Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator

Pramene právnej úpravy chovu, prepravy, dispozície so spoločenskými zvieratami:

  • Nariadenie (ES) č. 998/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 26.05.2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS - bibliografická poznámka + text nariadenia
Nižšie nasleduje zoznam (blogový výpis) článkov/stránok ku kategórii "Spoločenské zvieratá".
predošlá | 1 | ďalšia

ZÁKON č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

Znenie zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z.z. (aktualizované úplné znenie účinné od 01.04.2010)

Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti