Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

iSamospráva NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  20.11.2012 Dagmara Kubíčková
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Oblasť samosprávy obcí, miest a VÚC je súčasťou života každého občana, ktorá sa ho priamo alebo nepriamo dotýka v mieste jeho bydliska ale rovnako aj pri návštevách iných miest a obcí. Nielen skúsenosti, ale aj proces prípravy a realizácie Centrálneho portálu ukázali, že v samosprávnom sektore chýba nástroj, ktorý by systematizoval poznatky a sprostredkovával nové znalosti nevyhnutné pre fungovanie a skvalitňovanie práce subjektov v samospráve.

  Najdôležitejšou súčasťou Centrálneho portálu je denný servis spracúvania všetkých významných legislatívnych zmien a návrhov, ktoré sa dotýkajú jednotlivých úradov a iných subjektov samosprávneho sektora. Takouto formou chceme pomôcť všetkým, ktorí vykonávajú dennú odbornú prácu v samospráve zorientovať sa v množstve právnych predpisov a súčasne významným spôsobom poukázať na tie procesy, kde samosprávny sektor môže pôsobiť.

  Centrálny portál pre samosprávu svojím užívateľom ponúka najmä:

  • denné aktuálne informovanie o dôležitých odborných udalostiach v samosprávnom sektore,
  • najrýchlejšie spracovanie navrhovaných legislatívnych zmien s vysvetlením konkrétnych dopadov pre úrady a samosprávne subjekty,
  • spracúvanie podnetov používateľov portálu pre ďalší vývoj isamosprava.sk.

  V právnom menu ponúkame právne predpisy, odborné stanoviská, prípadové štúdie, judikatúru súdov a ďalšie potrebné právne informácie pre činnosť všetkých subjektov v samosprávnom sektore.

  V ekonomickom menu užívateľ získa informácie súvisiace s ekonomickými inštitútmi, ako sú verejné obstarávanie, rozpočtovanie a informácie týkajúce sa nakladania s majetkom, ktoré súvisia s činnosťami samosprávy.

  V servisnom menu vzniká unikátna Tlačová agentúra pre samosprávu, systém pomoci užívateľom portálu vo forme žiadaného online poradenstva, ako aj iné dôležité informácie potrebné k zabezpečeniu bežnej prevádzky.

  Súčasne so vznikom Centrálneho portálu pre samosprávu bude spustená aj prevádzka:

  • Tlačovej agentúry pre samopsrávu, ktorej cieľom je v primeranej forme a množstve začať informovať o dianí v samosprávnom sektore, prinášať informácie o činnosti organizácií sektora z domova a zo zahraničia, či aktuálnych odborných informácií z miest a obcí
  • Online poradenstva pre otázky dennej praxe užívateľov portálu.

  Financovanie Centrálneho portálu pre samosprávu:

  Centrálny portál bude dostupný za ročný poplatok s komplexným odborným servisom. Finančný model vychádza zo vzájomnej solidarity pomoci medzi partnermi projektu a subjektmi samosprávy. Výška predplatného bola stanovená v najnižšej možnej miere, aká bola potrebná pre zabezpečenie unikátneho samofinancovateľného diela tohto druhu na Slovensku. Centrálny portál chce byť financovaný výlučne zo súkromných zdrojov, pretože jeho ambíciou je prinášať kvalitné a potrebné informácie a jediným kritériom pre úspešnosť je záujem samosprávneho sektora o takýto druh služieb.

  • Ročné predplatné pre jednu organizáciu: 149 EUR/ jeden prístup
  • Ročné predplatné (multilicencia): 229 EUR / tri prístupy

  Možné modely pre nákup multilicencie:

  • Tri organizácie zakúpia spoločne multilicenciu
  • Jedna organizácia zakúpi pre svojich zamestnancov minimálne tri prístupy na celý rok,
  • Obec/Mesto/VÚC zakúpi multilicenciu pre občanov alebo pre malé združenia v obci (minimálne tri prístupy, ktoré poskytne ako pomoc svojim organizáciám a občanom na rozvoj činností v obci)

  Uhradením tejto sumy každý užívateľ podporí myšlienku vytvorenia takejto služby, ktorá prináša pomoc mnohým ľuďom a organizáciám, ktorí pracujú na rôznych úrovniach riadenia v samospráve.

  Všetky potrebné informácie ohľadom registrácie nájdete na www.isamoprava.sk/registracia.

  Manuál na používanie Centrálneho odborného portálu pre samosprávu nájdete na www.isamosprava.sk/manual.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti