Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Všeobecný súd zrušil z dôvodu diskriminácie výzvu na prejavenie záujmu (Call for Expression of Interest) pre účely tvorby databázy zamestnancov inštitúcií EU  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  08.02.2011Spracoval: doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch PhD.
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Výzva na prejavenie záujmu (Call for Expression of Interest), ktorú vydalo EPSO (The European Personnel Selection Office) – Európsky personálny úrad - pod. č. EPSO/CAST/EU/27/07 len v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku, zakladá podľa názoru Všeobecného súdu diskrimináciu uchádzačov na základe jazyka, čo je v rozpore s právom EU. 

  Dňa 27. marca 2007 úrad EPSO uverejnil na svojej webovej stránke výzvu pod č. EPSO/CAST/EU/27/07, účelom ktorej výzvy bolo vytvorenie databázy potenciálnych uchádzačov – zamestnancov v rámci inštitúcií EÚ. Táto výzva bola zverejnená len v angličtine, francúzštine a nemčine. Podľa výzvy museli mať všetci uchádzači výbornú znalosť aspoň jedného úradného jazyka EU (tzv. prvý jazyk) a dobrú znalosť angličtiny, francúzštiny alebo nemčiny (tzv. druhý jazyk), pričom prvý a druhý jazyk nemohli byť totožné.

  Dňa 04. júna 2007 iniciovalo Taliansko na Všeobecnom súde konanie, ktorým sa – okrem iných – domáhalo zrušenia predmetnej výzvy uverejnenej iba v príslušných troch jazykoch, čo považovalo za rozpor so zásadami zákazu diskriminácie, proporcionality a viacjazyčnosti.

  Podľa záverov Všeobecného súdu, neexistuje ustanovenie ani zásada práva EU, ktorá by vyžadovala, aby všetky výzvy uverejňované na web stránke EPSO boli systematicky publikované vo všetkých úradných jazykoch EU. Všeobecný súd tiež deklaruje, že podľa práva EU neexistuje všeobecná zásada, ktorá by garantovala každému občanovi právo mať všetko, čo by mohlo byť predmetom jeho záujmu, vo vlastnom jazyku.

  Na strane druhej Všeobecný súd deklaruje, že aj keď má EPSO k dispozícii určitý rozmer vlastnej úvahy pri zverejňovaní takýchto výziev, opatrenia, ktoré EPSO prijíma, nemôžu viesť k diskriminácii uchádzačov na základe jazyka. Znamená to teda, že aj keď je výzva v plnom znení uverejnená len vo vybraných jazykoch EU, EPSO má prijať také opatrenia, aby sa o predmetnom plnom znení potenciálni uchádzači dozvedeli aj v iných jazykoch EU, a to tak, aby nedochádzalo medzi uchádzačmi k diskriminácii. Podľa názoru Všeobecného súdu malo EPSO postupovať tak, že súčasne so zverejnením celého textu výzvy vo vybraných troch jazykoch EÚ malo tiež zverejniť aj oznam o tom, že takáto výzva bola vydaná (o jej existencii a obsahu), pričom tento oznam mal byť vo všetkých úradných jazykoch EU.

  Z uvedeného vyplýva, že možnosť oboznámiť sa s touto výzvou (v troch jazykoch), avšak súčasne bez uverejnenia oznamu o jeho existencii a obsahu vo všetkých úradných jazykoch, nebola pre všetkých potenciálnych účastníkov rovnaká a, naopak, došlo k zvýhodnenie uchádzačov, ktorí pochádzajú z členských štátov, kde je úradným jazykom angličtina, francúzština alebo nemčina.

  Vzhľadom na to, že k takémuto alebo podobnému kroku zo strany EPSO nedošlo, t.j. že takýto oznam vo všetkých úradných jazykoch zverejnený nebol, Všeobecný súd výzvu č. EPSO/CAST/EU/27/07 zrušil z dôvodu diskriminácie.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti