Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Rozhodnutia súdov, orgánov a inštitúcií SR, EÚ a členských štátov EÚ NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  29.07.2011Mgr. Ján Cuhanič
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  POJMY: rozhodnutie

  Slovenská republika

  Ústavný súd SR

  1. vyhľadávanie rozhodnutí ústavného súdu (1993 - 2012) - TU
  2. aktuálna rozhodovacia činnosť (aj neukončené veci; okrem podaní fyzických a právnických osôb) - TU
  3. analytické prehľady rozhodovacej činnosti - TU
  4. verejné pojednávania (termíny) ústavného súdu - TU
  5. zbierka nálezov a uznesení ústavného súdu - TU

  Najvyšší súd SR

  1. vyhľadávanie v rozhodnutiach NS SR - vyhľadávací formulár
  2. rozhodnutia disciplinárneho senátu NS SR - TU
  3. stanoviská NS SR (2004-2007)

  Ministerstvo spravodlivosti SR

  1. vyhľadávač rozhodnutí súdov Slovenskej republiky (spustený od 01.01.2012)
  2. vyhľadávanie rozhodnutí súdov SR v občianskoprávnych a obchodných veciach (JASPI)
  3. vyhľadávanie judikatúry slovenských súdov (JASPI)

  Ministerstvo kultúry SR - duševné vlastníctvo

  1.  informačný portál o duševnom vlastníctve - databáza rozhodnutí v oblasti duševného vlastníctva - vyhľadávací formulár

  Generálna prokuratúra SR - výkladové stanoviská 

  1. evidencia stanovísk generálneho prokurátora SR - chronologický zoznam
  2. zverejnené právoplatné uznesenia prokurátora, ktorými sa skončilo trestné stíhanie vedené proti určitej osobe - TU

  czechrepublic_l_mČeská republika

  Ústavný súd ČR

  1. vyhľadávanie v rozhodnutiach ÚS ČR (NALUS) - vyhľadávací formulár
  2. vyhľadávanie v rozhodnutiach ÚS ČR (judikatura.cz) - vyhľadávací formulár

   Najvyšší súd ČR

  1. vyhľadávanie v rozhodnutiach NS ČR (rozšírené) - vyhľadávací formulár
  2. vyhľadávanie v rozhodnutiach NS ČR (judikatura.cz) - vyhľadávací formulár

   Najvyšší správny súd ČR

  1. vyhľadávanie v rozhodnutiach NSS ČR - vyhľadávací formulár
  2. vyhľadávanie v rozhodnutiach NSS ČR (judikatura.cz) - vyhľadávací formulár
  3. vyhľadávanie v rozhodnutiach NSS ČR a správnych senátov krajských súdov ČR - vyhľadávací formulár
  4. vyhľadávanie v rozhodnutiach rozšíreného senátu NSS ČR - vyhľadávací formulár
  5. vyhľadávanie v rozhodnutiach zvláštneho senátu NSS ČR - vyhľadávací formulár

  europska_uniaEurópska únia (EÚ)

  Súdny dvor Európskych spoločenstiev (SD ES), resp. Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ)

  1. prehľad judikatúry SD ES/EÚ - schématické členenie
  2. historická judikatúra v jazykoch členských štátov
  3. vyhľadávanie v databáze rozhodnutí SD ES/EÚ - vyhľadávací formulár (od 17.6.1997) - skoršia judikatúra je dostupná na portáli Eur-Lex (viď nižšie)
  4. vyhľadávanie v databáze rozhodnutí SD ES/EÚ - chronologický prehľad registra podaní
  5. rozhodnutia SD ES/EÚ - číselný prístup
  6. rozhodnutia SD ES/EÚ- rozšírené vyhľadávanie Eur-Lex (druh, slová, dátum, typ konania, oblasť) 
  7. rozhodnutia SD ES/EÚ - chronologický prehľad judikatúry a základné vyhľadávanie (Eur-Lex)

  Európsky súd pre ľudské práva (ES ĽP)

  1. vyhľadávanie v databáze rozsudkov ESĽP - anglický jazyk (HUDOC) 
  2. vyhľadávanie v databáze rozsudkov ESĽP - francúzsky jazyk (HUDOC)  
  3. judikáty a rozhodnutia zo stránky ESĽP (HUDOC) - RSS kanály (všeobecne a podľa krajín)

  Členské štáty EÚ

  rakuska_republikaRakúska republika

  1. informačný systém Úradu spolkového kancelára, systém právnych informácií - judikatúra

  nemeckoSpolková republika Nemecko

  1. databáza rozhodnutí Spolkového súdneho dvora (od 01.01.2000) - chronologický zoznam
  2. databáza rozhodnutí Spolkového pracovného súdu - vyhľadávací formulár a zoznam rozhodnutí
  3. databáza rozhodnutí Spolkového sociálneho súdu - vyhľadávací formulár a zoznam rozhodnutí
  4. databáza rozhodnutí Spolkového finančného dvora - vyhľadávací formulár
  5. databáza rozhodnutí Spolkového patentového súdu - vyhľadávací formulár

  svet_mapkaMedzinárodné orgány a organizácie

  Medzinárodný súdny dvor v Haagu (MSD)

  1. rozhodnutia MSD - chronologický prehľad
  2. neskončené konania pred MSD - prehľad

  Medzinárodný trestný súd pre bývalú Juhosláviu (ICTY)

  1. prehľad rozhodnutí - chronologický prehľad

  Komisia OSN o medzinárodnom obchodnom práve (UNCITRAL)

  1. vyhľadávanie v Case Law (CLOUT) na stránke UNCITRAL - vyhľadávací formulár

  Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG)

  1. digestá rozhodnutí podľa článkov dohovoru (UNCITRAL) - anglický jazyk
  2. abstrakty rozhodnutí - anglický jazyk
  3. databáza CISG podľa článkov - anglický jazyk 
  4. rozhodnutia súdnych orgánov Slovenskej republiky, v ktorých bol aplikovaný CISG

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti