Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Ministerstvo vnútra pripravilo zákon k druhej etape programu ESO NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  05.04.2013Spracoval: Dagmara Kubíčková
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  TÉMATICKÉ OBLASTI: Verejná správa

  Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení na roky 2012 až 2016 zaviazala prijať legislatívne opatrenia smerujúce k vytvoreniu novej štruktúry orgánov miestnej štátnej správy. Návrhom zákona sa sledujú ciele obsiahnuté v Programe ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa) schválenom uznesením vlády č. 164/2012.

  Podstatou prvej etapy programu ESO bola integrácia špecializovaných pôsobností štátnej správy s účinnosťou k 1. januáru 2013, kedy došlo k zrušeniu špecializovaných miestnych orgánov štátnej správy na krajskej úrovni. Hlavným cieľom druhej etapy procesu integrácie reprezentovanej návrhom zákona je vytvorenie jednotnej a prehľadnej štruktúry miestnych orgánov štátnej správy sústredením pôsobností vybraných orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy do jedného štátneho úradu na miestnej úrovni, ktorý bude vykonávať pôsobnosť na prevažnej väčšine úsekov štátnej správy.

  Ministerstvo vnútra navrhuje zrušiť

  • obvodné úrady životného prostredia,
  • obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,
  • obvodné lesné úrady,
  • obvodné pozemkové úrady,
  • správy katastra

  a ich pôsobnosť presunúť na integrovaný miestny orgán štátnej správy s novým názvom okresný úrad.

  Predkladaným návrhom zákona sa navrhuje zrušiť dohromady 248 miestnych orgánov štátnej správy, z toho 40 subjektov s právnym postavením rozpočtovej organizácie. V súlade s územným a správnym usporiadaním Slovenskej republiky sa ustanovujú okresné úrady so sídlami v 72 okresoch.

  Navrhovaná právna úprava zachová doteraz existujúci odvetvový princíp riadenia a kontroly štátnej správy uskutočňovanej integrovaným miestnym orgánom štátnej správy príslušnými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a nepredstavuje zvýšenú záťaž v rozhodovacej činnosti rezortov, do ktorých pôsobnosti patria jednotlivé úseky štátnej správy

  Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. októbra 2013.


  Zdroj: minv.sk (27.3.2013)
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti