Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Výsledky volieb sudcov do Súdnej rady Slovenskej republiky NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  30.05.2012Mgr. Igor Šumichrast
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Dňa 29.05.2012 sa uskutočnili voľby 8 členov Súdnej rady Slovenskej republiky sudcami. Novými zástupcami sudcov v Súdnej rade sa stanú: Peter Straka, Rudolf Čirč, Milan Ďurica, Ján Vanko, Imrich Volkai, Igor Burger, Dana Bystrianská a Jana Bajánková. Ôsmi zvolení členovia rady uspeli spomedzi 22 kandidátov, ďalší dvaja sa kandidatúry vzdali ešte pred voľbami. Na voľbách sa zúčastnilo 1 160 z 1 334 sudcov, ktorí odovzdali 1152 platných hlasov.

  Súdna rada Slovenskej republiky je ústavný orgán sudcovskej legitimity.

  Podľa čl. 141a Ústavy Slovenskej republiky predsedom Súdnej rady Slovenskej republiky je predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Jej ďalšími členmi sú:

  1. ôsmi sudcovia, ktorých volia a odvolávajú sudcovia Slovenskej republiky,
  2. traja členovia, ktorých volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky,
  3. traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky,
  4. traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky.
  Právomoci Súdnej rady Slovenskej republiky vymedzuje Ústava Slovenskej republiky v čl. 141a ods. 4 a zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Do pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 141a ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky patrí:
  1. predkladať prezidentovi Slovenskej republiky návrhy kandidátov na vymenovanie sudcov a návrhy na odvolanie sudcov,
  2. rozhodovať o pridelení a preložení sudcov,
  3. predkladať prezidentovi Slovenskej republiky návrhy na vymenovanie predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a návrhy na ich odvolanie,
  4. predkladať vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov na sudcov, ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych orgánoch,
  5. voliť a odvolávať členov disciplinárnych senátov a voliť a odvolávať predsedov disciplinárnych senátov,
  6. vyjadrovať sa o návrhu rozpočtu súdov Slovenskej republiky pri zostavovaní návrhu štátneho rozpočtu,
  7. ďalšia pôsobnosť, ak tak ustanoví zákon.
  Zákonom č. 185/2002 Z.z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo do ďalšej pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky určené
  1. prerokovať správy o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov,
  2. schvaľovať štatút súdnej rady a rokovací poriadok súdnej rady,
  3. schvaľovať organizačný poriadok Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky,
  4. voliť podpredsedu súdnej rady,
  5. koordinovať činnosť sudcovských rád zriadených podľa osobitného predpisu,
  6. zaujímať stanoviská k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich organizáciu súdnictva, konanie pred súdmi a postavenie sudcov,
  7. zaujímať stanoviská k návrhom koncepčných dokumentov týkajúcich sa súdnictva, ktoré sa predkladajú na rokovanie národnej rady a vlády,
  8. voliť určený počet členov rady Justičnej akadémie podľa osobitného predpisu.
  Súdna rada Slovenskej republiky ďalej po dohode s ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky
  1. schvaľuje zásady sudcovskej etiky,
  2. schvaľuje zásady povoľovania práce v domácom prostredí,
  3. určuje obsahovú náplň vzdelávania sudcov.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
  MailPošlite svoj príspevok

  Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

  Podmienky zverejnenia