Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Analýza dlhodobej udržateľnosti a návrhy na zmenu dôchodkového systému Slovenskej republiky - nové znenie NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  19.08.2011Mgr. Ján Cuhanič
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  rodinaVypracovanie Analýzy dlhodobej udržateľnosti a návrhy na zmenu dôchodkového systému Slovenskej republiky vyplýva z úlohy B.16. a B.17. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 805 zo 17. novembra 2010 k materiálu Návrh opatrení na zvýšenie efektívnosti fungovania verejného sektora a zlepšenie stavu verejných financií.

  Predošlá verzia analýzy vyplývajúca z úlohy B.16. vyššie uvedeného uznesenia už bola raz predmetom medzirezortného pripomienkového konania od 21. januára 2011 do 28. januára 2011 a taktiež bola predložená na rokovanie vlády Slovenskej republiky. Na základe pripomienkového konania sa však dospelo k záveru, že jej súčasťou by mali byť aj návrhy opatrení na zmenu dôchodkového systému. V nadväznosti na uvedené je Analýza dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému dopracovaná o konkrétne návrhy na zmenu dôchodkového systému, t. j. priebežne financovaného dôchodkového systému, systému starobného dôchodkového sporenia, ako aj osobitného dôchodkového systému silových rezortov. Zároveň sa upravila aj kapitola týkajúca sa samotného osobitného dôchodkového systému silových rezortov.

  Cieľom analýzy je popísať súčasný stav dôchodkového systému, identifikovať jeho problémy a navrhnúť možné riešenia. Na predmetnú analýzu budú nadväzovať legislatívne návrhy riešenia načrtnutých problémov.

  Analýza dlhodobej udržateľnosti a návrhy na zmenu dôchodkového systému Slovenskej republiky nemá vplyv na verejné financie, keďže súčasťou analýzy nie sú konkrétne legislatívne riešenia.

  Analýza dlhodobej udržateľnosti a návrhy na zmenu dôchodkového systému Slovenskej republiky bola predmetom medzirezortného pripomienkového konania, ktoré sa konalo od 1. júla 2011 do 15. júla 2011 a na rokovanie vlády Slovenskej republiky sa predkladá s rozporom s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, Slovenskou informačnou službou, Národným bezpečnostným úradom, Zborom väzenskej a justičnej stráže, Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Miroslavom Beblavým, Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike a verejnosťou. Rozporové konanie k zásadným pripomienkam uvedených subjektov sa konalo 25. júla 2011 a 26. júla 2011 na úrovni podpredsedu vlády a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, pričom nie všetky rozpory boli odstránené. Neodstránené pripomienky, ako aj dôvody ich neodstránenia, sú uvedené vo vyhodnotení pripomienkového konania.


  Štádium materiálu:

  Číslo materiálu: UV-27200/2011

  Rezort: MPSVR SR

  Rezortné číslo: 35/2011-II/1

  Predkladateľ: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny, podpredseda vlády a minister financií

  Podnet: na základe úlohy B.16. a B.17. uznesenia vlády SR č. 805 zo dňa 17. novembra 2010

  Rokovanie: 56/2011, 17.08.2011, 25. bod programu

  Materál: Vzatý na vedomie 


  Materiál na stiahnutie


  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti