Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Minister spravodlivosti obnovil činnosť Rady pre probáciu a mediáciu NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  12.03.2014Ministerstvo spravodlivosti SR (Spracoval: Michael Válek )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Rada je stálym poradným, odborným a iniciatívnym orgánom ministra spravodlivosti, ktorý je zložený zo sudcov, prokurátorov, probačných a mediačných úradníkov a tiež zo zástupcov orgánov štátnej správy, ako aj odborníkov z teórie a praxe. Rada pre probáciu a mediáciu fungovala aj v minulosti, a to od roku 2004 do roku 2006, kedy ukončila svoju činnosť.

  Hlavným cieľom obnovenia činnosti poradného orgánu ministra je vytvorenie platformy, na ktorej bude možné diskutovať aktuálne problémy mediácie a probácie a vymieňať si informácie o najlepších praktikách pri využívaní týchto inštitútov. Okrem mediácie a probácie v trestnom práve bude predmetom činnosti rady aj príprava modernizácie pravidiel mediácie v netrestnom práve ako súčasť podpory alternatívneho riešenia civilných sporov.

  Na úvodnom stretnutí sa novovymenovaní členovia rady zhodli na tom, že potenciál ukladania alternatívnych trestov a alternatívnych riešení sporov zďaleka nie je dostatočne využitý. Ide nielen o nedostatočne využívané tresty domáceho väzenia, ale napríklad aj tresty povinnej práce či odklony podľa Trestného poriadku. Činnosť rady by preto mohla prispieť k lepšiemu využívaniu existujúcich nástrojov trestného i netrestného práva.

  Najvýznamnejším projektom Ministerstva spravodlivosti SR v oblasti alternatívnych trestov je vytváranie technických predpokladov pre ukladanie trestu domáceho väzenia prostredníctvom elektronického systému monitoringu osôb. Projekt financovaný z eurofondov však nájde svoje využitie aj pri viacerých inštitútoch civilného práva, napríklad v oblasti prevencie pred domácim násilím.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti