Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Ministerka Žitňanská navrhuje pre prieťahy v konaní disciplinárne stíhanie ďalších sudcov NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  20.12.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  TÉMATICKÉ OBLASTI: Správa na úseku justície
  PRÁVNE INŠTITÚTY / TÉMY: Disciplinárne konanie

  Ministerka sa domnieva, že obaja sudcovia spáchali závažné disciplinárne previnenie spočívajúce v prieťahoch v súdnom konaní a navrhuje disciplinárnemu súdu uloženie disciplinárneho opatrenia - zníženie funkčného platu o 50% na obdobie 3 mesiacov. Od svojho nástupu do funkcie podala ministerka 11 disciplinárnych návrhov. V štyroch prípadoch už disciplinárny súd aj uznal sudcov vinnými a uložil disciplinárne opatrenia.

  „Rýchlejšie konania nedosiahneme len dobrými predpismi, či vybavením súdu počítačmi. Je to samozrejme aj o ľuďoch. Bez zodpovedného prístupu sudcov tak aj na najlepšie vybavenom súde môžete zbytočne čakať na rozsudok o rok dlhšie ako je nevyhnutné. To je neprijateľné. Považujem za dôležité, aby predsedovia, či minister každú sťažnosť posúdili a ak zistia pochybenie, konali,“ uviedla k návrhom ministerka Žitňanská.

  Sudca Okresného súdu Bratislava I. nekonal v pridelenej veci v období od septembra 2009 do marca 2011, hoci bol podľa názoru ministerky povinný konať. Závažnosť konania sudcu Okresného súdu Bratislava I. vidí ministerka Žitňanská v tom, že menovaný sudca bol v pridelenej veci dlhodobo nečinný, nevyvíjal žiadnu činnosť smerujúcu k odstráneniu vzniknutých prieťahov, hoci vec nebola skutkovo ani právne zložitá. Tým mal bezdôvodne predĺžiť súdne konanie o viac ako 1,5 roka, čo môže v konečnom dôsledku znamenať, že bude zmarené právo účastníka na vykonanie predmetného súdneho rozhodnutia.

  V druhom prípade sudca Okresného súdu Bratislava II. nedodržal povinnosť vypracovať písomné vyhotovenie rozsudku v zákonnej 30-dňovej lehote. Písomné vyhotovenie predmetného rozsudku vypracoval až po viac ako 8 mesiacoch od jeho vyhlásenia, čím predĺžil predmetné súdne konanie o viac ako sedem mesiacov.

  V zákone sa uvádza, že sudca je povinný vykonávať svoje povinnosti svedomito, v pridelených veciach konať plynulo bez zbytočných prieťahov; vždy upozorniť predsedu súdu na neprimeraný počet pridelených vecí, ak zjavne hrozí, že ich nemôže vybaviť bez zbytočných prieťahov.

  Vyplýva z toho aj to, že sudca by si mal organizovať svoju prácu tak, aby mal vedomosť o veciach v jeho senáte a aby nedochádzalo k zbytočným prieťahom vo veciach pridelených do jeho senátu.

  V oboch uvedených prípadoch boli však sudcovia v označenej veci nečinní a ministerka Žitňanská sa domnieva, že tým zavinene porušili základnú povinnosť sudcu konať plynulo bez zbytočných prieťahov.

  Ministerka spravodlivosti k dnešnému dňu podala 11 disciplinárnych návrhov. Išlo o prípady pochybení v dôsledku ktorých boli prepustení z väzby podozriví zo závažnej trestnej činnosti, prípady prieťahov v súdnom konaní alebo disciplinárnych previnení súvisiacich napr. s porušovaním princípu náhodného prideľovania, rešpektovaním práva na zákonného sudcu.

  V štyroch z týchto jedenástich prípadov už disciplinárne senáty rozhodli o pochybeniach sudcov a boli im uložené aj disciplinárne opatrenia. V dvoch prípadoch ide o právoplatné rozhodnutia a sudcovia prišli v dôsledku svojich pochybení na určité obdobie o významnú časť svojich platov. V ďalších dvoch prípadoch rozhodnutia ešte nie sú právoplatné, no prvostupňové senáty návrhom ministerky aspoň v časti vyhoveli.


  Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti