Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Poslanecký návrh na zrušenie niektorých rozhodnutí o amnestii  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  02.06.2011Mgr. Ján Cuhanič
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  TÉMATICKÉ OBLASTI: Ústavné právo

  Na rokovanie vlády Slovenskej republiky bol predložený návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Hrušovského, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 366).

  Predloženým návrhom ústavného zákona sa rušia amnestie udelené bývalým predsedom vlády Slovenskej republiky Vladimírom Mečiarom, ktorý v danom období vykonával niektoré oprávnenia prezidenta republiky. Možno vysloviť odôvodnenú obavu o tom, že amnestie týkajúce sa zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny dňa 31. augusta 1995 a zmareného referenda z 23. a 24. mája 1997 nie sú v súlade so zásadami právneho štátu najmä s princípom právnej istoty, ktorý tvorí ich imanentnú súčasť. Negatívne zasahujú do prirodzenej spravodlivosti a slušnosti v práve. Javia sa ako zneužitie práva.

  Amnestie boli udelené v súvislosti so skutkami, pri ktorých existuje podozrenie, že sa na trestnej činnosti podieľali štátne orgány. Následok amnestie spočíva v tom, že nie je možné trestne stíhať páchateľov skutkov, na ktoré sa amnestie vzťahujú. Z hľadiska Trestného poriadku vytvárajú procesnú prekážku zabraňujúcu trestnému stíhaniu. Prijatím navrhovaného ústavného zákona sa táto procesná prekážka odstraňuje a umožní sa orgánom činným v trestnom konaní trestne stíhať páchateľov predmetných skutkov a nezávislému súdu rozhodnúť o prípadnej vine páchateľov.

  V dôvodovej správe k poslaneckému návrhu sa konštatuje, že „využitím prezidentského oprávnenia udeliť amnestiu došlo k potlačeniu princípov právneho štátu a k zneužitiu práva. Právna úprava platí v zásade do budúcnosti (princíp zákazu retroaktivity). Sú však určité princípy, ktoré konkurujú zákazu retroaktivity. Sú spôsobilé vylúčiť jeho aplikáciu a nastoliť uplatnenie iného právneho princípu. Medzi najvýznamnejšie konkurujúce princípy treba zaradiť princíp dôvery v právo, princíp zákazu zneužívania práva, účel udelenia amnestie, účel vylúčenia štátnych funkcionárov z udelenia amnestie a zákaz potlačiť základné práva a slobody. Právna istota a dôvera v právo má v demokratickej spoločnosti miesto aj vo vzťahu k zákonom a iným právnym aktom, vrátane rozhodnutí o amnestii. Požiadavkou právnej istoty je, aby sa amnestia nestala nástrojom derogácie trestnoprávnych noriem a aby sa politicky nezneužívala. Riešenie konkurencie uvedených princípov je možné len ich zvážením so zreteľom na spravodlivosť a slušnosť v práve. Je pritom evidentné, že z hľadiska požiadaviek ústavnosti a aj zákonnosti nemôže v konkurencii uvedených princípov získať prevahu princíp zákazu retroaktivity, ale je potrebné dôvodne požadovať prioritu iných právnych princípov, najmä princípu zákazu zneužívania práva.“

  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky súhlasí s predloženým poslaneckým návrhom a odporúča ho postúpiť na ďalšie legislatívne konanie.


  Štádium materiálu: Odoslané na rokovanie vlády SR 

  Materiály na stiahnutie:

   

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti