Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Špekulatívnym praktikám v konkurznom konaní má byť koniec NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  20.09.2011 (Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Po novom budú môcť veritelia iniciovať konkurzné konanie voči dlžníkovi skôr, t.j. v čase, keď už má problémy, ale ešte má majetok. Novela prináša aj zjednodušenie procesu prihlasovania pohľadávok a zlepšenie procesných práv veriteľov. Zároveň podľa návrhu budú členovia štatutárnych orgánov niesť vyššiu zodpovednosť za neriešenie úpadku dlžníka včas. Zmeny majú byť účinné od 1. januára 2012.

  Po novom bude možné reálne využívanie veriteľských návrhov na vyhlásenie konkurzu a zavádzajú sa obmedzenia uspokojenia pre spriaznených veriteľov. Taktiež sa zjednodušuje proces prihlasovania pohľadávok, upravuje sa možnosť popierania pohľadávok veriteľmi a zavádzajú sa nové mechanizmy ochrany záujmov veriteľov v reštrukturalizácii.

  Úpravy súvisiace s veriteľskými návrhmi na vyhlásenie konkurzu z dôvodu platobnej neschopnosti dlžníka pomôžu vytvoriť prirodzený tlak na dodržiavanie platobnej disciplíny, ako aj na včasné riešenie hroziaceho úpadku alebo úpadku dlžníkom.

  Návrh predpokladá aj zvýšenie zodpovednosti štatutárov za porušenie povinnosti včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu. V prípade, že sa dlžník stane predĺženým a člen štatutárneho orgánu nepodá návrh na vyhlásenie konkurzu včas, bude povinný doplatiť zo svojich prostriedkov do konkurznej podstaty sumu rovnajúcu sa zapísanému základnému imaniu dlžníka.

  Zjednodušenie procesu prihlasovania pohľadávok bude v praxi znamenať napríklad možnosť prihlásiť viacero pohľadávok jednou prihláškou, či povinné prihlasovanie pohľadávok len u správcu.

  Novela zavádza aj možnosť prihlásiť pohľadávku kedykoľvek počas konkurzu. Po novom môže veriteľ prihlásiť svoje pohľadávky aj po uplynutí základnej 45-dňovej lehoty. V praxi to znamená väčšiu šancu uspokojenia pohľadávok najmä pre menšie firmy a živnostníkov - pre tých, ktorí uvedenú lehotu nestihli, keďže si napríklad hneď nevšimli informáciu o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.

  Z pohľadu bežných veriteľov, najmä živnostníkov prípadne menších firiem totiž nie je možné spravodlivo požadovať, aby dennodenne sledovali Obchodný vestník a dozvedeli sa tak vždy včas o vyhlásení konkurzu. Pre týchto veriteľov znamenalo zmeškanie lehoty na prihlásenie pohľadávky jednak účtovné problémy z pohľadu odpisu ich pohľadávky ako aj strata možnosti dosiahnuť aspoň čiastočné pomerné uspokojenie ich pohľadávok.


  Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti