Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Záverečná správa zbierky č. 000-2014-024053 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  30.12.2016Mgr. Igor Šumichrast
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Záverečná správa zbierky č. 000-2014-024053 (opravená)

  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky rozhodnutím č. SVS-OVS3-2014/024053 zo dňa 26.08.2014 právoplatným dňa 09. 09. 2014 zapísalo občianskemu združeniu Učená právnická spoločnosť, o. z., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 42 171 318 (ďalej len „UčPS“) zbierku do registra zbierok pod registrovým číslom 000-2014-024053.

  Priebeh zbierky:

  Zbierka sa vykonávala na celom území Slovenskej republiky od 15. 09. 2014 do 31. 08. 2015, a to zasielaním dobrovoľných príspevkov na osobitný účet zbierky v období od 15. 09. 2014 do 31. 08. 2015 a zasielaním darcovských správ SMS (služba bola sprostredkovaná na základe zmluvy o spolupráci so záujmovým združením právnických osôb s názvom Fórum donorov).

  Oznámenie o konaní verejnej zbierky bolo zverejnené na webe ucps.sk dňa 09. 09. 2014.

  Informačný banner o možnosti zasielania SMS správ ako aj finančných príspevkov na účet verejnej zbierky bol zverejnený na webe ucps.sk, magisterofficiorum.sk a www.itretisektor.sk.

  Hrubý výnos zbierky:

  Celkový hrubý výnos zbierky bol vo výške 40,32 eura za 21 doručených SMS správ. Dobrovoľné príspevky na osobitný účet zbierky zaslané neboli.

  Prehľad nákladov zbierky:

  Poplatky za vedenie bankového účtu boli spolu vo výške 46,80 eura (3,90 eura/mesačne/12 mesiacov).

  Čistý výnos zbierky:

  Nakoľko v zmysle § 2 ods. 5 zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Náklady zbierky nesmú presiahnuť 25 % z hrubého výnosu zbierky,“ náklady zbierky možno zohľadniť len do sumy 10,08 €, pričom čistý výnos zbierky predstavuje sumu 30,24 €.

  Dňa 15. 01. 2016 sa konalo Valné zhromaždenie UčPS, na ktorom vtedajšia výkonná riaditeľka UčPS, JUDr. Renata Munková, v rámci bodu “Vyhodnotenie aktivít UčPS za rok 2015” odprezentovala informácie ohľadom konania zbierky. Zbierka bola vyhodnotená ako neúspešná. Dôvodom neúspechu mohol byť nevhodný text SMS správy, ktorý nevytváral asociáciu spojenia s UčPS a UčPS bol pridelený Fórom donorov.

  Čistý výnos zbierky bol použitý v súlade so zapísaným verejnoprospešným účelom na úhradu faktúry č. 2016008 vystavenej spoločnosťou GEKON.SK s.r.o. so sídlom ul. M. Waltariho 7097/1, 921 01 Piešťany, IČO: 45 688 486 za vykonanie služby: „Optimalizácia výkonu a rýchlosti portálu“. Úhradou predmetnej faktúry sa zabezpečila podpora a správna funkčnosť internetového portálu Učenej právnickej spoločnosti, o. z.: www.ucps.sk vrátane podpory odborného časopisu Magister Officiorum zverejneného na stránke: http://www.ucps.sk/magoff


  Učená právnická spoločnosť, o. z., Mgr. Igor Šumichrast, Výkonný riaditeľ

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti