Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Prezident vrátil jazykový zákon NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  16.06.2011JUDr. Adriana Horváthová (Spracoval: JUDr. Renata Munková )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Prezident navrhol, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok, a to z nasledovných dôvodov:

  • rozširovania používania jazyka menšiny okrem používania v úradnom styku aj na jeho používanie v ďalších oblastiach, a to nad rámec medzinárodných dohovorov,
  • zmeny percentuálneho podielu obyvateľov obcí, na ktoré podľa vyhlásenia SR sa vzťahuje pojem „územie, na ktorom sa používa regionálny alebo menšinový jazyk“, v rozpore s Európskou chartou regionálnych alebo menšinových jazykov, ktorá určuje 20%-ný podiel,
  • nejasnosti určenia, ktorí občania sú osobami patriacimi k národnostnej menšine, a v ktorej obci majú právo odo dňa nadobudnutia účinnosti schváleného zákona, teda od 1. júla 2011, používať v úradnom styku a v ďalších oblastiach jazyk menšiny,
  • zrovnoprávňovania jazyku menšiny so štátnym jazykom,
  • diskriminácie ostatného obyvateľstva obce, ak by sa rokovania obecného zastupiteľstva konali jazyku menšiny,
  • uvádzanie označenia obce aj v jazyku menšiny o.i. aj na rozhodnutiach vydaných v jazyku menšiny, je v rozpore so zákonom o označovaní obcí, 
  • zavedenie oprávnenia osôb patriacim k národnostnej menšine rozširovať a prijímať informácie v jazyku menšiny prostredníctvom RTVS je neprimerané postaveniu RTVS
  • nedostatočnej legisvakancie, a to aj napriek niektorým prechodným ustanoveniam
  • nejednoznačnosti, kto je správnym orgánom, ktorý rozhoduje o uložení pokuty za správne delikty, 
  • viacerých legislatívnych nedostatkov,
  • používania vágnych pojmov napríklad „dôležité informácie“, „pokiaľ je to možné“ a
  • rozporu s inými zákonmi, Ústavou a Európskou chartou regionálnych alebo menšinových jazykov.

  Odôvodnenie prezidenta SR


  Zdroj: epredpisy.sk 15.06.2011

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti