Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Program pokračovania prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2011 – 2014 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  27.05.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 8. septembra 2010 schválila uznesením č. 591/2010 návrh krátkodobých štrukturálnych opatrení.

  Opatrenia boli rozdelené do piatich oblastí:

  1. Zvyšovanie zamestnanosti a znižovanie sociálnych rizík, 
  2. Zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva, 
  3. Boj proti korupcii a lepšia vymáhateľnosť práva, 
  4. Kvalitnejšie podnikateľské prostredie a aktívna občianska spoločnosť 
  5. Kvalitnejšie vzdelanie a inovatívna spoločnosť.

  V oblasti zvyšovania zamestnanosti a znižovania sociálnych rizík pre MDVRR SR vyplynulo opatrenie č. 1, pripraviť program výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2011 až 2014. Ministerstvo zanalyzuje stav prípravy stavieb, prehodnotí projekty financované formou PPP aj projekty financované z fondov EÚ.

  Zároveň uznesením vlády č. 805/2010 k návrhu opatrení na zvýšenie efektívnosti fungovania verejného sektora a zlepšenie stavu verejných financií v bode B.5. bola uložená 1. podpredsedovi vlády a ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja úloha predložiť na rokovanie vlády plán výstavby cestnej infraštruktúry na roky 2011 až 2014.

  Predkladaný materiál má reflektovaťprehodnotenie prioritných projektov na financovanie z OP Doprava po nenaplnení 1. a 3. balíka PPP projektov. Jeho príprave predchádzalo dôsledné preverenie stavu projektovej a majetkovo-právnej pripravenosti projektov. Výber prioritných úsekov zohľadňuje okrem iného potrebu vytvárania podmienok pre znižovanie regionálnych rozdielov, ako aj najnovšie údaje o intenzitách dopravy na cestách z celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010. Zohľadňuje tiež dopady nálezu Ústavného súdu SR z 26. januára 2011 o neústavnosti niektorých ustanovení zákona č. 669/2007 Z. z. na časovú náročnosť prípravy líniových stavieb.

  Program pokračovania prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2011 – 2014 popisuje faktory, ktoré určujú potreby a možnosti dostavby diaľnic a rýchlostných ciest, ako aj postup ich prípravy. Definuje prioritné úseky a stanovuje harmonogram začínania a odovzdávania stavieb v rokoch 2011 až 2014. Popisuje tiež možnosti a predpokladané zdroje financovania výstavby konkrétnych úsekov. Materiál je zároveň podkladom pre Dohodu medzi Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Národnou diaľničnou spoločnosťou o účelovosti použitia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na nasledujúce rozpočtové roky.

  V prípade schválenia Programu a zabezpečenia navrhovaných zdrojov financovania bude za obdobie rokov 2011 – 2014 uvedených do užívania 130 km diaľnic a rýchlostných ciest, prevažne na D1 a R1. V závislosti od postupu prípravy zatiaľ najmenej pripravených prioritných úsekov sa začne výstavba spolu 240 až 287 km diaľnic a rýchlostných ciest, z toho najviac v roku 2014.


  Štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie

  Materiály na stiahnutie:

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti