Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Rozhodnutie Komisie o požiadavkách na bezpečnosť, ktoré majú spĺňať európske normy, pokiaľ ide o bicykle, bicykle pre malé deti a nosiče batožiny na bicykle NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  19.12.2011Mgr. Igor Šumichrast
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Malí cyklisti sa často zrania pri hre či príliš rýchlej jazde a predovšetkým sú náchylní na pády, a to tak z dôvodu rozvíjajúcich sa motorických schopností pri raste, ako aj preto, že sa iba učia bicykel správne ovládať, k čomu patrí aj schopnosť vyhýbať sa prekážkam, chodcom či iným cyklistom. Tieto faktory spolu s vyššie položeným ťažiskom u detí sťažujú udržiavanie rovnováhy.

  Vzhľadom na tieto závažné zistenia, s cieľom predchádzať a znížiť počet takýchto nehôd a v nadväznosti na smernicu 2001/95/ES, v zmysle ktorej majú európske normalizačné orgány stanoviť európske normy, ktoré by mali zabezpečiť, aby výrobky spĺňali požiadavku na všeobecnú bezpečnosť stanovenú v smernici, prijala Komisia Rozhodnutie o požiadavkách na bezpečnosť, ktoré majú spĺňať európske normy, pokiaľ ide o bicykle, bicykle pre malé deti a nosiče batožiny na bicykle.

  Podľa smernice 2001/95/ES sa výrobok považuje za bezpečný, ak je v súlade s nezáväznými vnútroštátnymi normami, ktorými sa transponujú európske normy a na ktoré Komisia uverejnila odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie. Bicykle pre malé deti, ktoré sa nepovažujú za hračky v zmysle smernice o bezpečnosti hračiek (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES), ak nie sú bezpečné, môžu deti vystaviť nebezpečenstvu vážneho poranenia hlavy, hrudníka, brucha alebo končatín, a to predovšetkým následkom pádov.

  Niektoré požiadavky na bezpečnosť týkajúce sa všetkých typov bicyklov v zmysle prijatého rozhodnutia:

  • žiadne časti prístupné používateľovi počas bežného a zamýšľaného používania nemajú spôsobovať telesné zranenia,
  • bicykle majú byť vybavené osvetľovacím zariadením a odrazkami vpredu, vzadu a na bokoch, aby bola zaručená dobrá viditeľnosť bicykla aj cyklistu. Toto vybavenie má byť v súlade s ustanoveniami platnými v krajine, v ktorej sa výrobok uvádza na trh,
  • výrobca musí uviesť odporučené maximálne prípustné zaťaženie (napr. hmotnosť cyklistu a pasažierov, batožiny, nosiča na batožinu atď.), na ktoré je bicykel určený,
  • bicykel má byť vybavený aspoň dvoma nezávislými brzdovými systémami. Aspoň jeden pôsobí na predné koleso a jeden na zadné koleso. Brzdové systémy sú navrhnuté tak, aby zabezpečovali bezpečnosť brzdenia za vlhka i za sucha,
  • bicykle nesmú predstavovať žiadne riziko zachytenia, ktorému sa dá vyhnúť konštrukčným riešením,
  • žiadne prvky, ktoré prichádzajú do kontaktu s cyklistom, nesmú pre zamýšľaného používateľa predstavovať nebezpečenstvo toxicity, predovšetkým v prípade detských bicyklov,

  Dodatočné požiadavky na bezpečnosť vzťahujúce sa na bicykle pre malé deti:

  • zákaz používania akýchkoľvek prvkov s možnosťou rýchleho uvoľnenia,
  • zákaz používania remienkov a spiniek na pedáloch,
  • účinok predných bŕzd má byť obmedzený, aby sa predišlo strate kontroly nad bicyklom v dôsledku zablokovania kolies,
  • balančné kolieska musia byť namontovateľné alebo odmontovateľné bez toho, aby bolo treba uvoľniť zadnú nápravu,
  • bicykle pre malé deti nesmú predstavovať nebezpečenstvo zachytenia v žiadnej možnej pozícii sedadla,
  • bicykle pre malé deti musia byť vybavené aspoň dvoma nezávislými brzdovými systémami, jedným vpredu a jedným vzadu.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti