Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Novela zákona o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  14.07.2011Mgr. Ján Cuhanič
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Územné plánovanie je jednou zo základných činností obce. V súčasnosti je poskytovanie dotácií na spracovanie územno-plánovacej dokumentácie obcí upravené výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.

  Podľa vyjadrenia navrhovateľa (Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR) je potrebné upraviť predpisy pri poskytovaní dotácií na spracovanie územno-plánovacej dokumentácie obcí zákonom, a to vzhľadom na ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.Územné plánovanie je jednou zo základných činností obce. Územno-plánovacie dokumentácie obcí harmonizujú všetky aktivity a činnosti v území a sú základným nástrojom územného rozvoja obcí.

  S cieľom napomôcť obciam pri cieľavedomom postupe pri rozvoji ich územia, najmä podporiť proces spracovania územnoplánovacích dokumentácií obcí a miest a udržiavania ich aktuálneho stavu, bol navrhovateľom predložený návrh zákona o dotáciách, na základe ktorého budú môcť byť finančné prostriedky štátneho rozpočtu naďalej poskytované formou nenávratnej pomoci priamo z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré je ústredným orgánom územného plánovania, pričom pri výbere žiadateľov budú podľa navrhovateľa zohľadnené vopred stanovené hodnotiace kritériá.

  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z. v § 8a upravuje, že dotácie sa poskytujú len na základe osobitného zákona v rozsahu, spôsobom a za podmienok ním ustanovených alebo ustanovených podrobnejšie iným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na jeho vykonanie. Poskytovateľ dotácie môže ustanovené podmienky podrobnejšie určiť, prípadne môže určiť ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí maximálna hospodárnosť a efektívnosť použitia dotácie.

  V súčasnosti je poskytovanie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí upravené výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Vzhľadom na ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy je, podľa vyjadrenia navrhovateľa, potrebné upraviť predpisy pri poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí zákonom.


  Štádium prípravy materiálu: Rokovanie Národnej rady SR

  Materiály na stiahnutie:

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti