Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Zmena a doplnenie zákona o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  30.05.2011Mgr. Ján Cuhanič
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2004 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 236/2007 Z. z. Skrátené pripomienkové konanie bolo odôvodnené požiadavkou o čo najskoršiu transpozíciu Rozhodnutia Rady 2009/426/SVV zo 16. decembra 2008 o posilnení Eurojustu a o zmene a doplnení rozhodnutia Rady 2002/187/SVV, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom, v súvislosti s ktorou sa tento návrh zákona predkladá.

  Návrh zákona bol vypracovaný v súlade s Plánom Legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011.

  Účelom tohto návrhu zákona je zabezpečiť transpozíciu Rozhodnutia Rady 2009/426/SVV zo 16. decembra 2008 o posilnení Eurojustu a o zmene a doplnení rozhodnutia Rady 2002/187/SVV, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom.

  V súvislosti s vyššie uvedeným účelom návrh zákona upravuje podmienky vymenovania národného člena do funkcie zástupcu Slovenskej republiky v Eurojuste ako aj možnosti jeho odvolania. Návrh zákona zavádza funkciu zástupcu národného člena a novým spôsobom definuje funkciu asistenta národného člena, ktorí majú národnému členovi zabezpečovať pomoc a podporu pri zabezpečovaní plnenia úloh Eurojustu, a vymedzuje podmienky ich ustanovenia do funkcie. V súlade s Rozhodnutím Rady 2009/426/SVV návrh zákona zefektívňuje výkon právomocí národného člena v oblasti justičnej spolupráce rozšírením jeho oprávnení smerom k vnútroštátnym orgánom a predovšetkým zabezpečením systematického spracúvania a odovzdávania relevantných informácií a podpory zo strany Národného koordinačného systému Eurojustu, pričom zároveň vymedzuje spôsob jeho kreovania. Návrh zákona tiež vymedzuje dôsledky vymenovania národného člena, jeho zástupcu alebo asistenta do funkcie styčného zástupcu Eurojustu, rámcovo vymedzuje jeho informačné povinnosti vo vzťahu k národnému členovi, upravuje možnosť pre ďalších odborníkov podieľať sa na plnení úloh národného člena v Eurojuste, upravuje postup v problematických prípadoch justičnej spolupráce, ako aj situácie týkajúce sa náhrady škody spôsobenej národným členom, jeho zástupcom alebo asistentom pri výkone ich právomocí.

  Predkladateľ si bol vedomý rozsahu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2004 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 236/2007 Z. z., ale v nadväznosti na 6. kolo vzájomného hodnotenia v oblasti justičnej spolupráce sa v ďalšom časovom horizonte predpokladá prijatie nového právneho nástroja v tejto oblasti s ešte výraznejšou úlohou Eurojustu, a preto v tejto súvislosti v súčasnosti uprednostnil novelu predmetného zákona pred prijatím nového právneho predpisu.


  Štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie

  Materiály na stiahnutie:

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti