Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Kontrola verejného obstarávania NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  29.06.2011Ján Cuhanič
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Úrad pre verejné obstarávanie na základe uznesenia vlády SR č. 650 zo dňa 23.9.2009 v spolupráci s určenými orgánmi štátnej správy zodpovednými za čerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie vypracováva a predložil k 30.06.2010 a 31.12.2010 každoročne predmetnú informáciu. Cieľom predkladaného materiálu je poskytnúť vláde SR súhrnnú informáciu o aktuálnom stave kontroly, overovania certifikácie a auditu verejného obstarávania projektov týkajúcich sa čerpania fondov Európskej únie ukončených v období od 01.07.2010 do 31.12.2010, v nadväznosti na prijatie preventívnych a nápravných oparení zo strany dotknutých subjektov.

  Úrad po konzultácii s dotknutými subjektmi nastavil predmetnú informáciu spôsobom, aby z informácie vyplývalo:

  • celková chybovosť (z hľadiska počtu) overovaných verejných obstarávaní v jednotlivých operačných programoch a programoch,
  • sumár najčastejších porušení identifikovaných ako pravdepodobné porušenia zákona o verejnom obstarávaní za jednotlivé operačné programy a programy,
  • korekcie udelené riadiacimi orgánmi verejným obstarávateľom, obstarávateľom alebo osobám podľa § 7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), t. j. osobám, ktorým verejný obstarávateľ poskytol viac ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb,
  • stručná informácia o prípadných auditoch Európskej komisie alebo Európskeho dvora audítorov ukončených v predmetnom období.

  V tabuľkách a záveroch úradu je uvádzaná chybovosť verejných obstarávaní (z hľadiska počtu) a v sumároch za konanie o námietkach a výkon kontroly pred a po uzavretí zmluvy sú uvádzané najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní, zistené úradom v konaní o námietkach a pri výkone kontroly postupu verejných obstarávateľov, obstarávateľov a osôb podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní.


  Štádium materiálu: Odoslané na rokovanie vlády SR

  Materiály na stiahnutie:

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti