Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Tlačová správa o konferencii „ŠPORT a PRÁVO” NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  05.09.2012UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Konferencia je organizovaná ako nekomerčné odborné podujatie a na jej príprave sa podieľajú občianske združenie Učená právnická spoločnosť v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom ako hlavným partnerom podujatia a Športovou radou ako odborným garantom podujatia.

  Počas dvoch dní konferencie budú renomovaní lektori zo Slovenskej republiky a Českej republiky - odborníci z praxe i z akademickej pôdy - prezentovať účastníkom aktuálne poznatky súvisiace s problematikou športového práva, ako aj návrhy možných riešení identifikovaných problémov v rámci hlavných tém konferencie, ktorými sú nasledovné témy:

  • Právne aspekty dopingu,
  • Zodpovednosť športovca,
  • Divácke násilie,
  • Šport a právo - voľné vystúpenia.
  Po skončení oficiálnej časti programu prvého dňa rozdeleného do dvoch hlavných blokov (1. Právne aspekty dopingu a 2. Zodpovednosť športovca) bude po relaxačnej prestávke vo wellness centre Hotela Aquacity konferencia pokračovať neformálnym večerným posedením pri diskusných stoloch, v rámci ktorého budú lektori a osobnosti (ako napr. Ján Kováčik – prezident SFZ) zúčastnené na konferencii diskutovať s účastníkmi a odpovedať na otázky súvisiace so športom a právom v športe.

  Cieľom podujatia je vymeniť si aktuálne poznatky k vybraným témam, identifikovať problémy, odprezentovať návrhy ich riešení a viesť diskusiu o tom všetkom s účastníkmi konferencie - prokurátormi, sudcami, advokátmi, policajtmi, lekármi, bezpečnostnými a športovými manažérmi športových klubov, športovými funkcionármi i ostatnými účastníkmi a spoločne sa pokúsiť sformulovať závery a návrhy riešení najvážnejších problémov.

  Problematika športového práva
  , ako mladého právneho odvetvia v podmienkach Slovenskej republiky, postupne nadobúda stále významnejšie postavenie a rešpekt, zrejme aj, alebo práve preto, že podobne, ako napr. právo životného prostredia, ide o široko prierezovú problematiku, kde sa prekrýva nielen viacero právnych odvetví ale aj vedných odborov/oblastí, preto je jej obsiahnutie a zvládnutie pomerne náročné.

  Odborné podklady, témy prednášok, program podujatia môžu nájsť záujemcovia na stránke portálu www.ucps.sk/Sport_a_Pravo_pozvanka. Účasť na konferencii je obmedzená počtom 50 účastníkov.

  Na konferenciu prijali pozvanie ako lektori/rečníci k jednotlivým témam aj títo odborníci:

  • doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., Mgr. Markéta Haindlová,
  • JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Michal Králík, PhD., JUDr. Marek Števček, PhD.,
  • JUDr. Miroslav Bobák, JUDr. Peter Sepeši,
  • JUDr. Jozef Čorba, Mgr. Mgr. Ladislav Križan, PhD.
  Organizátorom podujatia záleží na odbornom vedení celého podujatia, preto budú celú konferenciu moderovať právnici, členovia občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť a Športovej rady: JUDr. Peter Haňdiak a JUDr. Peter Bellás.

  Ambíciou podujatia je poskytnúť čo najviac aktuálnych informácií k vybraným témam aj širokej odbornej právnickej i športovej verejnosti aj tým, že priebeh konferencie bude možné sledovať bezplatne on-line na webovej stránke SFZ i UčPS, pričom najzaujímavejšie pasáže z vystúpení a diskusií si bude možné pozrieť aj neskôr vo videoarchíve z konferencie.

  Príspevky, ktoré odznejú v ich skrátenej avšak interaktívnejšej forme na konferencii budú po konferencii publikované v zborníku - osobitnom monotématickom vydaní odborného časopisu Magister Officioirum (MagOff) s názvom „Príspevky a závery z konferencie Šport a právo”, ktorý bude publikovaný bezplatne v tlačenej forme, ako i elektronicky na stránkach www.ucps.sk/MagOff a www.magisterofficiorum.sk.

  Na konferencii by sa mali ďalej zúčastniť: páni Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu, JUDr. Štefan Harabin, predseda Najvyššieho súdu SR a ďalší významní hostia.

  Odbornú konferenciu ako ďalší partneri podujatia podporili právnickými knižnými titulmi spoločnosti S-EPI, EUROKÓDEX, IURA EDITION a C.H.BECK, za čo im týmto ďakujeme.

  Ďalšie informácie o príprave a priebehu konferencie budú priebežne publikované na stránke Učenej právnickej spoločnosti a na stránke Slovenského futbalového zväzu.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti