Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Sieť farských charít v Trnavskej arcidiecéze NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  08.06.2015Ing. Miroslav Dzurech
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Ing. Miroslav Dzurech

  Trnavská arcidiecézna charita

  Hlavná 43

  91701 Trnava

  Slovenská republika

  riaditel@charitatt.sk


  Úvod

  S ponukou napísať príspevok do zborníku pri príležitosti realizácie 2. ročníka konferencie s názvom „Poslanie a práca dobrovoľníkov v Trnavskom samosprávnom kraji“ sa dostavili viaceré pocity. Jednak som pocítil uznanie pre organizáciu, ktorú zastupujem, ale rovnako aj pocit zodpovednosti za priestor ktorý dostávame.

  O nás

  Trnavská arcidiecézna charita (TTADCH) je právnym nástupcom Bratislavsko–trnavskej arcidiecéznej charity, ktorá bola zriadená dňa 17. 12. 1995 a zaevidovaná Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky pod číslom MK 768/1995-320 dňa 27. 12. 1995.

  Hlavným zameraním činnosti TTADCH je poskytovanie sociálnych služieb a poskytovanie pomoci všetkým ohrozeným a marginalizovaným skupinám, komunitám a jednotlivcom. Zriaďuje charitatívno –sociálne strediská, špecializované zariadenia ústavného i neústavného charakteru.

  V súčasnosti poskytuje sociálne služby v domove sociálnych služieb Dom pokojnej staroby v Cíferi s kapacitou 39 prijímateľov sociálnej služby, opatrovateľskú službu terénnou formou v Trnave, v Šali a ošetrovateľskú službu v domácnostiach v okrese Trnava. Vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v Centrách pomoci človeku v Trnave, Piešťanoch a Seredi (ďalej Centrá). V Centrách poskytujeme klientom základné sociálne poradenstvo, služby sociálneho šatníka, pracujeme s chudobnými rodinami a opustenými rodičmi s deťmi, bezdomovcami. Jednou z ďalších výrazných oblastí, v ktorej sa od roku 2013 angažujeme je budovanie siete pomoci ľuďom v núdzi v rámci projektu Sieť farských charít na území celej Trnavskej arcidiecézy.

  Na spomenutých aktivitách výrazne participujú dobrovoľníci.

  V súčasnosti činnosť TTADCH zabezpečuje spolu vo všetkých strediskách 51 zamestnancov. TTADCH vlastní nehnuteľnosť v obci Cífer, v ktorej prevádzkuje domov sociálnych služieb, kancelárske priestory na Hlavnej ul. v Trnave využíva ako nájomca. TTADCH je financovaná z vlastných zdrojov, z dotácií a darov.

  Systém pomoci

  Pre účely tohto príspevku v zborníku sa budem venovať predovšetkým dobrovoľníctvu realizovanému v rámci budovania siete pomoci ľuďom v núdzi cez projekt Sieť farských charít (SFCH).

  Najskôr sa pokúsim zrozumiteľne popísať projekt SFCH, ktorý od konca roku 2013 realizujeme v TTADCH. Tiež tu chcem vyjadriť radosť, že môžem na tomto mieste predstaviť unikátny systém pomoci, ktorý sa nám podarilo dotvoriť počas asi 6 ročného kreovania pomoci ľuďom v akútnej hmotnej núdzi v spolupráci s Občianskym združením Samaria, z Hlohovca.

  V systéme SFCH pomáhame predovšetkým ľuďom , ktorých núdzu si niekto všimol, a následne sa za pomoc pre núdzneho u nás prihovoril. Tohto človeka nazývame príhovorcom. Najčastejšie sú príhovorcami starostovia, správcovia farností, učitelia, ale aj ľudia z radov bežnej verejnosti. Jednoducho ľudia s otvorenými očami a citliví na biedu blížneho. Tieto pre nás dôveryhodné osoby identifikujú hlavné potreby jedinca/rodiny v núdzi a dajú nám o nich vedieť. Pravidelne sa k nám dostávajú žiadosti o potrebe s pomocou zabezpečenia základných životných potrieb ako nábytku , pračky, chladničky, detských potrieb, vykurovacích telies. Následne organizujeme prostredníctvom SFCH konkrétnu a adresnú pomoc. Do SFCH distribuujeme informáciu o hľadaných potrebách, ktoré sa tak dostanú na naše nástenky. SFCH je sieť dobrovoľníkov, ktorí spravujú naše nástenky-vývesky v jednotlivých farnostiach. Aktuálne máme vo viac ako 40tich farnostiach dobrovoľníkov, ktorí s nami zároveň spolupracujú ako príhovorcovia núdznych. Tak máme jedinečnú možnosť jednak oslovovať a prizývať k solidarite verejnosť na veľkom území diecézy a jednak máme možnosť slúžiť reálnou pomocou núdznym ľuďom v rovnako veľkom regióne. TTADCH prijala realistický plán v priebehu 3 rokov prizvať k spolupráci dobrovoľníkov vo všetkých 143 farnostiach Trnavskej arcidiecézy.

