Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

MŽP: Slovensko reaguje na žalobu EK, novela zákona o odpadoch preberá smernicu NEPREČÍTANÉ 

     
    Článok bol nastavený ako .
    30.08.2012EurActiv.sk
    PencilPridaj
    Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
    PencilPošli PencilTlač

    „Platný zákon o odpadoch obsahuje sedem príloh, bol 24-krát novelizovaný a do jeho textu bolo transponovaných 12 smerníc. Napriek tomu však do textu zákona o odpadoch nebola transponovaná rámcová smernica,“ poukázal envirorezort.

    Predloženie novely avizoval minister Peter Žiga len pred dvoma týždňami. Ministerstvo chcelo problematiku pôvodne riešiť predložením nového zákona o odpadoch, od čoho však dočasne upustilo.

    Šéf envirorezortu to odôvodnil tým, že návrh zle pripravil tím bývalého ministra Józsefa Nagya. Ten zase reagoval, že nový minister asi nepredložili správnu vylepšenú verziu návrhu zákona. V rámci medzirezortného pripomienkovania k návrhu zákona, ktorý MŽP predložilo v júli prišlo asi 2800 pripomienok.

    Slovensku stále hrozí pokuta zo strany EÚ za neprevzatie európskej. Európska komisia navrhla jej výšku na úrovni viac ako 17.000 eur za každý deň omeškania.

    Nová hierarchia i pojmy

    Členské štáty mali rámcovú smernicu o odpadoch prebrať do svojho právneho poriadku do 12. decembra 2010.

    Obsahuje novú hierarchiu odpadového hospodárstva, mení sa význam pojmu zhodnocovanie a zneškodňovanie. Pod zhodnocovaním odpadu sa tak bude rozumieť akákoľvek činnosť, ktorej výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály. V novej definícii sa kladie dôraz na využívanie odpadu ako náhrady za primárne suroviny. Pojem zneškodňovanie má znamenať činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.

    Základom hierarchie odpadového hospodárstva je predchádzanie vzniku odpadu. Nóvum v hierarchii je príprava na opätovné použitie.

    Novelou právneho rámca sa tiež zavádzajú pojmy ako biologický odpad, opätovné použitie, príprava na opätovné použitie, spracovanie a pojem recyklácia, nové inštitúty ako vedľajší produkt a stav konca odpadu.


    Čítajte viac na EurActiv.sk

    Zdroj: EurActiv.sk

    Komentáre
    Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
    Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
    Prihlásenie
    Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
    • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
    • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
    • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
    • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
    • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

    Online prenos

    Udalosti a podujatia

    • Žiadne udalosti