Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Opatrenia na zrýchlenie konania, prekážky obštrukciám a zverejňovanie všetkých objednávok a faktúr potvrdené NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  08.11.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  1) Novela Občianskeho súdneho poriadku (rýchlejšie konania, dodržiavanie práva dieťaťa na styk s oboma rodičmi)

  Novela Občianskeho súdneho poriadku prináša najmä opatrenia na zrýchlenie a zefektívnenie civilných súdnych konaní. Dôležitým nástrojom na urýchlenie konania je zavedenie ďalších lehôt pre rozhodovanie v niektorých procesných otázkach. Konkrétne novela v 13 oblastiach určuje lehoty, v ktorých má súd vydať vybrané procesné rozhodnutia. Súdy tak budú môcť pružnejšie reagovať na niektoré situácie, ktoré teraz zbytočne predlžujú konanie a odďaľujú rozhodovanie vo veci.

  Novelou sa zároveň znižuje možnosť obštrukcie zo strany účastníkov konania a ich právnych zástupcov, ktorí neprídu na pojednávanie pre zdravotné problémy. Pre takéto prípady sa totiž zaviedol podobný mechanizmus, ako už v účinnej novele Trestného poriadku. Návrh na odročenie pojednávania pre zdravotný stav bude musieť po novom obsahovať aj písomné vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav účastníka mu neumožňuje účasť na pojednávaní.

  Schválené zmeny prinášajú aj riešenia pre citlivú oblasť výkonu rozhodnutí vo veciach maloletých, pričom prvoradým zámerom úpravy je ochrana záujmu dieťaťa. Po novom budú môcť súdy napríklad komunikovať priamo s obcou alebo inými štátnymi orgánmi starostlivosti o deti a zisťovať tak dôvody nepodrobenia sa rozhodnutiu súdu ako aj miesto pobytu dieťaťa. Zvyšuje sa aj pokuta za neplnenie rozhodnutia súdu alebo nereagovanie na výzvu až na 200 eur, ktorú bude možné uložiť aj opakovane. Prípadne bude možné aj zastaviť výplatu rodičovského príspevku ak napríklad jeden z rodičov neplní rozhodnutie súdu, alebo nereaguje na výzvu súdu.

  V súvislosti s uvedenými zmenami ministerstvo zároveň aktuálne pripravuje zverejnenie vzorov vybraných návrhov (vo veciach vyživovacích povinností) na svojej webstránke, čo je ďalší z nástrojov na zjednodušenie začatia konania a urýchlenie konania.

  2) Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zrušenie finančných limitov pri zverejňovaní faktúr a objednávok)

  Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám prinesie od januára viaceré zmeny týkajúce sa povinného zverejňovania zmlúv.

  Úpravou sa napríklad rušia určené finančné limity pri zverejňovaní faktúr a objednávok. Samosprávy, štátne orgány a organizácie tak budú od nového roka povinné opäť zverejňovať všetky faktúry a objednávky. Zároveň novela presne definuje minimálny rozsah informácií, ktoré majú zverejnené faktúry a objednávky obsahovať. Rovnako sa spresňuje okruh povinných osôb, ktoré musia zverejňovať zmluvy. Novinkou v prípade zverejňovania zmlúv je aj to, že povinná osoba, ktorá nemá vlastné webové sídlo sa môže rozhodnúť, či zmluvu zverejní tak ako doteraz bezodplatne v Obchodnom vestníku alebo na webovom sídle zriaďovateľa.

  Zverejňovanie bude po novom povinné v prípade zmlúv, ako aj zmlúv o budúcej zmluve. Zmluvy uzatvorené v bežnom obchodnom styku v rámci predmetu podnikania nebudú musieť spoločnosti zverejňovať celé. Tieto zmluvy však budú musieť aj naďalej poskytnúť na žiadosť. Zároveň sa zavádza aj povinnosť zverejniť notifikáciu takýchto zmlúv so základnými údajmi v Centrálnom registri zmlúv.

  3) Novela zákona o sudcoch (pravidelné hodnotenie sudcov, náhodný výber disciplinárnych senátov, voľby do Súdnej rady SR)

  Ďalšou dôležitou legislatívnou zmenou, ktorú v októbri schválil parlament bol druhý balík zmien v súdnictve. Návrh opätovne zavádza pravidelné hodnotenie práce sudcov, či náhodný výber disciplinárnych senátov. Trojnásobné opakované negatívne hodnotenie môže vyústiť až do odvolania sudcu z funkcie. Rozširuje sa aj možnosť sudcov vyjadrovať sa k právoplatne ukončeným prípadom.

  Novelou sa upravuje voľba 8 členov Súdnej rady SR sudcami. Ministerka spravodlivosti presadzuje zavedenie volebných obvodov kopírujúcich obvody krajských súdov, čo bude znamenať, že každý kraj bude mať svojho zástupcu v Súdnej rade SR.

  „Pravidelné hodnotenie sudcov prinesie tlak na zvyšovanie kvality v sudcovskom zbore. Náhodný výber disciplinárnych senátov postaví prekážky bezdôvodného šikanovania nepohodlných sudcov. Každý kraj bude mať svojho jedného zástupcu v Súdnej rade SR. S poslancami sme doteraz vždy našli zhodu pokiaľ išlo o zmeny v súdnictve. Verím, že sa tak stane aj teraz,“ reagovala ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská.


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
  MailPošlite svoj príspevok

  Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

  Podmienky zverejnenia