Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Program konferencie "Šport a právo 2018" NEPREČÍTANÉ 

     
    Článok bol nastavený ako .
    11.10.2018 Michael Válek
    PencilPridaj
    Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
    PencilPošli PencilTlač


    PROGRAM

    VII. ročníka konferencie “ŠPORT a PRÁVO 2018”

    „ŠPORT a PRÁVO 2018
    Chceme pomôcť slovenskému športu stať sa lepším“.

    ŠTVRTOK - 25. októbra 2018

    09:30 - 10:00 Registrácia účastníkov a vybavenie administratívnych záležitostí
    10:00 - 10:30 Otvorenie konferencie a úvodné príhovory hostí

    • Jaroslav Čollák (odborný asistent na Právnickej fakulte UPJŠ; advokátsky koncipient, stály člen Rady UčPS, člen Komory SFZ pre riešenie sporov a LPaEK SFZ)
    • Peter Haňdiak (advokát GARANT PARTNER legal s. r. o., zakladajúci člen Rady UčPS)
    • Ján Kováčik (prezident Slovenského futbalového zväzu)
    10:30 – 12:30 Ako sa šport financuje v krajinách EÚ a aká je realita na Slovensku
    10:30 – 11:50 Prezentácie venované financovaniu športu v Slovinsku, Českej republike, Rumunsku a Slovensku, hostia:
    • Mladen Čičmir - Slovinsko (vedúci hlavného úradu Slovinského futbalové zväzu)
    • Jan Pauly - Česká republika (vedúci kancelárie predsedu FAČR a riaditeľ právneho oddelenia FAČR)
    • Adrian Stangaciu - Rumunsko (vedúci právneho oddelenia Rumunskej futbalovej federácie)
    • Alica Fisterová (hlavný kontrolór športu)
    11:50 – 12:30 Panelová diskusia venovaná aktuálnemu stavu financovania športu na Slovensku, hostia:
    • zástupca MŠVVaŠ SR
    • Mária Berdisová (právny poradca pre strategické projekty Slovenského futbalového zväzu)
    • Irena Adámková (prezidentka Slovenskej plaveckej federácie)
    • Alica Fisterová (hlavný kontrolór športu)
    • Ivan Greguška (projektový manažér Slovenského tenisového zväzu)

    12:30 - 13:30 Prestávka na obed
    13:30 – 15:00 Ako ďalej s odvodmi profesionálnych športovcov, alebo čaká nás úpadok klubov po 01.01.2019

    Okrúhly stôl - hostia v diskusii:

    • Ján Kováčik (prezident Slovenského futbalového zväzu)
    • Peter Sepeši (prokurátor odboru legislatívy a ústavného práva GP SR; zakladajúci člen Rady UčPS, člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky)
    • Peter Hennel (senior manažér na oddelení daňového poradenstva spoločnosti deloitte)
    • Daniel Jendrichovský (Young Angels Academy Košice)
    • Ivan Kozák (prezident Únie ligových klubov
    • Alena Bašistová (poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky, predsedníčka výboru NR SR pre sociálne veci)
    • Ladislav Balódi (poslanec Národnej rady Slovenskej republiky)
    • Jozef Burian (poslanec Národnej rady Slovenskej republiky)
    • Jozef Mihál (poslanec Národnej rady Slovenskej republiky)
    • prof. Tomáš Gábriš (vedúci Katedry teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty Univerzity Komenského, členom Slovenskej advokátskej komory, člen Legislatívno-právnej komisie Slovenského futbalového zväzu, člen UčPS)
    • Jaroslav Čollák (odborný asistent na Právnickej fakulte UPJŠ; advokátsky koncipient, stály člen Rady UčPS, člen Komory SFZ pre riešenie sporov a LPaEK SFZ)
    • zástupca MŠVVaŠ SR
    • predkladateľ návrhu zákona
    15:00 – 15:15 Prestávka na občerstvenie
    15:15 – 16:15 Pomoc športu cez nové projekty
    Prezentácie aktuálnych projektov zameraných na podporu športu
    • Tomáš Medveď (riaditeľ Klubu ligových kanonierov) - Prezentácia Klubu ligových kanonierov, jeho poslania a cieľov
    • Miroslav Mackulin (mentálny tréner) - Pozitívny koučing Slovensko
    • Ladislav Križan (stály člen Rady UčPS, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) - Predstavenie projektu UčPS "Lepšie riešenia pre riadenie, správu, podporu a rozvoj športu a osobitne športovej infraštruktúry na úrovni územnej samosprávy"
    • Vladimír Lupták (hlavný koordinátor Grassroots projektov SFZ) & Janoško Cyril (administratívno-organizačný pracovník Grassroots futbalu SFZ) - Projekt „Dajme spolu gól“
    • prof. Ján Svák (vedúci oddelenia ústavného práva a štátovedy PEVŠ, profesor) - Projekt - vydanie diela: "Šport, futbal a právo vo svetle rozhodnutí Odvolacej komisie SFZ"
    16:1517:30 Kto háji záujmy slovenského športu?
    Panelová diskusia venovaná sumarizácii programového vyhlásenia vlády v oblasti športu, strešnej organizácii športu a aktuálnym očakávaniam športovej obce z pohľadu systémovej pomoci, hostia:
    • zástupca MŠVVaŠ SR
    • Alica Fisterová (hlavný kontrolór športu)
    • Mária Berdisová (právny poradca pre strategické projekty Slovenského futbalového zväzu)
    • Peter Dedík, (zástupca GS pre operatívne riadenie / manažér integrity futbalu SFZ)
    • Ján Kováčik (prezident Slovenského futbalového zväzu)
    • Richard Pavlikovský (predseda komisie Rozvojového centra hokejový región Trenčín)
    • Jaroslav Rybánsky (poradca pre legislatívno-právne otázky SFZ)
    • Peter Sepeši (prokurátor odboru legislatívy a ústavného práva GP SR; zakladajúci člen Rady UčPS, člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky)
    Aktívny relax - futbal v Tatranskej Lomnici na umelej tráve (prípadne pri hoteli na multifunkčnom ihrisku), návšteva wellnessu, večera, neformálne rozhovory, spoločné sledovanie futbalového prenosu FC Spartak Trnava vs. Dinamo Záhreb

    PIATOK - 26. októbra 2018

    08:00  08:55 Raňajky
    09:00 – 10:35 Zachráňme naše deti - je to ich hra, ich život a s čím sa stretávame v profi kariérach
    • Jurij Čerňak (zástupca rodičov športujúcich detí) - Ako sa rodičia správajú na športoviskách
    • Žaneta Surmajová (generálna riaditeľka legislatívno-právnej sekcie MŠVVaŠ SR, členka Rady UčPS) - Stredná športová škola, aké systémové zmeny a nové možnosti prináša pre duálnu kariéru športovcov - reformy na Slovensku sa nerodia ľahko
    • Jozef Pšenka (riaditeľ športového gymnázia v Trenčíne), Daniela Hilčíková (vedúca odboru školstva a kultúry - Trenčiansky samosprávny kraj), Richard Pavlikovský (predseda komisie Rozvojového centra hokejový región Trenčín) - Best practice trenčianskeho gymnázia
    • Peter Kuračka (športový psychológ, kouč) - Štart športovca po skončení aktívnej športovej kariéry - aké sú možnosti a aká je realita?
      Klaudia Melanovská (životný kouč (life coach) pre športovcov po ukončení ich aktívnej športovej kariéry)
    10:35  11:00 Prestávka na občerstvenie a odovzdanie izieb
    11:00 – 12:45 Súbor aktuálnych športových tém
    • Milan Andrejkovič (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti - UVROS) - Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií (MNO) schválený v NR SR dňa 23.10.2018; aktivity UVROS v oblasti ekonomiky MNO v roku 2018; výskum slovenského športového sektora prostredníctvom národného projektu UVROS s názvom „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti" financovaného z OP EVS
    • Peter Reisz (advokát, člen disciplinárnej komisie SFZ, člen UčPS) & Peter Mihál (prokurátor okresnej prokuratúry Skalica, podpredseda disciplinárnej komisie SFZ, kontrolór UčPS) & Peter Dedík (zástupca GS pre operatívne riadenie / manažér integrity futbalu SFZ) - Manipulácia súťaží súbeh disciplinárneho a trestného konania; Možnosti a povinnosti klubov a orgánov zväzu v právnych postupoch po zistení podozrenia z manipulácie súťaží
    • Jaroslav Čollák (odborný asistent na Právnickej fakulte UPJŠ; advokátsky koncipient, stály člen Rady UčPS, člen Komory SFZ pre riešenie sporov a Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ) - Limity a vlastnosti združovacieho práva: športové organizácie vs. všetci ostatní.
    • Jaroslava Lukačovičová (poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových organizácií) - Financovanie športovej organizácie využitím rôznych možností zdrojov financovania
    • Jakub Čavoj (asistent integrity futbalu SFZ) - Národná platforma podľa Dohovoru proti manipulácii športových súťaží
    12:45  13:00 Záver - formulovanie nosných myšlienok a záverov konferencie
    Zhrnutie podstatných podnetov, názorov a záverov:

    • Žaneta Surmajová
    • Peter Sepeši
    • Peter Dedík
    • Ivan Greguška
    • Jaroslav Čollák
    • Ladislav Križan
    • Ján Letko
    • Marcel Blažo,
    • Zuzana Zajíčková
    • Lukáš Pitek
    • prof. Tomáš Gábriš

    od 13:00 Obed a následný individuálny odchod účastníkov


    Ďalší partneri konferencie Šport a právo 2018 a projektu Implementácie zákona o športe do praxe 2018:

    logo 2015 (2)-page-001.jpg stengl.png STZ_COLOR ak_logo_collak_.jpg DEL_PRI_CMYK - Copy_1 APEX logo_PEVS__ becom_svk_page_001 Wolter_Kluwers_Color_Logo_large


    ODPORÚČANIA PRE ÚČASTNÍKOV:

    Pre bezproblémový priebeh konferencie Vás prosíme dodržiavať nasledovné pravidlá:

    • Minimalizovať súkromnú (individuálnu) komunikáciu počas jednotlivých vystúpení (v prednáškovej sále).
    • Na mobilných komunikačných zariadeniach prosíme nastaviť hlasitosť zvonenia na tichý režim.
    • Dodržiavať časové aspekty - najmä trvanie prezentácie, ale napr. aj trvanie prestávok, t.j. návrat na svoje miesta s dostatočným predstihom pred pokračovaním programu a pod. 
    • Počas jednotlivých vystúpení minimalizovať pohyb v priestoroch prednáškovej sály (najmä príchody a odchody počas prezentácií môžu rušiť prezentujúcich) 
    • V rámci diskusie prosíme formulovať otázky a pripomienky jasne, jednoznačne a zrozumiteľne, aby sa poskytol priestor čo najväčšiemu počtu záujemcov pre kladenie otázok, resp. účasť v diskusii. Privítali by sme, ak by ste zaslali položenú otázku aj písomne na email: sumichrast@ucps.sk 
    • Prosím, zoberte na vedomie, že oficiálna časť konferencie je v režime on-line prenosu. 
    • Počas celého podujatia, prosíme, postupovať podľa pokynov organizátora. 

    Komentáre
    Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
    Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
    Prihlásenie
    Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
    • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
    • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
    • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
    • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
    • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

    Online prenos

    Udalosti a podujatia

    • Žiadne udalosti
    MailPošlite svoj príspevok

    Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

    Podmienky zverejnenia