Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator

SMERNICA o prijatí rozhodnutia výkonného výboru SFZ elektronickým hlasovaním (per rollam) - TU

SMERNICE SFZ - TU

ŠTATÚTY odborných komisií a orgánov SFZ - TU

Nasleduje blogový výpis odborných príspevkov a stránok zaradených do kategórie - "Smernice a iné predpisy SFZ"

Registračný a prestupový poriadok SFZ - OTÁZKY A ODPOVEDE

V rámci prijatia Registračného a prestupového poriadku SFZ vyvstali ľuďom z praxe viaceré praktické otázky, na ktoré odpovedajú odborníci z pracovnej skupiny SFZ, ktorá pripravovala návrh nového Registračného a prestupového poriadku SFZ.
Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti