Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Správa o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2010 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  08.07.2011Ján Cuhanič
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Správu o činnosti prokuratúry za rok 2010 predkladá generálny prokurátor Slovenskej republiky Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.

  Správa o činnosti bola vypracovaná na základe podkladov spracovaných okresnými prokuratúrami, krajskými prokuratúrami, vojenskými obvodnými prokuratúrami, vyššou vojenskou prokuratúrou, ako aj zo zistených poznatkov a analýz vykonaných Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky, za spolupráce jej vojenskej súčasti – Hlavnej vojenskej prokuratúry a Úradu špeciálnej prokuratúry.

  Správa hodnotí činnosť prokurátorov na všetkých stupňoch organizácie prokuratúry, vrátane ich súčinnosti, spolupráce a spoločenských prístupov k riešeniu závažných trestnoprávnych zistení s ďalšími orgánmi činnými v trestnom konaní, najmä orgánmi Policajného zboru.

  Správa predstavuje informáciu o poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike tak, ako sú dostupné prostriedkami prokurátorského dozoru podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.

  Poznatky prokurátorov vyplývajú predovšetkým z pôsobnosti prokuratúry v trestnom konaní a z výkonu dozoru nad zachovávaním zákonnosti v miestach, kde sú držané osoby pozbavené slobody alebo osoby, ktorých osobná sloboda je obmedzená. Správa je koncipovaná tak, že na konci každej časti sú uvedené údaje vojenskej súčasti prokuratúry, pričom na konci tohto zhodnotenia sú osobitne uvedené údaje Úradu špeciálnej prokuratúry. Celkový obraz o činnosti prokuratúry je zrejmý po zrátaní všetkých troch údajov.

  Veľmi významnou a evidentne efektívnou je aj činnosť prokurátorov v občianskom súdnom konaní a najmä dozor prokurátorov nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy.

  Zhodnotenie činnosti prokuratúry za rok 2010 vyúsťuje do návrhu opatrení na zlepšenie činnosti prokuratúry v roku 2011.


  Materiály na stiahnutie:


  Podrobné údaje sú uvedené v štatistickej ročenke Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2010, ktorá je uverejnená na www.genpro.gov.sk.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti