Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

ŠTART ŠPORTOVCA PO SKONČENÍ AKTÍVNEJ ŠPORTOVEJ KARIÉRY – AKÉ SÚ MOŽNOSTI A AKÁ JE REALITA?  NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  03.06.2019Ing. Mgr. Peter Kuračka (Spracoval: Veronika Vicová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  THE ATHLETE´S START AFTER FINISHING ACTIVE SPORT CAREER –

  WHAT ARE THE POSSIBILITIES AND WHAT IS REALITY?

  Ing. Mgr. Peter Kuračka
  športový psychológ
  kouč


  Kľúčové slová:

  športovec, ukončenie kariéry, duálna kariéra, športové organizácie, príprava športovca

  Key words:

  athlete, career termination, dual career, sport organization, athlete´s preparation

  Abstrakt:

  Ukončenie kariéry je pre športovca jedným z najnáročnejších životných období. Športovci, ktorí sa na túto fázu pripravujú už počas aktívnej činnosti, majú lepšie predpoklady na jej úspešné zvládnutie. Veľa športovcov na Slovensku však nie je pripravených na zmeny, ktoré koniec kariéry prináša. Aj preto majú problémy s adaptáciou na novú situáciu a stratu identity vrcholového športovca. Duálna kariéra športovcov je veľmi dôležitou súčasťou podpory jednotlivcov po ukončení ich športovej kariéry.

  Abstract/Summary:

  Ending a career is one of the most challenging times for the athlete. The athletes who are preparing for this stage during active career cope better with it. However, many athletes in Slovakia are not prepared for the changes that the end of career bring. Therefor they have difficulties with adaptation to the new situation and loss of the top athlete´s identity. Dual career of athletes is a very important part of supporting individuals after the end of their sport career.


  Športovec v kariére prechádza viacerými prechodovými alebo tranzitórnymi fázami.

  Ukončenie kariéry je jednou z najnáročnejších prechodových období. V minulých rokoch táto téma nebola príliš často súčasťou spoločenského diskurzu. Športová realita nielen v podobe tragických koncov viacerých slovenských alebo českých športovcov nám ukazuje silnú potrebu venovať sa tejto téme, dostať ju do povedomia a hlavne urobiť konkrétne kroky na podporu športovcov po skončení ich aktívnej činnosti. V poslednom období sme zaznamenali niekoľko tragických úmrtí športovcov, ktorí skončili obdobie vrcholovej kariéry, alebo boli na jej sklonku. Na Slovensku to boli napríklad futbalista Juraj Halenár, zdravotne znevýhodnený cyklista a medailista z PH Vlado Janovjak. V Českej republike skončili svoj život samovraždou futbalisti František Rajtoral a David Bystroň. Aj tento fakt by nás mal prinútiť urobiť konkrétne kroky, aby sa v prvom rade začala intenzívnejšia debata o prechode športovcov z vrcholovej kariéry k inej profesionálnej činnosti. A v druhom rade aby sme začali robiť konkrétne kroky na podporu športovcov v postkariérnom období.

  Niektorí športovci sú pripravení na ukončenie kariéry a sú schopní úspešne sa adaptovať v profesionálnej aj súkromnej oblasti. Bohužiaľ, veľa športovcov nie je na túto fázu pripravených. Značná časť z nich má následne adaptačné problémy a je pre nich veľmi náročné vytvoriť si nové funkčné mechanizmy v novej životnej situácii.

  Ukončenie kariéry športovca je obdobím výrazných zmien. Tieto zmeny sa najviac prejavujú v nasledujúcich oblastiach:

  •    Fyzické

  •    Sociálne

  •    Finančné

  •    Psychické

  •    Denný režim

  FYZICKÉ ZMENY

  Po ukončení vrcholovej kariéry športovec buď prestane športovať úplne, venuje sa aktivite na nižšej úrovni alebo športuje len rekreačne. Každopádne klesá intenzita aj systematickosť fyzickej prípravy. Čím radikálnejší je pokles fyzickej aktivity, tým rastie riziko zdravotných problémov. Organizmus je naučený na pravidelný pohyb, aktivitu svalov, kĺbov, kardiovaskulárneho systému. Ak príde k náhlemu poklesu tejto aktivity, človeka môžu postihnúť rôzne zdravotné problémy, na ktoré dovtedy nebol zvyknutý. Niekedy prichádza k zvyšovaniu hmotnosti, predtým „vyšportované“ telo sa mení fyzicky, je menej zdatné. To má súvislosť aj so sebadôverou a sebahodnotením ex-športovca.

  SOCIÁLNE ZMENY

  Značná časť športovcov ukončením kariéry prichádzajú o určitú časť sociálnych kontaktov a vzťahov. Väčšina ich sociálneho života doteraz súvisela so športom. Prestávajú byť súčasťou tímu alebo kolektívu. Niektorí prestávajú byť pre svoje okolie a známych „zaujímaví“. Už to nie sú tí známi športovci, tie „celebrity“. Predtým sa k nim hlásilo veľa ľudí, pre ktorých bolo atraktívne byť s nimi v kontakte. Veľa z podobných interakcií po skončení kariéry ustane.

  FINANČNÉ ZMENY

  Väčšinou si ex-športovec musí na nejaký čas zvyknúť, že jeho finančný príjem je nižší ako počas kariéry. Niektorí si však napriek tomu chcú udržať rovnakú úroveň výdavkov, čo z dlhodobého pohľadu nie je udržateľné. Často sa stáva, že športovci nemajú žiadne veľké úspory, preto v ťažších časoch nemajú z čoho čerpať. Preto sa stáva, že po skončení pravidelných príjmov zo športu mávajú finančné problémy.

  PSYCHICKÉ ZMENY

  Všetky zmeny sa prejavujú v prežívaní a psychike jednotlivca. Väčšina športovcov disponuje nadpriemernými schopnosťami využívanými v konkrétnom športe. Chýbajú im však adaptačné mechanizmy v ostatných oblastiach spoločenského života. Od nízkeho veku sa pohybujú len v športe, preto schopnosť adaptácie a uplatnenia v iných oblastiach je často obmedzená. To sa môže prejaviť rôznym spôsobom v psychike človeka. Prežívanie je veľmi individuálne, záleží aj na najbližších osobách a na tom, akú sociálnu oporu športovec má. Ak sa napr. k profesionálnym, finančným problémom pridajú ešte rodinné príp. partnerské problémy, môžu sa objaviť aj depresívne stavy. Ak sa jedná o hlbokú depresiu trvajúcu dlhší čas a človeku sa nedostane potrebnej podpory a pomoci, následky môžu byť až tragické.

  DENNÝ REŽIM

  Mohlo by sa zdať, že zmeny v dennom režime nie sú až také podstatné. Z nášho pohľadu však tvoria dôležitú súčasť prežívania jednotlivca. Počas kariéry je zvyknutý podriaďovať a venovať všetok svoj profesionálny, a niekedy aj súkromný čas zlepšovaniu a dosahovaniu športových cieľov. Takmer každý deň vstáva s tým, že dnes je tréning alebo tréningy, prípadne zápas alebo súťaž. Po kariére vstane, a často pred ním nie je nič. Maximálne vystrojí deti do škôlky/školy, partnera/ku do práce, a nastáva prázdno. Žiadny cieľ, žiadna snaha. Samozrejme hovoríme o prípade, keď nemá prácu alebo nejakú profesionálnu činnosť.

  IDENTITA A PRIPRAVENOSŤ ŠPORTOVCOV NA ŽIVOT PO KARIÉRE

  Uvedené zmeny úzko súvisia s identitou športovca. Tá je často postavená hlavne na športe a pozícii, ktorú v určitej hierarchii športovec má. Danú osobu väčšinou ľudia poznajú ako tenistu/ku, futbalistu, hokejistu, atléta/ku a pod. Športová pozícia je hlavnou a najdôležitejšou súčasťou jeho identity. Okrem toho býva dôležitá ešte partnerská a rodičovská časť identity. Po ukončení vrcholovej dráhy športovca športová časť identity akoby zmizla.

  „Už nie som profesionálny hokejista, futbalista, tenistka…“

  Prakticky zo dňa na deň takmer všetko, čo s touto identitou súviselo, zmizne. Nastáva pocit prázdna.

  „A čo, kto vlastne teraz som?“

  Vo veku 30-35 rokov je dosť náročné prakticky z ničoho si začať vytvárať a budovať úplne novú identitu.

  „Kto budem teraz, tréner, účtovník, podnikateľ, skladník, údržbár alebo nezamestnaný...?“

  Aj z tohto dôvodu je veľmi dôležitá sociálna opora. Ak má športovec kvalitné a silné vzťahy s najbližšími, je to veľká pomoc pri adaptácii na obdobie po kariére. Naopak, ak sa v rovnakom období vyskytnú partnerské a rodinné problémy, ak je ohrozená aj časť identity partner, rodič, môžu sa vyskytnúť závažné psychické problémy. Bohužiaľ sa aj v nedávnom období vyskytli prípady, keď strata alebo ohrozenie viacerých dôležitých súčastí identity vyústili do samovraždy.

  PREČO TEDA VEĽA ŠPORTOVCOV NIE JE PRIPRAVENÝCH NA ŽIVOT PO KARIÉRE?

  Prvým dôvodom je prirodzená tendencia človeka riešiť a starať sa hlavne o tie veci, ktoré sú buď fyzicky alebo časovo blízke. Ukončenie kariéry sa zdá športovcovi ako dosť vzdialená vec. Stará sa o svoju formu, kvalitné výsledky. Nerieši niečo, čo bude za 15, 10 alebo 5 rokov, niekedy ani čo bude za pár mesiacov. Všetka energia a úsilie smeruje k tomu, ako podávať čo najlepšie výkony „teraz“, v tejto sezóne, maximálne v nejakom 2-3 ročnom cykle.

  Druhým dôvodom je skutočnosť, že ani ostatné súčasti systému sa fáze po kariére nevenujú. Tréneri, kluby, federácie, dokonca ani rodičia niekedy nie. Preto je aj našou zodpovednosťou dať túto tému von a viac sa ňou zaoberať. Pre väčšinu je prioritou športový rast, výkonnosť športovca. Čo bude potom, nie je pre systém (kluby, federácie, trénerov atď.) až tak zaujímavé.

  ČO MÔŽE ROBIŤ ŠPORTOVEC A ČO MY

  Čo teda môže robiť športovec a čo môžeme robiť my, aby sme pomohli športovcom pripraviť sa na obdobie po ukončení aktívnej kariéry?

  Čo môže robiť športovec

  •    Duálna kariéra. Duálna kariéra je dôležitý koncept práce so športovcami. Znamená okrem športovej výkonnosti a kariéry dlhodobú podporu mimošportového rozvoja a prípravu na iný profesionálny život. Môže zahŕňať rozličné veci – štúdium na VŠ, odborné kvalifikačné kurzy v rámci formálneho alebo aj neformálneho vzdelávania, prácu popri športovej činnosti, podnikanie, remeselné zručnosti, trénerské vzdelávanie, dobrovoľnícku činnosť a pod.

  •    Príprava už počas športovej kariéry

  ✓    Vzdelanie

  ✓    Zručnosti

  ✓    Podnikanie

  ✓    Tréner/ka

  ✓    Remeslo

  •    Vytváranie a upevňovanie siete kontaktov – športových aj mimošportových

  •    Pred skončením kariéry sa intenzívnejšie venovať príprave na postkariérnu fázu

  Čo môže robiť systém (my)

  •    Podporovať duálnu kariéru športovcov

  •    Okrem trénovania športových zručností a zvyšovania výkonnosti sa zamerať na komplexný rozvoj športovca

  •    Podporovať štúdium športovcov na SŠ (maturita), VŠ – partnerstvo federácií a organizácií s fakultami, „sport-friendly“ štúdium

  •    Zaradiť duálnu kariéru do oficiálneho vzdelávania trénerov

  •    Využívať známych športovcov ako pozitívne vzory

  •    Vytvoriť podpornú sieť pre športovcov po ukončení kariéry

  •    Vytvoriť na báze solidarity sociálny fond športovcov (na úrovni štátu alebo zväzov), ktorý by pomohol bývalým profesionálnym športovcom v sociálnej núdzi

  Obdobie po ukončení profesionálnej športovej kariéry môže byť náročnou životnou fázou. Čím intenzívnejšie sa na tento prechod športovec pripravuje, tým lepšie sú jeho predpoklady k efektívnemu zvládnutiu športového dôchodku.

  Duálna kariéra je veľmi efektívnou cestou ako sa úspešne venovať nielen športu, ale aj následnej profesionálnej aktivite. Preto by mala byť jej podpora jednou z dôležitých priorít športových organizácií a inštitúcií.

  Profesionálni športovci, ktorí sú dnes na vrchole svojej športovej kariéry však možnosť prípravy na duálnu kariéru už majú sťaženú, nakoľko školský či vysokoškolský systém a ani plány športovej prípravy doposiaľ neboli nastavené na duálnu kariéru športovca v takej miere a kvalite, ako by to mali umožniť stredné športové školy. V každom momente kariéry však profesionálni športovci môžu začať pripravovať sa na život po skončení svojej športovej kariéry ... Je to ich život, zodpovednosť je hlavne na nich. Nemôžu sa spoliehať na systém. Aj keď bude existovať lepší systém, stále to bude na nich, aby sa do neho aktívne zapojili a využili jeho možnosti.

  Pre tých mladších športovcov je potrebné čo najskôr vybudovať systém duálnej prípravy športovcov súčinnosťou všetkých zainteresovaných subjektov, od samotných športovcov, cez ich rodičov, trénerov, športových manažérov, kluby a zväzy až po riaditeľov škôl či úradníkov na ministerstve školstva. 

   

   

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti