Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny prerokoval a vzal na vedomie Mimoriadnu správu verejnej ochrankyne práv

help

Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny prerokoval a vzal na vedomie Mimoriadnu správu verejnej ochrankyne práv o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd konaním niektorých orgánov. Členovia výboru však zároveň odmietli návrh, aby bola Správa zaradená do programu septembrovej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Čítajte viac...

Guvernér Severnej Karolíny súhlasil so zákonom znemožňujúcim používať šaríu pri rozhodovaniach súdov

northcarolina_seal

Guvernér McCrory umožnil, aj bez oficiálneho podpisu, účinnosť zákona, ktorý by zakazuje sudcom používať islamskú šaríu pri ich rozhodovaniach týkajúcich sa oblasti rodinného práva. Severná Karolína sa tak stala v poradí siedmym štátom, ktorý tak urobil po Arizone, Kansase, Louisiane, Oklahome, Južnej Dakote a Tennessee.

Čítajte viac...

Aktuálne k otázkam sociálnoprávnej ochrany detí

child_protection_social_w_006

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyjadruje svoje znepokojenie nad šírením poplašných informácií o procese tvorby právnych predpisov z oblasti sociálnej a súdnej ochrany detí. 

Čítajte viac...

VB: Dolná komora schválila referendum v otázke zotrvania v EÚ

EU_UK_flag

Dolná komora parlamentu jednohlasne (304-0) odsúhlasila zákon, ktorý bude garantovať celonárodné referendum o otázke zotrvania v Európskej únii. Ak zákon prejde aj v Hornej komore, referendum sa bude konať v roku 2017.

Čítajte viac...

ŠVPS: Mimoriadne núdzové opatrenie

i_737854

Ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef Bíreš vydal dnes mimoriadne núdzové opatrenie. S platnosťou od 4. júla 2013 až do odvolania nariadil zastaviť akýkoľvek predaj a distribúciu všetkého čerstvého hydinového mäsa od výrobcu BB Marcin Borowicz, 34-400 Nowy Targ. Zároveň prikázal neprijímať v prevádzkarniach v SR čerstvé hydinové mäso od tohto výrobcu.

Čítajte viac...

Dolná komora Ruska zakázala zahraničné adopcie párom rovnakého pohlavia

duma_parliament

Duma - Dolná komora Ruskej Federácie, zakázala adopcie ruských detí zahraničným homosexuálnym párom a jednotlivým ruským občanom, ktorí sa zdržiavajú v krajinách, kde sú manželstvá medzi homosexuálmi povolené.

Čítajte viac...

Európska komisia žaluje Veľkú Britániu kvôli diskriminácií imigrantov z členských štátov

EUEurópska komisia bude rozhodovať o údajnej diskriminácií imigrantov, z členských štátov Európskej únie, pri prideľovaní štátnej podpory.
Čítajte viac...

Najvyšší sudca Kene sa stretol s Najvyšším sudcom pre Odovlacie súdy New Yorku

dohoda

Willy Mutanga, jeden zo šiestich najvyšších sudcov Kene, sa v New Yorku stretol stretol s Najvyšším sudcom pre odvolacie súdy New Yorku, za cieľom diskusie ktorá má pomôcť Keni zmodernizovať súdnictvo.

Čítajte viac...

ZÁKON č.171/1993 Z.z. o Policajnom zbore zo 6. júla 1993

Zákon č.171/1993 Z.z. o Policajnom zbore zo 6. júla 1993 sprístupnený na portáli UčPS. 

Čítajte viac...

„Štát - partokracia - súd": traja hráči, jeden víťaz?

Čo nám vyplýva zo vzájomného vzťahu parlamentnej demokracie, partokracie ako modernej skutočnosti pre význam, postavenie a úlohy súdnej moci? Na nastolenú otázku sa snaží autor odpovedať širšími súvislosťami a úvahami o podstate súdnej moci, jej historickom vývoji, a v neposlednom rade o možnosti monopolizácie vplyvu v nej predstaviteľmi moci výkonnej. Zaoberá sa taktiež posunom úloh súdnej moci s prihliadnutím na jej historický vývoj.
Čítajte viac...

Futbaloví hráči a nové stanovy Slovenského futbalového zväzu: Najvýznamnejšie zmeny

Schválením návrhu nových Stanov SFZ nastanú v postavení futbalových hráčov významné zmeny. Zlepšenie pozície futbalových hráčov bude spočívať hlavne v   posilnení ich postavenia  v orgánoch SFZ, zavedení individuálneho členstva hráčov v SFZ, posilnení účasti hráčov na Konferencii SFZ a rozhodcovskom konaní, úprave postavenia reprezentantov SR, určení mantinelov pre disciplinárne konania a úprave prestupu hráčov.    
Čítajte viac...

Individuálny tréning profesionálneho športovca - trest alebo impulz k výkonnostnému napredovaniu?

Profesionálny športovec kolektívnych športov je v procese tréningu, prípravy či zvyšovania kondície za účelom podania športového výkonu v rámcí ligovej alebo inej súťaže organizovaný v športovom tíme, družstve. Každodenná športová a tréningová prax nám však ukazuje aj prípady, kedy je možné športovca od spomenutého "tímového tréningu" odstaviť a dať mu možnosť, alebo dokonca prikázať povinnosť pripravovať sa a trénovať individuálne. Je táto možnosť neobmedzená a akú súvislosť nadobúda položená otázka s nedávnym prípadom prejednávaným pred známou inštitúciou Court of Arbitration for Sport (CAS)? 
Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti