Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb (CCCTB). NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  22.08.2011Mgr. Ján Cuhanič
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  TÉMATICKÉ OBLASTI: Finančné právo
  PRÁVNE INŠTITÚTY / TÉMY: Dane a odvody

  europa_srMinisterstvo financií Slovenskej republiky predložilo predbežné stanovisko k návrhu smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB).

  Napriek tomu, že sa v prácach na príprave návrhu CCCTB dosiahol určitý stupeň pokroku a navrhovaný systém v niektorých častiach obsahuje prvky porovnateľné s vnútroštátnymi systémami dane z príjmov uplatňovaných v členských štátoch EÚ, Slovenská republika dosiaľ nenadobudla presvedčenie o výhodnosti projektu CCCTB, ktorý by mal viesť k zjednodušeniu situácie nadnárodných spoločností podnikajúcich v rámci vnútorného trhu EÚ. Predkladateľ nie je presvedčený, že výnosy plynúce zo zavedenia takéhoto spoločného systému prevýšia náklady potrebné na jeho zavedenie a fungovanie a z uplatňovania takéhoto systému budú profitovať najmä členské štáty, v ktorých sa nachádzajú sídla spoločností. Zastáva preto názor, že riziká spojené so zavádzaním CCCTB sú väčšie ako reálny prínos a efekty z harmonizácie základov daní. Uvedený návrh je zároveň priamo v rozpore s Programovým vyhlásením vlády SR na obdobie rokov 2010 - 2014, ktoré v časti Dane a odvody okrem iného uvádza: „Vláda SR nebude súhlasiť s európskou daňovou harmonizáciou v oblasti dane z príjmov.“ Ministerstvo financií SR preto nepodporuje predložený návrh na zavedenie spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb (CCCTB).

  Legislatívny návrh, ktorého sa predbežné stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky týka, ak by bol prijatý v súčasnom znení, môže viesť k rozporom s inými v súčasnosti uplatňovanými vnútroštátnymi predpismi v tejto oblasti, ako aj s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná (napr. zmluvami o zamedzení dvojitého zdanenia), nepredpokladá sa však rozpor s Ústavou SR.

  Podrobnejšie informácie sú uvedené v znení predbežného stanoviska Ministerstva financií Slovenskej republiky.


  Štádium materiálu

  Medzirezortné pripomienkové konanie

  Rezortné číslo: MF/15491/2011-721

  Podnet: na základe uznesenia vlády SR č. 884/2007

  Zodpovedná inštitúcia: Ministerstvo financií Slovenskej republiky

  Zodpovedný predkladateľ: Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

  Materiály na stiahnutie


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti