Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator

Finančné riadenie firmy

Outsourcingom finančného riadenia prostredníctvom Emineo Partners získate veľmi efektívny spôsob riadenia svojich financií. Vaše financie budú riadené špičkovými finančnými manažérmi, ktorí sú časovo alokovaní podľa reálnych potrieb. Vám sa zároveň „rozviažu“ ruky a môže sa viac zamerať na zvyšovanie efektivity svojich hlavných činností.

 • nastavenie a aktualizácia finančnej stratégie firmy
 • riadenie cash-flow firmy
 • zabezpečovanie externého financovania (bankové úvery, dotácie, granty, hľadanie spoluinvestorov...)
 • pravidelné analýzy profitability s cieľom identifikovať rezervy a kľúčové ukazovatele, na ktoré sa treba zamerať
 • nastavenie finančného controllingu a pravidelného sledovania KPI
 • iniciovanie a riadenie aktivít zameraných na zníženie nákladov firmy
 • daňová optimalizácia
 • zabezpečenie finančného backroundu pri všetkých transakciách firmy
 • a inéEmineo Partners - financial service, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 7, 811 01 Bratislava
Tel.: +421 917 741 326, +421 903 282 050, Fax: 421 2 20 723 881   |   office@emineopartners.sk   |   www.emineopartners.sk

 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

 • Žiadne udalosti
MailPošlite svoj príspevok

Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

Podmienky zverejnenia