | ďalšia

Potvrdenie resp. nepotvrdenie obvinení v situácii Keňa pred Medzinárodným trestným súdom

kladivoDňa 23.1.2012 Senát pre prípravné konanie rozhodol o potvrdení resp. nepotvrdení obvinení v situácii Keňa v prípade šiestich obvinených (Uhuru Kenyatta, Francis Kirimi Muthaura, William Ruto, Joshua Arap Sang, Mohammed Hussein Ali a Henry Kosgey).

Trestné konanie bude pokračovať len voči prvým štyrom uvedeným osobám. 

Čítajte viac...
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

 • Žiadne udalosti