Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Podľa generálnej advokátky Juliane Kokkot sú dohody o územnej výlučnosti práva živého prenosu futbalových zápasov v rozpore s právom EU

Článok bol nastavený ako .
08.02.2011Spracoval: doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch PhD.
PencilPridaj
Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
PencilPošli PencilTlač

Futbalová asociácia Premier League (The Football Asssociation Premier League Ltd. – ďalej ako „FAPL“) je inštitúciou vykonávajúcou marketingové práva súvisiace s televíznym  prenosom futbalových zápasov Premier League, pričom tieto vysielacie práva často poskytuje vo výhradnom režime k určitému územiu (spravidla vo vzťahu ku konkrétnemu štátu). Vysielatelia sú preto v zmysle príslušných dohôd, resp. zmluvných vzťahov s FAPL povinní prijať a realizovať také technické opatrenia, ktoré zabraňujú sledovaniu prenosov mimo území, na ktoré sa licencia vzťahuje. Vysielateľ je teda povinný program zakódovať a znemožniť, aby mohol byť sledovaný na inom ako zmluvne dohodnutom území. Predplatitelia (v danom štáte) si môžu obstaraním príslušného zariadenia - tzv. dokóder a dekódovacej karty odkódovať signál a sledovať priamy prenos futbalového zápasu.

Predmetom konania súdov na národnej úrovni je skutočnosť, že na územie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej ako Spojené kráľovstvo) sú zahraničnými subjektmi dovážané takéto karty (osobitne z Grécka), ktoré sa pohostinským a iným zariadeniam predávajú za nižšiu cenu ako by mala takáto dekódovacia karta v samotnom Spojenom kráľovstve. Pohostinské zariadenia v krajine teda môžu verejne premietať živý prenos futbalového zápasu Premier League kúpou, resp. použitím zahraničnej dekódovacej karty.

V súčasnosti prebieha na území Spojeného kráľovstva občianskoprávne aj trestnoprávne konanie proti vlastníčke a prevádzkovateľke pohostinského zariadenia, ktorá takýmto spôsobom – prostredníctvom gréckej dekódovacej karty - sprístupnila živé prenosy zápasov Premie League svojim návštevníkom. V oboch konaniach sa príslušný národný súd (The High Court) obrátil na Súdny dvor Európskej únie s niekoľkými predbežnými otázkami.

V nadväznosti na to, generálna advokátka Juliane Kokkot vo svojom stanovisku uvádza jednoznačný záver, že takáto realizácia výlučných vysielacích práv má za následok štiepenie/drobenie jednotného vnútorného trhu na relatívne samostatné národné trhy, čo je potrebné vnímať ako vážny zásah do slobody poskytovania služieb (freedom to provide services) v rámci jednotného trhu.

  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti