Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Prezident SR vrátil Národnej rade SR zákon o prokuratúre  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  26.06.2011JUDr. Renata Munková (Spracoval: JUDr. Renata Munková )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Prezident SR vo svojom stanovisku k nepodpísaniu novely zákona o prokuratúre špecifikoval päť zásadných pripomienok:

  1. znemožnenie vydávania tzv. „negatívnych pokynov“, ktoré majú byť prostriedkom nadriadeného prokurátora pri ochrane práv a zákonom chránených záujmov pred nezákonným začatím trestného stíhania, vznesením obvinenia, vzatím do väzby, či podaním obžaloby;
  2. do oprávnenia generálneho prokurátora vydávať záväzné stanoviská generálneho prokurátora by nemal zasahovať minister spravodlivosti pri vymenúvaní členov komisie pre vydávanie stanovísk a zvolávaní jej zasadnutí z dôvodu spochybnenia ústavného postavenia, pôsobnosti a zodpovednosti generálneho prokurátora;
  3. schválením verejného výberového konania na voľné miesta prokurátora a na funkcie vedúceho prokurátora sa uchádzačom o tieto funkcie nezaručuje nedotknuteľnosť súkromia ani ochrana ich osobných údajov, z čoho vyplývajú pochybnosti o súlade s Ústavou SR. Účasť iných zložiek mimo prokuratúry (Národnej rady SR, sektora vysokých škôl a neziskového sektoru ) na výbere kandidátov na členov výberovej komisie považuje prezident za zásah do pôsobnosti ústavného orgánu, ktorým prokuratúra je;
  4. navrhovanie kandidátov na členov disciplinárnej komisie Národnou radou SR a ministrom spravodlivosti ako aj disciplinárne konanie proti prokurátorovi začaté aj na návrh ministra spravodlivosti považuje prezident za zásah do pôsobnosti prokuratúry;
  5. poslednou pripomienkou je zmena postavenia právnych čakateľov prokuratúry na asistentov prokurátora. Podľa názoru prezidenta v súlade s článkom 1 odsek 1 Ústavy SR nikomu nemožno odňať jeho riadnym spôsobom nadobudnuté práva na základe neskoršie vydaného právneho predpisu, čo korešponduje aj s už vysloveným názorom Ústavného súdu Slovenskej republiky.


  Zdroj: www.prezident.sk (25.06.2011)

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti