Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

ÚVODNÝ PRÍHOVOR DOC. PETRA POTÁSCHA KU KONFERENCII „ŠPORT A PRÁVO 2016“  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  04.05.2017doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch PhD. (Spracoval: Veronika Vicová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Vo svojej podstate tým nepriamo reprezentujem akademickú sféru, ale aj aplikačnú prax, avšak bez ohľadu na toto moje postavenie (teda mňa ako osoby) som veľmi rád a mimoriadne potešený z toho, že konferencia Šport a právo má v súčasnosti už veľmi solídne postavenie nielen na Slovensku, ale aj za jeho hranicami.

  Úmyselne som pritom vynechal prívlastky, ktoré sa spravidla používajú v súvislosti s akademickými konferenciami ako napr. vedecké podujatie, vedecko-teoretická konferencia a pod., keďže konferencia Šport a právo je vo svojej podstate výnimočná a ťažko „zaškatuľkovateľná“, a to hneď vo viacerých smeroch.

  Podľa mojich vedomostí je prvou a súčasne jedinou cyklickou konferenciu svojho druhu a zamerania v Slovenskej republike.

  Je to podujatie, ktoré nie je čisto teoretické, ale – práve naopak – má významný aplikačný rozmer.

  Je to konferencia, ktorá má dynamickú povahu – prispôsobuje sa konkrétnym okolnostiam tematicky aj v čase, avšak za absolútny benefit tohto podujatia považujem jeho multidisciplinárny a interdisciplinárny charakter. Konferencia Šport a právo totiž búra zaužívané prístupy, kombinuje v sebe niekoľko vedných odborov a odvetví, a to dokonca takých, o ktorých sú mnohí presvedčení, že sú neskombinovateľné.

  Táto diverzita tém a vystupujúcich je to, čo robí toto podujatie tak významným a odlišuje ho od iných podujatí podobného druhu. Hľadá prieniky medzi spoločenskými vedami a prírodnými vedami, porovnáva súčasný stav so stavom želateľným a nebojí sa byť priestorom aj pre legitímnu kritiku. Nie je to konferencia, ktorá sa robí kvôli štatistike, ani konferencia, ktorej závery zapadnú prachom v podobe zborníka. Naopak, táto konferencia je živý a celoročný fenomén. Príslušné osoby a orgány z nej ťažia v priebehu roka... a to pre dobro veci.

  Konferencia Šport a právo 2016 predstavuje symbolický koniec jednej etapy športu, resp. športového práva v SR a súčasne je začiatkom jednej novej etapy – implementačnej, zdokonaľovacej... ale najmä nemenej dôležitej ako bola tá prvá.

  Dámy a páni,

  americký športovec – olympionik Dan Gable kedysi povedal: „Zlatá medaila v skutočnosti nie je zo zlata. Je z odhodlania, potu a zriedkavej suroviny zvanej odvaha.“ Som presvedčený o tom, že všetky tieto atribúty – niektoré, samozrejme, v prenesenom zmysle slova – spĺňa aj táto konferencia, a preto prajem vystupujúcim, ale aj zástupcom verejnosti a spoločnosti, aby cieľ, ktorý si viacerí z nás pred nejakým časom stanovili, a to fungujúca športová agenda v podmienkach Slovenskej republiky, mohol byť čo najskôr – aj vďaka tejto konferencii – naplnený.


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
  MailPošlite svoj príspevok

  Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

  Podmienky zverejnenia