  Štruktúra systému

  SFCH v praktickej rovine pozostáva z troch podstatných súčastí:

  • Sieť dobrovoľníkov – akcieschopná sieť ľudí (aktuálne viac ako 40 farností, neustále sa rozrastajúca sieť)
  • Sklady solidarity – reálne zosieťované skladové priestory na území arcidiecézy (aktuálne disponujeme skladmi solidarity v Trnave, Seredi, Hlohovci, Piešťanoch, Novom Meste nad Váhom, Dunajskej Strede)
  • Logistika informácií a potrieb – vrátane reálnej dopravy potrieb klientom (v tejto oblasti máme vyriešené toky informácií, nedoriešenú máme prepravu potrieb klientom, chýba nám dodávkový automobil schopný prepravovať reálne potreby)

  Ako som uviedol po spracovaní informácie o potrebe ľudí v núdzi , rozposielame výzvu dobrovoľníkom vo farnostiach, ktorí výzvu aktualizujú na nástenky. V praxi sa nám následne ozývajú darcovia hľadaných potrieb , s ktorými dohodneme prevzatie a dopravu do skladu solidarity. Po skompletizovaní potrieb, zabezpečíme dopravu klientovi. Výsledok je zrejmý, človek ktorému chýbala posteľ, práčka či chladnička a sám si ju nebol schopný zabezpečiť dostal posteľ, pračku či chladničku vďaka príhovorcovi, nástenkárovi, skladu solitarity, jednoducho vďaka SFCH. Takto prichádza pomoc do miest , obcí a všade tam kde žijú ľudia v núdzi. Tam kde si doteraz len veľmi ťažko hľadala cestu. Jedinečnosť tohto systému je v adresnosti a konkrétnosti pomoci. A tiež v potenciáli rozmanitosti a rozvoja všetkých druhov pomoci, ktorý v sebe má.

  Dobrovoľníci v systéme

  Dúfam, že sa mi podarilo vysvetliť štruktúru a praktické fungovanie systému pomoci. Samozrejme sme si uvedomujeme, že systém oživujú ľudia v ňom zapojení. Sieť farských charít je založený v podstatnej miere na dobrovoľníctve. V tomto komplexnom systéme v praktickej rovine aktuálne spolupracujeme s dobrovoľníkmi veľmi rôznorodého zamerania. Patria sem príhovorcovia, nástenkári (42), dobrovoľníci pri fyzickej preprave potrieb(15), dobrovoľníci v skladoch solidarity(20), dobrovoľníci pri prezentáciách a náboroch dobrovoľníkov(8), dobrovoľníci pri tvorbe a údržbe web stránok (3), dobrovoľníci podporujúci PR systému -výtvarníci a pisatelia článkov (4), dobrovoľníci dobrovoľníckeho centra (12) na zabezpečenie réžie systému. Nemôžem opomenúť ani dobrovoľníkov členov distribučnej skupiny (cca 200), ktorí sú ochotní dostávať pravidelné správy- directmaily o vyhľadávaní potrieb pre klientov.

  Dnes pôsobia na obciach dobrovoľníci v službe nástenkárov. V niektorých farnostiach sa okolo týchto dobrovoľníkov sformovalo spoločenstvo viacerých dobrovoľníkov(min 3) ochotných angažovať sa v charitatívnej službe. Takéto spoločenstvá nazývame farské charity. Tieto vznikajú tam kde je potreba a zároveň ochota dobrovoľníkov. Najčastejšie sa aktivizujú službami ako pomoc pri organizovaní pravidelných zbierkach trvanlivých potravín v ich farnosti , špecifických zbierkach potrieb núdznym . Zo systematických aktivít stojí za zmienku služba navštevovania chorých a starých v obci a služba sprevádzania odkázaných osôb. Dnes máme takto sformované 4 farské charity a do konca roku 2014 budú reálne sformované ďalšie 3 farské charity. Funkčnosť nášho projektu v zadefinovaní systému ako siete. V koordinovaní jednotlivých farských charít v SFCH sa tvorí systém pomoci.

  V jednotlivých aktivitách dobrovoľníci dávajú svoju kvapku dobrej vôle v pomoci núdznemu. SFCH však mení tieto jednotlivé kvapky pomoci v prúd reálnej, adresnej a konkrétnej pomoci človeku, ktorý si nedokáže pomôcť sám. Takto prirodzene tvoríme komunitu ľudí.

  Záver

  Projekt SFCH predpokladá, že sa v ňom v konečnej fáze v rámci Trnavskej arcidiecézy bude angažovať niekoľko stoviek dobrovoľníkov. Viac ročné skúsenosti a angažovanosť v tejto v tejto oblasti nám dáva nádej, že ľudí ochotných spájať sa v zmysluplných aktivitách pomoci blížnemu je na Slovensku dostatok.

  Veríme, že objavovanie potenciálu obsiahnutého v ľuďoch Trnavského samosprávneho kraja je cesta, ktorú sa oplatí uskutočňovať.


  Článok bol uverejnený v zborníku z II. ročníku konferencie "Poslanie a práca dobrovoľníkov v Trnavskom samosprávnom kraji." (5.12. 2014)

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti